{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_682658", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Bijeenkomst Monitoring van weidevogels op 3 november 2022", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bijeenkomst-monitoring-van-weidevogels-op-3-november-2022.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 682658, "identifier": "mediaitem_682658", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bijeenkomst-monitoring-van-weidevogels-op-3-november-2022.htm", "title": "Bijeenkomst Monitoring van weidevogels op 3 november 2022", "lead": "Verslag van de bijeenkomst op 3 november 2022 in Hoeve Groot Zandbrink in Leusden. In de kennisbijeenkomst zijn de verschillende monitoringsmethoden naast elkaar gezet. Ook is doorgesproken of alle methoden voor alle verschillende weidevogelsoorten een goed beeld geven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/f/f/659701_fullimage_kievit%20img_4315%20crop%20%281%29.jpeg", "width": 1279, "height": 762, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kievit", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Eddy Teenstra", "photo_license_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/l/184871b7a69850e1/", "source_info": "Kievit", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-11-18T00:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-22T10:19+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Beleidsmonitoring ter evaluatie van het ANLb<\/h2>

Presentatie Erik Kleyheeg van Sovon Vogelonderzoek Nederland: <\/em>Beleidsmonitoring ter evaluatie van het ANLb, Kleyheeg E., Reinartz R<\/a><\/p>

Beleidsmonitoring heeft als doel het meten van het effect van het agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) op de stand van de doelsoorten in het agrarisch gebied. Dit wordt gedaan aan de hand van meetpunten met minimaal 10% van de oppervlakte onder ANLb-beheer die worden vergeleken met referentiegebieden. Bij het ANLb-beheer worden alle broedvogelpakketten meegenomen, en ook legselbeheer, en geen onderscheid gemaakt tussen zwaar en licht beheer. Dit is een discussiepunt, omdat legselbeheer wordt gezien als licht beheer met minder impact dan andere beheerpakketten. Een ander discussiepunt is of je op deze manier wel het effect kan meten van ANLb, o.a. omdat er meerdere variabelen de aanwezigheid van doelsoorten bepalen en deze niet enkel afhangt van ANLb in een gebied. Er zijn plannen om inde toekomst in de data-analyse co-variabelen mee te nemen, zoals de nabijheid van vogelreservaten of natuurgebieden. Een andere optie voor het meenemen van de nabijheid van vogelreservaten, is het combineren van de trends van doelsoorten in ANLb-gebied en in reservaatgebieden. Het is belangrijk om te realiseren dat beleidsmonitoring gaat over het vergelijken van meetpunten met en zonder ANLb en niet over het monitoren van de effectiviteit van specifiek ANLb-beheer op doelsoorten in een gebied. De informatie vanuit de beleidsmonitoring kan gedeeld worden met de agrarische collectieven, die dit kunnen gebruiken als aanvulling op de beheermonitoring. Beleidsmonitoring wordt gedaan met opgeleide vrijwilligers en als kwaliteitscontrole van de tellingen wordt er gewerkt met een validatieproces van de telling en ingezet op opleiding en begeleiding van de vrijwilligers. <\/p>

Zie voor verdere info dit rapport van de Vogelbescherming: <\/p>