{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_672904", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Bewuste Visweek 2022", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bewuste-visweek-2022.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 672904, "identifier": "mediaitem_672904", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bewuste-visweek-2022.htm", "title": "Bewuste Visweek 2022", "lead": "In de week van 26 september tot 2 oktober vindt de 10e editie van de jaarlijkse Bewuste Visweek plaats. Tijdens deze week roepen de keurmerken MSC en ASC Nederlanders en Belgen op om stil te staan bij duurzame visvangst en verantwoorde viskweek. Dit jaar is er speciale aandacht voor onbekende duurzame alternatieven voor de bekende vissoorten zalm, kabeljauw en haring.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/8/f/629584_fullimage_97%20roll-mops-g132a2925d_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 601, "focuspoint-y": 581, "alternative_text": "Haring rolmops - Pixel2013 via Pixabay", "photographer": "Pixel2013", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pixel2013-2364555/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/roll-moppen-vis-kater-ontbijt-dille-4028046/", "keywords": [ "vis", "rolmops", "vangst", "vissen", "zure", "zee", "haring", "traditie" ] }, "publication_date": "2022-09-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-27T11:26+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_duurzame_visserij" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_duurzame_visserij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "visserij, keurmerken", "target_audience_abstract": "voedingsdeskundigen", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Naast aandacht voor duurzame viskeuze heeft MSC<\/a> (Marine Stewardship Council) ook iets te vieren, want ze bestaan 25 jaar. Het MSC-keurmerk wordt gegeven aan visproducten die afkomstig zijn van duurzame visserij. Naast het MSC-keurmerk is er ook aandacht voor duurzaamheid in de aquacultuur, ofwel viskweek. In 2010 ontstond hiervoor het keurmerk ASC<\/a> (Aquaculture Stewardschip Council). Samen met elkaar en hun partners organiseren ze dit jaar voor de 10e keer de Bewuste Visweek<\/a>. In deze week willen zij consumenten bewustmaken van de positieve impact van hun certificering. <\/p>

Alternatieve vissoorten <\/h2>

Dit jaar is er binnen de Bewuste Visweek bijzondere aandacht voor de onbekendere alternatieven voor populaire vissoorten zoals zalm, kabeljauw en haring. De grote vraag naar de populaire soorten heeft grote impact op het leven in zee. Daarnaast kan meer aandacht voor onbekende vissoorten ook positieve effecten hebben op het verdienmodel van vissers. In deze factsheet<\/a> is meer te vinden over de toegevoegde waarde van minder bekende vissoorten voor een lokale visketen. <\/p>" } , { "identifier": "element_28286944", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1061598"] } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Keurmerken <\/h2>

MSC en ASC zijn keurmerken die consumenten helpen kiezen voor gezondere en meer duurzame producten. Er bestaan veel keurmerken die aangeven of een product gemaakt is met aandacht voor het milieu, dierenwelzijn, welzijn van mens en goede arbeidsomstandigheden. Milieu Centraal heeft uit de vele keurmerken die er in Nederland bestaan een lijst opgesteld met 12 Topkeurmerken. Deze Topkeurmerken scoren van de vele keurmerken het hoogst op het gebied van controle en transparantie, duurzaamheidsaspecten en mens en werk.<\/p>

MSC en ASC zijn twee van deze topkeurmerken en scoren dus het hoogst op de beoordeelde terreinen. Deze keurmerken zijn van onafhankelijke partijen die in samenwerking met belanghebbenden in de visserij en de aquacultuursector standaarden opstellen voor duurzame visvangst en viskweek. Hierbij is het voor de visserij belangrijk dat er geen overbevissing plaatsvindt en bijvangsten verminderd worden, dat de schade aan de leefomgeving beperkt wordt en dat de biodiversiteit behouden wordt en dat er een goed en doeltreffend beheer van visserijactiviteiten plaatvindt. Het keurmerk voor Aquacultuur richt zich op de waterkwaliteit, antibioticagebruik, duurzaamheid van het visvoer en arbeidsomstandigheden voor personeel.<\/p>

In de visserij zijn er discussies over het gebruik van keurmerken. Deze gaan vooral over de vraag of alleen vis met een keurmerk duurzaam is en of keurmerken duurzame visserij bevestigen of bevorderen. <\/p>" } , { "identifier": "element_28286942", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1034734"] } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Keurmerkenwijzer<\/h2>

Voor meer informatie over de selectiecriteria binnen keurmerken is de Keurmerkenwijzer<\/a> beschikbaar. <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_28286952", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bewuste visweek", "link_url": "https://www.msc.org/nl/bewustevisweek" } } , { "identifier": "element_28286941", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1177705", "1045845", "1046071", "1061598", "1034734" ] } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_28286947", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "vakinformatie voor visser en kweker", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Vakinformatie voor visser en kweker", "url": "/nl/groenkennisnet/visserij-aquacultuur.htm" } } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }