{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601806", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Beluister de podcast serie over de Nutriëntenkringloop", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/beluister-de-podcast-serie-over-de-nutrientenkringloop-2.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601806, "identifier": "mediaitem_601806", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/beluister-de-podcast-serie-over-de-nutrientenkringloop-2.htm", "title": "Beluister de podcast serie over de Nutriëntenkringloop", "lead": "Als onderdeel van de Leerreis Nutriëntenkringloop is er een podcastserie opgenomen. Hierin hoor je alles over mestverwaarding, de nutriëntenkringloop en wat te doen met organische reststromen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/4/8/cid601806_foto%2520pixabay.jpg", "width": 960, "height": 639, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T16:52+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Podcast Nutriëntenkringloop", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Akkerbouwer, Multifunctionele Landbouwer", "region_abstract": "Overijssel, Zuid-Drenthe", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de Leerreis Nutriëntenkringloop komen deskundigen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over hun kennis en projecten. Voor dit Kennis Op Maat project zijn onlangs drie bijeenkomsten gehouden en hierover is nu een podcast-serie gemaakt. Een podcast is een audio-opname waarin wordt ingegaan op een bepaald onderwerp. Deze zijn in de auto, via de telefoon of computer te beluisteren. <\/p>

Er zijn op dit moment drie podcast-series te vinden op het Spotify account van Groen Kennisnet over de Nutriëntenkringloop. Deskundigen geven hier kort en bondig een toelichting over het project waaraan ze werken: hoe is het onderscheidend en waar zit de energie in het project? Het betreft alle projecten die zijn opgenomen in de ‘Almanak 2021 Nutriëntenkringlopen<\/a>’. Verder bevat iedere serie een panelgesprek tussen een aantal deskundigen.<\/p>

Serie 1: Reststromen<\/h2>

De eerste serie gaat over het gebruik van organische reststromen in de akkerbouw; in de discussie gaat Gerard Ros van NMI Agro in gesprek met melkveehouder Erik Smaalders en met Cees Oele van Delphy.<\/p>

Serie 2: Het sluiten van kringlopen op regionale schaal<\/h2>

De tweede serie gaat over het sluiten van kringlopen op regionale schaal; Jan Roefs van NCM gaat in gesprek met Jurgen Neimeijer, coördinator Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in Overijssel en Zuid-Drenthe en met akkerbouwadviseur Arjen Bijlsma van Hoogland b.v.<\/p>

Serie 3: Mestverwaarding<\/h2>

De derde serie staat in het teken van het produceren van waardevolle producenten uit mest voor plantenvoeding, bodemverbetering of energie. Jan Roefs van NCM gaat in gesprek met Bas van de Bergh, bedrijfsleider van Mestac/Merensteijn, met onderzoekers Nico Verdoes en Oscar Schoumans van Wageningen University & Research en met adviseur Jan Theuws van ZLTO.<\/em><\/p>

Deze podcast is georganiseerd door NCM, WUR, regiebureau POP en ZLTO, met als doel om deskundigen kennis en ervaringen te laten delen. Het is een onderdeel van de <\/em>Leerreis Nutriëntenkringloop<\/em><\/a>.<\/em><\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_19015906", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Podcast Leerreis Nutrientenkringloop #1: Reststromen", "link_url": "https://edepot.wur.nl/549460" } } , { "identifier": "element_19015907", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Podcast Leerreis Nutrientenkringloop #2: Het sluiten van kringlopen op regionale schaal", "link_url": "https://edepot.wur.nl/549461" } } , { "identifier": "element_19015910", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Podcast Leerreis Nutrientenkringloop #3: Mestverwaarding", "link_url": "https://edepot.wur.nl/549462" } } , { "identifier": "element_19015876", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": ["2300858"]} } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_19015911", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Leerreis Nutriëntenkringloop, Portaal Groen Kennisnet", "link_url": "https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/portalen/agrikennis/mestverwaarding.htm" } } , { "identifier": "element_19015912", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Nederlands Centrum Mestverwaarding", "link_url": "http://www.mestverwaarding.nl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }