{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_683468", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Alles over methaan- en ammoniakreductie op vernieuwde Integraal Aanpakken website", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/alles-over-methaan-en-ammoniakreductie-op-vernieuwde-integraal-aanpakken-website.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 683468, "identifier": "mediaitem_683468", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/alles-over-methaan-en-ammoniakreductie-op-vernieuwde-integraal-aanpakken-website.htm", "title": "Alles over methaan- en ammoniakreductie op vernieuwde Integraal Aanpakken website", "lead": "Integraal Aanpakken is het platform waar veehouders en andere stakeholders antwoord vinden op vragen over het verlagen van methaan- en ammoniakuitstoot. De informatie is met de vernieuwing van de website niet alleen geactualiseerd, maar ook een stuk overzichtelijker gepresenteerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/3/6/cid683468_1669021091936_voer%201%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-11-21T09:49+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-20T10:52+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_varkenshouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_geitenhouderij" ], "related_dossier": [{ "title": "TEST met Stikstof", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/test-stikstof-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ammoniak- en methaanreductie", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het vernieuwde Integraal Aanpakken<\/h2>

De site is ingericht met verschillende “sporen”. Dit zijn oplossingsrichtingen die te maken hebben met 1 aspect van je bedrijf. Dit zijn het voerspoor<\/a>, het stalspoor<\/a>, het mestspoor<\/a> en het dierspoor<\/a>. Handig, want zo kan je gericht aan de slag. <\/p>

Praktijkgerichte kennis<\/h2>

Op Integraal Aanpakken vind je nu een uitgebreid aanbod van praktijkgerichte, toepasbare kennis. Het is de bedoeling dat je – als je een spoor gelezen hebt – er direct mee aan de slag kan op je bedrijf. Ook bijvoorbeeld ketenpartijen en overheden kunnen op deze website vinden welke integrale oplossingen er zijn en worden onderzocht om emissies te reduceren. Bij ieder spoor is daarnaast ook voldoende aandacht voor het lopende onderzoek en de bevindingen uit het Netwerk Praktijkbedrijven<\/a>.<\/p>

Melkvee, varkens of geiten?<\/h2>

Op de vernieuwde sector-pagina’s vind je de informatie die van belang is voor het type dieren op je bedrijf. Op de pagina melkvee<\/a>, varkens<\/a> en geiten<\/a> laten we een veehouder aan het woord en laat die zien hoe daar de methaan- en ammoniakuitstoot wordt aangepakt. Ook lees je daar meer reductie-tips die specifiek gericht zijn op jouw type vee.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }