{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_651245", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_project", "title": "Actieplan Heischrale Graslanden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/actieplan-heischrale-graslanden-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 651245, "identifier": "mediaitem_651245", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/actieplan-heischrale-graslanden-1.htm", "title": "Actieplan Heischrale Graslanden", "lead": "In 2017 is het 'Actieplan redding heischrale graslanden' tot stand gekomen. Hierin staat concreet aangegeven welke acties er de komende 5 jaar moeten plaatsvinden om heischrale graslanden in Nederland te behouden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/a/b/657255_fullimage_640px-20180531_liggend_walstro_balloerveld.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Liggend Walstro - Gouwenaar via Wikimedia Commons", "photographer": "Gouwenaar", "photographer_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Gouwenaar", "photo_license": "Wikimedia Commons, the free media repository", "photo_license_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20180531_Liggend_walstro_Balloerveld.jpg", "source_info": "Wikimedia Commons", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-20T15:03+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-23T12:34+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2018", "startdatetime": "2018-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2022", "enddatetime": "2022-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Natuurtypen, ecosystemen, heischrale graslanden", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "De volledige projectomschijving en contactgegevens vind je op de website van Wageningen University & Research<\/a>.<\/a>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_24141835", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [] } } , { "type": "text", "html": "

Links<\/h2>" } , { "identifier": "element_24141837", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }