{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600457", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Zuurgraad in waswater bepaalt succes biologische luchtwassers", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zuurgraad-in-waswater-bepaalt-succes-biologische-luchtwassers-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600457, "identifier": "mediaitem_600457", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zuurgraad-in-waswater-bepaalt-succes-biologische-luchtwassers-1.htm", "title": "Zuurgraad in waswater bepaalt succes biologische luchtwassers", "lead": "In biologische luchtwassers wordt ammoniak door bacteriën omgezet zodat het makkelijk afgevoerd kan worden met spuiwater. Voor een goede werking moet de pH in het waswater tussen de 6,5 en 7,5 liggen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/8/e/cid600457_shutterstock_55226125_varkens_big.jpg", "width": 800, "height": 531, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Om emissie van ammoniak in de intensieve veehouderij te beperken kun je gebruik maken van luchtwassers met een biologisch systeem. In dat systeem wordt ammoniak (NH₃) door bacteriën omgezet in nitriet (NO₂-) en nitraat (NO₃-). Tijdens dat proces wordt ook de pH verlaagd. Die pH-verlaging zorgt ervoor dat ammoniak (NH₃) ook kan worden omgezet in ammonium NH₄+ dat dan in de vorm van NH₄NO₂ (ammoniumnitriet) en NH₄NO₃ (ammoniumnitraat) met het spuiwater kan worden afgevoerd.<\/p>

Ammoniakverwijdering<\/h2>

Bekend is dat voor een goede ammoniakverwijdering de pH in het waswater tussen de 6,5 en 7,5 moet liggen. Maar uit onderzoek blijkt dat bij sommige biologische luchtwassers de pH lager is dan die 6,5. Er worden zelfs waarden lager dan 4 gemeten. De vraag is wat dit voor gevolgen heeft voor de effectiviteit van de biologische luchtwassers.<\/p>

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom aan Wageningen Livestock Research gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de emissie van stikstofverbindingen uit luchtwassers met een biologische behandelingsstap. Klopt het dat er hoge emissies van stikstofverbindingen op kunnen treden?<\/p>

Emissie<\/h2>

Uit het rapport 'Emissie van stikstofverbindingen uit luchtwassers met biologische wasstap<\/a>' blijkt dat bij biowassers met een pH hoger dan 7,5 inderdaad een hogere emissie van ammoniak (NH₃) werd gevonden. En bij biowassers met een pH lager dan 6,5 werd zoals verwacht een hogere emissie van gasvormige stikstofoxiden (NOy) gevonden.<\/p>

De onderzoekers schrijven dat het daarom belangrijk is de pH van een biowasser in de normale bedrijfsrange van 6,5 - 7,5 te houden. Je kunt die pH registreren, maar registratie alleen is niet voldoende. Veehouders en toezichthouders moeten er ook op toezien dat de pH zich ook in de juiste range bevindt. Zo nodig moeten ze actie ondernemen. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18888378, "identifier": "element_18888378", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Emissie van stikstofverbindingen uit luchtwassers met biologische wasstap<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research, juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen Deel 1<\/a>, Wageningen UR Livestock, maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen Deel 2<\/a>, Wageningen UR Livestock, maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer publicaties over luchtwassers<\/a>, zoekvraag Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18888383, "identifier": "element_18888383", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Veehouderij en luchtkwaliteit, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Minder effectieve luchtwassers<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, april 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Chemische en biologische luchtwassers<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, januari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zo werkt een luchtwasser<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, november 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }