{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601473", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Zorgen over giftigheid van pesticiden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zorgen-over-giftigheid-van-pesticiden-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601473, "identifier": "mediaitem_601473", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zorgen-over-giftigheid-van-pesticiden-1.htm", "title": "Zorgen over giftigheid van pesticiden", "lead": "Er is een groeiende groep burgers die zich zorgen maakt over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Hoogleraar Violette Geissen vindt dat het toelatingsbeleid beter kan: meer gebaseerd op recent toxicologisch onderzoek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/6/cid601473_tractor-164359_1280.jpg", "width": 839, "height": 606, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het verzet tegen landbouwgif groeit, kopt de Stentor<\/a> op zaterdag 17 oktober. In een artikel besteedt de krant aandacht aan de groeiende zorgen van burgers over de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Boeren zeggen dat de middelen zijn toegelaten en dat ze veilig zijn. De verschillen in inzichten zorgt voor een toenemende spanning tussen boeren en omwonenden. <\/p>

Glyfosaat <\/h2>

Ook in de Gelderlander<\/a> verschijnt in het kader van het journalistieke project 'Het schone oosten' op 16 oktober een vergelijkbaar bericht met aandacht voor de risico's van pesticiden. Beide artikelen besteden met name aandacht aan het Nederlandse en Europese toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen, met als voorbeeld de discussie over de giftigheid van glyfosaat of Roundup. <\/p>

Juist bij de toelating van chemische middelen gaat het niet goed, zegt hoogleraar Violette Geissen in het artikel in de Stentor. Je moet voor de toelating voldoen aan de normen van de EFSA (European Food Safety Authority). Maar die normen, voor de bodem bijvoorbeeld, zijn al in de jaren 80 ontwikkeld en daarna niet meer veranderd. Voor de bodem wordt op vijf organismen getoetst, terwijl er meer dan een miljoen verschillende organismen in de grond zitten. <\/p>

Toelatingsbeleid<\/h2>

Ze verwijst naar de toelating van glyfosaat of Roundup, waarover veel discussie is. Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd waaruit blijkt dat glyfosaat schadelijk is. Ze verwijst daarbij naar onderzoek<\/a> van de Nederlandse hoogleraar Ariena van Bruggen. Die onderzoeken maken niet of nauwelijks deel uit van de testen van de EFSA en hebben geen invloed op de besluitvorming, zo is haar kritiek.<\/p>

Voor Nederland oordeelt het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen (CTGB) of middelen toegelaten kunnen worden. De toelating van gewasbeschermingsmiddelen worden geregeld tegen het licht gehouden. Boeren vertrouwen op het CTGB. Als reactie op de kritiek benadrukt de CTGB in het artikel dat de toelating van middelen wel degelijk wordt ingetrokken als uit nieuwe wetenschappelijke inzichten blijkt dat stoffen schadelijk zijn. Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat is tot 17 december 2022 nog toegelaten. <\/p>

(Bron foto: Pixabay)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18918465, "identifier": "element_18918465", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Concentration and distribution of pesticide residues in soil : Non-dietary human health risk assessment,<\/a> artikel Chemosphere januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ctgb bestaat 25 jaar : druk op regels omtrent gewasbeschermingsmiddelen nog altijd even hoog<\/a>, artikel Stad + Groen 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18918470, "identifier": "element_18918470", "type": "list", "title": "Publicaties over glyfosaat", "url": "", "items": [ { "item": "Environmental and health effects of the herbicide glyphosate<\/a>, artikel in Science of The Total Environment maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "NUcheckt: Wat we weten over de risico's van onkruidverdelger Roundup<\/a>. Fact check glyfosaat 14 juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen en glyfosaat in de land- en tuinbouw factsheet<\/a> Wageningen Economic Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Roundup-restjes in landbouwgrond<\/a>, artikel Resource, 18 oktober 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "De perfecte vijand<\/a>, Resource 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Evidence-beest verslikt zich in glyfosaatzeep<\/a>, artikel Vork 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18918478, "identifier": "element_18918478", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Pesticiden mogelijk gevaarlijker dan gedacht: groot onderzoek naar risico’s<\/a>, artikel Gelderlander 16 oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verzet tegen landbouwgif in Oost-Nederland groeit, maar pas als je er dood aan gaat wordt het verboden<\/a>, artikel De Stentor 17 otkober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoogleraar Violette Geissen gaat aantonen dat er met pesticiden écht veel mis is: ‘It’s time for change’<\/a>, artikel Tubantia 18 oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Glyfosaat,<\/a> informatie CTGB", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier gewasbescherming en omgeving", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18918485", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601466", "title": "In 2018 11 procent minder bestrijdingsmiddelen verkocht", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/In-2018-11-procent-minder-bestrijdingsmiddelen-verkocht-1.htm" }, "lead": "De verkoop van de hoeveelheid chemische bestrijdingsmiddelen was in 2018 11,2% lager dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2018 bedroeg de afzet 9,4 miljoen kg werkzame stof. In de vier jaren er voor schommelde die hoeveelheid rond de 11 miljoen kg.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/f/7/cid601466_tractor-2169655_1920.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600985", "title": "60% van land- en tuinbouwbedrijven gebruikt glyfosaat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/60-van-land-en-tuinbouwbedrijven-gebruikt-glyfosaat-1.htm" }, "lead": "In de land- en tuinbouw maakt glyfosaat gemiddeld ongeveer een kwart uit van het totale gebruik van herbiciden. Het geschatte gebruik van herbiciden bedroeg in 2016 ongeveer 2,4 miljoen kg werkzame stof. Iets minder dan 60% van de land- en tuinbouwbedrijven gebruikt glyfosaat", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/3/e/cid600985_pesticide-4089881_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-26T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599700", "title": "Nuance in discussie rond Roundup ontbreekt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nuance-in-discussie-rond-Roundup-ontbreekt-1.htm" }, "lead": "Onkruidbestrijdingsmiddel Roundup ligt onder vuur. De weerstand tegen het middel is afgelopen jaren flink gegroeid, maar hoe terecht is dat? Stijn van Gils constateert dat de discussie verhard is. De nuance is ver te zoeken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/c/2/cid599700_15412945324_3af93f5cb4_z.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-12-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599650", "title": "Minder bestrijdingsmiddelen in grondwater, toch nog probleemstoffen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-bestrijdingsmiddelen-in-grondwater-toch-nog-probleemstoffen-1.htm" }, "lead": "Door gerichte maatregelen kun je verontreiniging van het grondwater met bestrijdingsmiddelen verminderen. Het in Zuid-Hollandse duinen geïnfiltreerde water voldoet aan de normen. Maar elders zijn er nog steeds verontreinigingen met middelen bij drinkwaterpunten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/0/cid599650_3253164_gewasbescherming_tractor.jpg", "width": 1024, "height": 680, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-04-13T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }