{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600913", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Ziekteherkenning met drones in de kas", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ziekteherkenning-met-drones-in-de-kas-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600913, "identifier": "mediaitem_600913", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ziekteherkenning-met-drones-in-de-kas-1.htm", "title": "Ziekteherkenning met drones in de kas", "lead": "Met een drone zou je ziekten in een kas snel kunnen detecteren, denken vier studenten van Hogeschool Inholland. Ze onderzoeken de mogelijkheden in een orchideeënkas.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/0/d/cid600913_Greenhouse-Drone-LR-1.jpeg", "width": 1410, "height": 1059, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-09T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Als vervolg op een studieproject over drones in de kas, hebben vier studenten van Hogeschool Inholland vorig jaar besloten als startup het bedrijf Applied Drone Innovations (ADI)<\/a> op te richten. Met dat bedrijf wilden Bram Sanders, Chris Ramsey, Lucien Fesselet en Will Simonds de mogelijkheden van drones in de tuinbouw verder onderzoeken. Zo zien ze perspectief voor de mogelijkheden om met een drone in een gewas zieke planten te detecteren.<\/p>

Project<\/h2>

Met financiële ondersteuning door een RAAK MKB-subsidie en een budget van € 600.000 werken de studenten aan ontwikkeling van dronetoepassingen in het tweejarige onderzoeksproject 'HiPer Green' (High Precision Greenhouse Farming). In samenwerking met onderzoekers en studenten van Inholland onderzoeken ze de mogelijkheden van drones bij telers in het Westland en Oostland Er zijn nu zo'n 20 bedrijven en 36 studenten bij het project betrokken, schrijft KAS magazine in het artikel 'Ziektedetectie met drones in kassen<\/a>'.<\/p>

Ziekteherkenning<\/h2>

In de kassen van het bedrijf Hazeu Orchids, een bedrijf dat wekelijks 100.000 Phalaenopsis-planten aflevert, onderzoeken ze de mogelijkheid van ziektedetectie. Drones kunnen vlekjes op planten wel herkennen. Maar om ziektes te kunnen herkennen, moet nog wel software ontwikkeld worden die de foto's van de drones analyseert.<\/p>

Tim Brander van het teeltbedrijf vindt de ontwikkeling veelbelovend. Als zo'n drone werkt, kun je veel tijd besparen, denkt hij. Bovendien kun je een drone ook voor andere werkzaamheden in kunnen zetten. Zo zou een drone de temperatuur op verschillend eplekken in de kas kunnen meten, of zou je ze in kunnen zetten om het bladoppervlak te meten. <\/p>

(Bron foto: Applied Drone Innovations<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18901698, "identifier": "element_18901698", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Ziektedetectie met drones in kassen : techniek & kassenbouw,<\/a> artikel KAS magazine, december 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Detectieplatforms voor het opsporen van plantenziekten en -plagen<\/a>, poster Wageningen University & Research, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Plantenziektenkundig laboratorium voor elke glastuinbouwteler: On-site detectie voor snel opsporen pathogenen<\/a>, artikel Onder Glas, 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18901703, "identifier": "element_18901703", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Applied Drone Innovations (ADI)<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Opsporingsmethoden voor plantenziekten in beeld<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet februari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Uitdagingen voor robotisering in de voedselketen<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet januari 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Doorstart studentenproject drones in de kas<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet december 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Smart ziekzoeken in pootaardappelen<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, augustus 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nooit ziektes meer in de kas dankzij sensoren?<\/a> nieuwsbericht Groen Kennisnet, november 2014", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }