{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601213", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Zelfvoorzienend leerbedrijf Warmonderhof", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zelfvoorzienend-leerbedrijf-Warmonderhof-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601213, "identifier": "mediaitem_601213", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zelfvoorzienend-leerbedrijf-Warmonderhof-1.htm", "title": "Zelfvoorzienend leerbedrijf Warmonderhof", "lead": "Het leerbedrijf Warmonderhof in Dronten, waar studenten kunnen leren hoe biodynamische land- en tuinbouw werkt, streeft zelfvoorziening na. Uit een studie blijkt dat het bedrijf meer dan 700 mensen zou kunnen voeden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/3/d/cid601213_warmonderhof.jpg", "width": 800, "height": 525, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Op het leerbedrijf Warmonderhof kunnen studenten van Aeres MBO Dronten Warmonderhof in de praktijk leren hoe biologisch dynamische land- en tuinbouw werkt. Het leerbedrijf verhuisde in 1994 naar Dronten. Het leerbedrijf baseert zich op de principes van biologisch dynamische landbouw: werken aan een vruchtbare bodem staat centraal. <\/p>

Vanaf het begin, na de vestiging in Dronten, zette het bedrijf in op zelfvoorziening. Er was aanvankelijk wel scepsis, schrijft vakblad V-focus in een artikel<\/a>. Kan dit wel? Wat levert 25 jaar ervaring op? Een studie van Louis Bolk Instituut<\/a> laat zien dat het deels gelukt is om zelfvoorzienend te werken. Het bedrijf is economisch haalbaar. <\/p>" } , { "id": 18910613, "identifier": "element_18910613", "type": "text", "title": "Onderzoeksrapport Het leerbedrijf Warmonderhof", "url": "https://edepot.wur.nl/523270", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Leerbedrijf<\/h2>

Het bedrijf begon in 1994 met 20 Holstein-Friesian (HF)-melkkoeien en 83 hectare grond en groeide uit naar een bedrijf met vier bedrijfsleiders, 50 blaarkopkoeien en 101 hectare grond, waarvan 3,5 hectare tuinbouw. In de loop van de tijd zijn er verschillende gewassen geteeld. Sommige gewassen verdwenen weer. Nu is er een bouwplan met plantuien, grove peen, aardappelen, suikerbieten, graan en grasklaver, naast 18 hectare beheersgrasland. Het leerbedrijf zet de zuivel en groenten deels direct af via de boerderijwinkel, markt en webshop.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Stikstof<\/h2>

Mede dankzij gunstige bodemeigenschappen, een ruime vruchtwisseling en voldoende aanvoer van mest is de plantaardige productie hoog. Stikstof is voor een deel afkomstig uit binding door vlinderbloemigen, mineralisatie van organische stof en depostie. De helft van die stikstof gaat weer verloren door emissie of uitspoeling. Maar de emissie van ammoniak ligt op een lager niveau dan de aanvoer door depositie en de uistpoeling van nitraat ligt op een acceptabel niveau. Op het leerbedrijf wordt weinig CO₂ vastgelegd in de bovengrond. Door oxidatie van organische stof in de ondergrond is er zelfs een netto CO₂-uitstoot, maar dat is nog een effect van de ontginning van de Flevopolder, aldus het vakblad. <\/p>

Economisch gezien draait het leerbedrijf goed. Het maakt meer winst dan gemiddelde akkerbouw- en melkveehouderijbedrijven. Hoewel de bijdrage van de melkveehouderij aan de bedrijfswinst maar beperkt is, is dit deel essentieel voor het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid van het bedrijf. <\/p>

Zelfvoorzienend<\/h2>

Voor een zelfvoorzienend bedrijf produceert de Warmonderhof te veel groenten en aardappelen en te weinig vlees, eieren, en olie. Het bedrijf zou 782 mensen kunnen voeden. Zouden mensen hun dieet aanpassen en minder vlees eten, dan kunnen 963 mensen gevoed worden. <\/p>

Zou het streven zijn dat heel Nederland zelfvoorzienend is, dan betekent dit een grote verandering van het landschap. Met het huidige voedingspatroon is het areaal cultuurgrond te beperkt. Er zou 14% meer landbouwgrond nodig zijn dan nu  beschikbaar is. Maar als de vleesconsumptie vermindert - van 700 naar 500 gram per persoon per week - dan is het areaal wel toereikend. <\/p>" } , { "id": 18910616, "identifier": "element_18910616", "type": "text", "title": "Vakbladartikel V-focus over Warmonderhof", "url": "https://edepot.wur.nl/526905", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

De artikelen in V-focus zijn niet vrij toegankelijk. Om ze te kunnen lezen, kun je een gratis account op V-focus aanmaken<\/em>.  <\/p>

(Bron foto: Still YouTube<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18910620, "identifier": "element_18910620", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Zelfvoorzienend kringloopbedrijf haalbaar? : Leerbedrijf Warmonderhof<\/a>, artikel V-focus juli 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het leerbedrijf Warmonderhof - Een baken in de transitie naar een kringlooplandbouw?<\/a>, Louis Bolk Instituut 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18910624, "identifier": "element_18910624", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Zelfvoorzienend kringloopbedrijf haalbaar en duurzaam<\/a>, Duurzaam Ondernemen 14 mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aeres Warmonderhof<\/a> website", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18910628", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601123", "title": "Boerderij van de Toekomst laat zien hoe kringlooplandbouw werkt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boerderij-van-de-Toekomst-laat-zien-hoe-kringlooplandbouw-werkt-1.htm" }, "lead": "De Boerderij van de Toekomst in Lelystad moet gaan functioneren als proeflocatie om ervaring op te doen met landbouw volgens agro-ecologische principes. In het ontwerp van deze Boerderij van de Toekomst wordt aandacht besteed aan gewasdiversiteit, technologie en verdienmodellen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/5/c/cid601123_boerderij_van_de_toekomst.JPG", "width": 991, "height": 661, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agri24", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601041", "title": "Wat is kringlooplandbouw?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wat-is-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "De overheid wil dat we toewerken naar kringlooplandbouw. Maar wat is kringlooplandbouw precies? In een video geeft Martin Scholten informatie over kringlooplandbouw die interessant is voor zowel de boer als de burger.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/3/e/cid601041_Web%252072%2520DPI-GHOG_180503_MG_2642.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_precisielandbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }