{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600398", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Zaai bloemen voor bijen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zaai-bloemen-voor-bijen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600398, "identifier": "mediaitem_600398", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zaai-bloemen-voor-bijen-1.htm", "title": "Zaai bloemen voor bijen", "lead": "Om het voedselaanbod voor wilde bijen te verhogen, zullen op zondag 22 april overal in het land bloemstroken aangelegd worden. Maar Arjen Strijkstra vraagt zich af of we daarmee problemen oplossen. Wil je echt iets bereiken dan moet je werken aan een jaarrond voedselaanbod en verbeteren van de leefomgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/d/f/cid600398_bees-3281832_640.jpg", "width": 640, "height": 455, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het gaat niet goed met de bijen. Er zijn tal van oorzaken die zorgen voor bijensterfte, denk aan ziektes, parasieten, predatoren, bestrijdingsmiddelen. Voor de honingbij lijkt de varroa-problematiek de grootste impact te hebben. Daarnaast hebben honingbijen problemen met het gebrek aan drachtplanten gedurende het hele jaar, schrijft Arjen Strijkstra, in het artikel 'Verbloemen wij het bijenprobleem?<\/a>'<\/p>

Voedselgebrek<\/h2>

Als plaatsvervangend lector Bijengezondheid bij Hogeschool Van Hall Larenstein zet hij de problemen van bijen op een rij. Naast de honingbijen hebben de ruim 350 soorten wilde bijen in Nederland ook problemen, maar die zijn anders. Het gebrek aan biodiversiteit, voedsel en nestgelegenheid zorgt dat veel soorten het lastig hebben. Uit onderzoek blijkt dat 35% van alle wilde bijensoorten in moeilijkheden zitten. Met name hommels vallen; 72% van de soorten heeft het moeilijk.<\/p>

Strijkstra baseert zich in zijn artikel onder meer op kaarten die beschikbaar zijn gesteld via de Atlas Natuurlijk Kapitaal<\/a>. Uit die kaarten blijkt dat een relatief groot aantal bijensoorten zijn verbonden aan natuurgebied en stedelijke gebieden, en niet aan landbouwgebied. De 'Hotspots' zijn voorbehouden aan natuur en stad.<\/p>

Zaaidag<\/h2>

Willen we de bijen helpen, dan zullen we de leefomgeving voor bijen moeten verbeteren door het planten van bomen en struiken of het aanleggen van bloemranden. Op zondag 22 april tijdens de Landelijke zaaidag<\/a>, een initiatief van Bijenlint<\/a>, worden overal in het land bloemstroken ingezaaid. Strijkstra vindt dit soort initiatieven sympathiek. Je werkt aan bewustwording en het levert wel wat op voor bijen.<\/p>

Verbloemen<\/h2>

Maar beter zou het zijn iets te doen dat werkelijk bijdraagt aan de oplossing van het lokale bijenprobleem zoals het verbeteren van een jaarrond voedselaanbod, en het verbeteren van ondergrondse nestgelegenheid. Alleen maar bloemen zaaien verbloemt het probleem, zo betoogt hij. <\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18886887, "identifier": "element_18886887", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Verbloemen wij het bijenprobleem?<\/a>, artikel Bijenhouden, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nationale bijenstrategie: bed & breakfast for bees<\/a>, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Insecten in je achtertuin(2) praktisch: zo krijg je meer vlinders en bijen in je tuin<\/a>, rapport Wageningen PPO, 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18886892, "identifier": "element_18886892", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Bijen, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Landelijke zaaidag 22 april 2018<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bijenlint<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bijenhelpdesk<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bijendiversiteit op de kaart<\/a>, Atlas Natuurlijk Kapitaal", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "id": 18886899, "identifier": "element_18886899", "type": "list", "title": "Berichten Groen Kennisnet", "url": "", "items": [ { "item": " Nationale Bijenstrategie om bijen te redden<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, januari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer bijen in de stad<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, juni 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bijvriendelijker platteland met bijen op het landbouwbedrijf<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, februari 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }