{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600635", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Xylella-besmetting door cicaden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Xylella-besmetting-door-cicaden-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600635, "identifier": "mediaitem_600635", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Xylella-besmetting-door-cicaden-1.htm", "title": "Xylella-besmetting door cicaden", "lead": "De gevreesde bacterieziekte Xylella, die een groot aantal siergewassen kan aantasten, kan worden overgedragen door cicaden. Philaenus spumarius (het schuimbeestje) en Aphrophora alni lijken de belangrijkste Xylella-vectoren.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-08-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De schadelijke bacterie Xylella fastidiosa<\/em> werd in Europa in 2013 voor het eerst ontdekt in olijfbomen in Italië, waarna de bacterie ook werd gevonden in andere plantensoorten zoals oleanders en amandelbomen. De bacterie, die in houtvaten leeft, wordt als zeer schadelijk beschouwd. Na infectie kunnen delen van de plant afsterven. Sinds de eerste vondst in 2013 lijkt de bacterie zich langzamerhand te verspreiden. Binnen de EU heeft dit organisme een quarantainestatus gekregen.<\/p>

Cicaden<\/h2>

De ziekte Xylella komt van oorsprong uit Zuid- en Midden-Amerika. Handel en transport van planten lijkt een belangrijke rol te spelen bij de verspreiding van de ziekte, maar xyleemzuigende cicaden kunnen de bacterie ook overbrengen. Onderzoekers van EIS kennsicentrum hebben op basis van veld- en literatuuronderzoek geïnventariseerd welke cicaden mogelijk vectoren van Xylella zijn.<\/p>

In het rapport 'Xyleemzuigende cicaden, potentiële vectoren van Xylella fastidiosa<\/a>' worden de resultaten van het onderzoek beschreven. De onderzoekers vingen op twaalf locaties 98 verschillende cicadensoorten. Daarvan waren er 8 xyleemzuigend. Mogelijk kunnen er nog 3 xyleemzuigende soorten aan deze 8 worden toegevoegd. Daarnaast worden in de literatuur nog 6 niet-xyleemzuigende soorten genoemd die mogelijk ook de bacterie over kunnen brengen. In het rapport worden de verschillende potentiële Xylella-vectoren beschreven.<\/p>

Schuimbeestje<\/h2>

Van alle soorten zijn voor Nederland Aphrophora alni<\/em> en Philaenus spumarius<\/em>, het schuimbeestje, de belangrijkste potentiële Xylella-vectoren. Daarnaast worden enkele andere soorten genoemd, zoals Aphrophora pectoralis<\/em> en Aphrophora salicina<\/em> (op wilg) en Graphocephala fennahi<\/em> (op rododendron). In het rapport wordt naast de beschrijving van de verschillende soorten ook aandacht besteed aan de verschillende vangmethoden. <\/p>

(Bron foto: Charles J Sharp [CC BY-SA 4.0<\/a>], via Wikimedia Commons<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18894161, "identifier": "element_18894161", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Xyleemzuigende cicaden, potentiële vectoren van Xylella fastidiosa<\/a> Rapport EIS Kenniscentrum 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Xylella-onderzoek toont nieuwste ontwikkelingen<\/a>, artikel De Boomkwekerij 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe gevaarlijk is Xylella fastidiosa voor Europa en voor Nederland?<\/a>, artikel Gewasbescherming, juni 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18894166, "identifier": "element_18894166", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Quarantaine organismen, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18894169", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599512", "title": "Quarantaine-organismen: zwarte lijst van plantenziekten en plagen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Quarantaine-organismen-zwarte-lijst-van-plantenziekten-en-plagen-1.htm" }, "lead": "Plantenziekte veroorzakende quarantaine-organismen vormen een bedreiging voor de export van planten. Met controle aan de grens is niet alles tegen te houden. Daarom moet je weten om welke organismen het gaat zodat je ze aan kunt pakken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/f/d/cid599512_alrak-long-horned-beetle-1693597_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1387, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-03-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598905", "title": "Xylella, een opkomende bedreiging", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Xylella-een-opkomende-bedreiging-1.htm" }, "lead": "Xylella fastidiosa is een van de meest schadelijke plantenziekten die 300 plantensoorten kan aantatsen. De bacterie is een opkomende bedreiging voor de EU.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/b/4/cid598905_olander_jn.jpg", "width": 640, "height": 479, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-09-23T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599282", "title": "Angst voor Xylella fastidiosa", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Angst-voor-Xylella-fastidiosa-1.htm" }, "lead": "De bacterie Xylella fastidiosa, een plantenziekte, is bezig met een opmars in Europa. De besmetting leek zich aanvankelijk te beperken tot het zuiden van Europa, maar werd vorig jaar ook aangetroffen in Frankrijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/e/8/cid599282_olive-1019286_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1281, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-05-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boomkwekerij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }