{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600527", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Woekeren met de ruimte op Noordzee", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Woekeren-met-de-ruimte-op-Noordzee-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600527, "identifier": "mediaitem_600527", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Woekeren-met-de-ruimte-op-Noordzee-1.htm", "title": "Woekeren met de ruimte op Noordzee", "lead": "In het meest ambitieuze scenario komen er in de Noordzee in 2050 in vergelijking met nu ongeveer 20 tot 60 keer zoveel windturbines op zee, zo blijkt uit een toekomstverkenning. Het groeiend aantal windparken op zee heeft een groot effect op het ruimtegebruik.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/a/a/cid600527_shutterstock_32005006_windmolens_zee.jpg", "width": 756, "height": 615, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-27T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Er staat veel te gebeuren op de Noordzee, zo begint de scenariostudie over de toekomst van de Noordzee<\/a> van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Nederland wil het milieu herstellen in de Noordzee, vissers willen voldoende ruimte hebben om te kunnen blijven vissen en Nederland wil de Noordzee gebruiken om windenergie te produceren en CO₂ op te slaan in oude gasvelden. De Nederlandse overheid ziet dat dit effect heeft op het ruimte gebruik en wil daarom weten wat ruimtelijke en ecologische gevolgen van deze ontwikkeling op de Noordzee zijn. Wat betekent dat voor het beleid?<\/p>

In opdracht van de overheid heeft het PBL daarom een scenariostudie uitgevoerd, uitgaand van het bestaande beleid. Er zijn twee scenario's uitgewerkt voor een lage en hoge dynamiek van de ontwikkelingen en twee duurzame scenario's.<\/p>

Windparken<\/h2>

Uit die verkennende studie blijkt dat in het meest ambitieuze scenario er in de Noordzee in vergelijking met nu ongeveer 20 tot 60 keer zoveel windturbines op zee komen te staan. Die windparken beslaan dan ongeveer een zesde tot een kwart van het Nederlandse deel van de Noordzee en leveren dan tot twee keer zoveel elektriciteit als er nu in Nederland wordt gebruikt.<\/p>

Plannen<\/h2>

Naast de ruimte die de windparken innemen, zal er nog meer moeten gebeuren want die energie kan niet allemaal met kabels aan land worden gebracht. Mogelijk dat er installaties moeten komen voor omzetting van elektriciteit naar waterstof. Wil je de oude boorplatforms afbreken of hergebruiken bij CO₂-opslag, energie-eilanden aanleggen, dan moet je voor de periode na 2030 nu al plannen en keuzes maken.<\/p>

Natuur<\/h2>

Het is nog niet duidelijk wat de effecten van die windparken voor de natuur zijn. Nu is al bekend dat windmolens voor vleermuizen en vogels een obstakel kunnen zijn. Er zal nog onderzoek moeten plaatsvinden om de effecten in kaart te brengen, voordat besluiten worden genomen die tot onomkeerbare gevolgen lijden. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18890152, "identifier": "element_18890152", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "De toekomst van de Noordzee: De Noordzee in 2030 en 2050: een scenariostudie<\/a>, rapport Planbureau voor de Leefomgeving, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nederland in 2030 en 2050: twee referentiescenario's: toekomstverkenning welvaart en leefomgeving<\/a>, rapport Planbureau voor de Leefomgeving, 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Soortenrijkdom Nederlandse Noordzee<\/a>, rapport Wageningen Marine Research, 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Noordzee-beleid<\/a>, artikel VBNL, 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beleidsnota Noordzee: 2009-2015<\/a>, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18890159, "identifier": "element_18890159", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Kabinet maakt plannen bekend voor windparken op zee 2024-2030<\/a>, nieuwsbericht Rijksoverheid, 27 maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biodiversiteit in zee onder druk<\/a>, nieuwsbericht Groen kennisnet, februari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Natuurinclusieve windmolenparken op zee<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, februari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vleermuis op zee<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, juni 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }