{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601536", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Wisent op de Veluwe zorgt voor gevarieerder landschap", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wisent-op-de-Veluwe-zorgt-voor-gevarieerder-landschap-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601536, "identifier": "mediaitem_601536", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wisent-op-de-Veluwe-zorgt-voor-gevarieerder-landschap-1.htm", "title": "Wisent op de Veluwe zorgt voor gevarieerder landschap", "lead": "Vijf jaar na de introductie van de Wisent op de Veluwe is al duidelijk dat deze grote grazer een sleuterol in de natuur heeft met een positief effect op het landschap. Andere dier- en plantensoorten profiteren van het gedrag van deze grazer, blijkt uit een evaluatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/9/d/cid601536_wisent-4727810_1280.jpg", "width": 955, "height": 637, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De wisent (Bison bonasus<\/em>), het grootste levende zoogdier van Europa is weer terug in Nederland. In 2007 zijn de eerste wisenten als grazers uitgezet in het duingebied Kraansvlak in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Vijf jaar geleden is de wisent ook uitgezet in het Brabantse natuurgebied de Maashorst en op de Veluwe in boswachterij Kootwijk. <\/p>

De wisent, of Europese bizon, was in de vorige eeuw als soort bijna uitgestorven Door een fokprogramma op te zetten met laatste dieren in gevangenschap, kon de wisent in 1952 weer uitgezet worden in het oerbos van Białowieża op de grens van Polen en Wit-Rusland. Op dit moment zijn er wereldwijd zo'n 7000 dieren, daarmee is het nog steeds een bedreigde soort. Die wisenten leven in verschillende populaties verspreid over Centraal- en Oost-Europa. <\/p>

Bomen en struiken<\/h2>

Het idee is dat de wisenten als grote grazer door hun gedrag kunnen zorgen voor een meer gevarieerd landschap. Wisenten eten, net als andere runderen, veel gras. Het dieet bestaat voor 90% uit gras. Maar daarnaast eten ze ook kruiden, blaadjes, jonge loten, bast, eikels en bessen. Vooral in de winter doen ze zicht tegoed aan de bast van bomen. Ze graven met hun voorpoten naar wortels van grassen, bomen en struiken. Ook nemen ze graag een zandbad en schuren zij hun vacht aan grote bomen. Uit een evaluatierapport<\/a> naar het effect van de introductie van de wisenten op de Veluwe blijkt dat ze inderdaad een effect hebben op het landschap. <\/p>

Wildbeleving<\/h2>

Het gaat in dit geval om een kudde van zo'n zes dieren die zich bevinden op een circa 340 hectare groot terreein met heide, bos en zandvlaktes in de Boswachterij Kootwijk, bij Harskamp. Onderzoekers keken welke plantensoorten er voorkomen en wat er veranderd is sinds de komst van de wisenten. Het blijkt dat ze bijvoorbeel veel Amerikaanse vogelkers eten. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Doordat ze deze snelgroeiende exoot in toom weten te houden ontstaat er meer ruimte voor andere plantensoorten. Hoewel vijf jaar nog maar een korte periode is om goed te kunnen vaststellen wat alle gevolgen zijn, zien de onderzoekers een positief effect. Daarnaast dragen de wisenten bij aan de wildbeleving door recreanten: 'Het imposante dier past bij de beleving van wild op de Veluwe,' schrijven de onderzoekers in een bericht op NatureToday<\/a>.<\/p>" } , { "id": 18920660, "identifier": "element_18920660", "type": "text", "title": "Evaluatierapport Wisent op de Veluwe", "url": "https://edepot.wur.nl/543028", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Andreas Lischka<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18920664, "identifier": "element_18920664", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Wisent op de Veluwe : evaluatie 2016-2020<\/a> Rapport ARK, Staatsbosbeheer 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wisent maakt de Veluwe al vijf jaar wilder<\/a>, Artikel Nature Today maart 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "'De wisent en zijn sleutelrol in de natuur'<\/a>, infographic, VNBL oktober 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "De wisent, het legendarische beest in een moderne wereld<\/a>, artikel VNBL oktober 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Effecten van wisenten op houtige gewassen: schuren, schillen en snoeien<\/a>, artikel VNBL oktober 201", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18920671, "identifier": "element_18920671", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Wisent op de Veluwe <\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wisenten in de Nederlandse natuur,<\/a> Ark", "indentlevel": 0 }, { "item": "De Wisent woont nu vier jaar op de Veluwe. Hebben ze het naar hun zin? <\/a>- video BuitenGewoon 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18920676", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600319", "title": "Houd afstand bij grote grazers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Houd-afstand-bij-grote-grazers-1.htm" }, "lead": "In tien jaar tijd waren er 15 ongevallen door confrontaties met grote grazers. In vrij veel gevallen hielden bezoekers zich niet aan de geadviseerde veilige afstand van 25 meter. Maar er zijn meer risicofactoren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/f/b/cid600319_cow-431729_640.jpg", "width": 640, "height": 504, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598923", "title": "De wisent is terug", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-wisent-is-terug-1.htm" }, "lead": "In 2007 werden zes Poolse wisenten als pilot geïntroduceerd in het Kraansvlak, een duingebied bij Zandvoort. De pilot was succesvol. Nu vind je ze ook in natuurgebied 'de Maashorst' en binnenkort op de Veluwe.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/7/1/cid598923_wisent_jn.jpg", "width": 800, "height": 575, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-03-22T11:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600110", "title": "Sleutelrol voor wisent als grote grazer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Sleutelrol-voor-wisent-als-grote-grazer-1.htm" }, "lead": "De wisent is het grootste landzoogdier op het Europese continent. Lang werd gedacht dat de wisent een echte bossoort was, maar uit tien jaar onderzoek in het Kraansvlak blijkt dat de soort heel goed in een halfopen landschap kan overleven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/b/cid600110_wisent-2415488_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_wild", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_wild", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }