{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601137", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Winnaars fotowedstrijd 'Natuur op het agrarisch bedrijf' ", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Winnaars-fotowedstrijd-Natuur-op-het-agrarisch-bedrijf-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601137, "identifier": "mediaitem_601137", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Winnaars-fotowedstrijd-Natuur-op-het-agrarisch-bedrijf-1.htm", "title": "Winnaars fotowedstrijd 'Natuur op het agrarisch bedrijf'", "lead": "De deelnemers aan de fotowedstrijd Natuur op het agrarisch bedrijf lieten zich niet beperken door de Coronacrisis. Met foto’s uit Nederland maar ook van stagebedrijven in bijvoorbeeld Australië was de verscheidenheid groot.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/b/cid601137_david_spaans_1.jpg", "width": 1372, "height": 915, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-28T15:01+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het EU-project Greener Future for Young Farmers organiseerde dit voorjaar drie prijsvragen voor docenten en studenten in groen onderwijs: een fotowedstrijd, een prijsvraag voor een video-essay of voor de beste ingeblikte les met een natuurinclusief thema.<\/p>

De variatie in inzendingen was groot. De definitie van natuur op het agrarisch bedrijf werd breed opgevat. De foto's varieerden van zwaluwen en egels op het bedrijf tot koeien en schapen in natuurgebieden. <\/p>

De technische kwaliteit van de foto’s was echter zeer wisselend: goede belichting, een rechte horizon en goede scherpte zijn toch wel aspecten waar wat meer aandacht voor mag zijn. <\/p>" } , { "id": 18908392, "identifier": "element_18908392", "type": "text", "title": "Alle inzendingen voor de fotowedstrijd", "url": "https://edepot.wur.nl/522771", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Uiteindelijk hebben de volgende foto’s een prijs gewonnen.
De gedeelde eerste plaats is voor:<\/p>

David Spaans – een tapuit vangt een larve op een mestflat<\/strong><\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Jelte Kooistra – het zuringhaantje als natuurlijke bestrijder van ridderzuring <\/strong><\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Beide inzendingen laten heel mooi zien wat de combinatie van natuur en landbouw kan doen of voor de landbouw zelf of voor de natuur.<\/p>

De gedeelde tweede plaats is voor:<\/p>

Marieke Jelsma – diverse foto’s van kruiden in grasland en landschapsbeheer<\/strong><\/p>" } , { "type": "text", "html": "


Marleen van Leeuwen – een grutto in uitgesteld maailand en een witrug <\/p>" } , { "type": "text", "html": "


Met een goede uitleg wat een salade buffet inhoudt en mooie foto’s van wat natuurmaatregelen kunnen opleveren en de dubbeldoelkoe witrik in het open grasland, hebben deze twee inzendingen een terechte tweede plaats gekregen.


<\/p>

<\/p>

(Bron foto: David Spaans)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18908400, "identifier": "element_18908400", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": " Inzendingen voor de fotowedstrijd<\/a>", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18908403, "identifier": "element_18908403", "type": "text", "title": "Portal Natuurinclusieve Landbouw", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18908405", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601514", "title": "Drie prijsvragen Natuurinclusieve landbouw in het onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drie-prijsvragen-Natuurinclusieve-landbouw-in-het-onderwijs-1.htm" }, "lead": "Het EU-project Greener Future for Young Farmers organiseert drie prijsvragen voor docenten en studenten in groen onderwijs: een fotowedstrijd, een prijsvraag voor een video-essay of voor de beste ingeblikte les met een natuurinclusief thema.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/e/e/cid601514_H8T5D7_Copyright_Mandy_Eltink.jpg", "width": 862, "height": 575, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-20T11:01+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601329", "title": "Vier video-essays Natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vier-video-essays-Natuurinclusieve-landbouw-1.htm" }, "lead": "De inzendingen voor de prijsvraag voor video-essay Natuurinclusieve landbouw hebben een aantal mooie filmpjes opgeleverd. Twee meer projectmatige filmpjes gaan over de stadsboerderij Almere en de Midwolder Bouten. Daarnaast kregen ook kruidenrijke graslanden en weidevogelbeheer op een gangbaar intensief bedrijf het podium.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/e/cid601329_video_essays_still_youtube.JPG", "width": 1432, "height": 939, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-28T13:52+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601257", "title": "De beste ‘ingeblikte les’ met een natuurinclusief thema", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-beste-ingeblikte-les-met-een-natuurinclusief-thema-1.htm" }, "lead": "De inzendingen voor de beste ingeblikte les natuurinclusieve landbouw hebben vijf resultaten opgeleverd. Voor het mbo werd de les over natuurinclusieve melkveehouderij van Jaco Makkenze als beste beoordeeld. Voor het hbo heeft Sigrid Dassen een zeer complete les over natuurinclusieve landbouw ontwikkeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/8/4/cid601257_pasture-3845486_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-28T14:19+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }