{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600880", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Wiki en workshop informatievaardigheden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wiki-en-workshop-informatievaardigheden-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600880, "identifier": "mediaitem_600880", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wiki-en-workshop-informatievaardigheden-1.htm", "title": "Wiki en workshop informatievaardigheden", "lead": "De nieuwe wiki Informatievaardigheden van Groen Kennisnet laat zien hoe je bronnen zoekt en gebruikt. Er is aandacht voor auteursrecht, bronvermelding en het gebruik van open materialen. Aanvullend verzorgt Groen Kennisnet ook een gratis workshop.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/0/6/cid600880_learn-4226965_640.jpg", "width": 640, "height": 450, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_hbo", "gkn_dier", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant", "gkn_onderwijs", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Met de uitgebreide collectie van kennisbronnen over voedsel en groen is Groen Kennisnet een goede kennisbasis voor het groene onderwijs. Je kunt zo het onderwijs actualiseren, opdrachten maken of je eigen kennis opfrissen. Maar hoe gebruik je Groen Kennisnet? Hoe zoek je? En mag je de bronnen zo maar gebruiken? Hoe zit het met auteursrechten bijvoorbeeld?<\/p>

Auteursrecht<\/h2>

De nieuwe wiki informatievaardigheden<\/a> kan jou hierbij helpen. De wiki laat verschillende manieren zien om te zoeken naar bronnen. Hoe kun je de bronnen beoordelen op betrouwbaarheid? Hoe gebruik je de bronnen in je lesmateriaal? Hoe moet je bronnen in je werk vermelden? Het hoofdstuk over 'Delen en auteursrechten<\/a>' geeft informatie over de regelingen die getroffen zijn voor het onderwijs. Ook vindt je er informatie over Creative Commons en het gebruik van ‘open materialen’.<\/p>

FAQ's<\/h2>

De wiki is tot stand gekomen naar aanleiding van een enquête die Groen Kennisnet in 2017 onder docenten gehouden heeft. Belangrijk hiervoor waren ook opmerkingen tijdens de relatiedag in 2018 en de gehouden workshops over het gebruik van Groen Kennisnet. Bij de opzet van de wiki hebben docenten uit mbo en hbo meegedacht. De wiki heeft een logische opbouw en kan van begin tot eind doorlopen worden als een korte cursus informatievaardigheden. Het hoofdstuk ‘Frequently Asked Questions<\/a>’ (FAQs) leidt je rechtstreeks naar specifieke informatie in de wiki.<\/p>

Workshop<\/h2>

Wil je hulp bij je zoektocht naar kennisbronnen? Dat kan! Medewerkers van Groen Kennisnet verzorgen op verzoek een workshop voor docenten op locatie. Voor die workshop rekent Groen Kennisnet géén kosten. Onderwijslocaties (AOC, HAO), docentengroepen, studentengroepen HAO, CIV- of COE-teams of samenwerkingsverbanden kunnen een workshop aanvragen. De workshop duurt ongeveer 2,5 uur en wordt op locatie verzorgd. De deelnemersgroep voor zo'n workshop bestaat uit minimaal 7 personen.<\/p>

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Groen Kennisnet<\/a>. <\/p>

(Bron foto: Gerd Altmann<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18900826, "identifier": "element_18900826", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": "Wiki informatievaardigheden<\/a> Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18900829, "identifier": "element_18900829", "type": "text", "title": "Meer weten of workshop aanvragen? Neem contact op", "url": "mailto:servicedesk@groenkennisnet.nl", "html": "" } , { "identifier": "element_18900831", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600202", "title": "Docent centraal op relatiemiddag Groen Kennisnet", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Docent-centraal-op-relatiemiddag-Groen-Kennisnet-1.htm" }, "lead": "Voor het onderwijs van de toekomst is digitale geletterdheid van zowel docent als leerling nodig. Dat betoogt Frans Schouwenburg van Kennisnet tijdens de relatiemiddag die Groen Kennisnet op 15 november organiseerde.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/b/cid600202_laptop-3476021_640_cacbc0b5_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-26T15:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600304", "title": "Docenten willen Groen Kennisnet vaker gebruiken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Docenten-willen-Groen-Kennisnet-vaker-gebruiken-1.htm" }, "lead": "De veehouderijdocenten van MBO Barneveld gaan Groen Kennisnet vaker gebruiken voor het zoeken naar informatie en het maken van lesmateriaal. Tijdens een workshop zeggen ze veel nieuwe ideeën te hebben opgedaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/2/a/cid600304_DSCF8006.JPG", "width": 640, "height": 472, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-17T13:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_leefomgeving", "gkn_onderwijs", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599959", "title": "Gratis workshop Groen Kennisnet voor docenten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gratis-workshop-Groen-Kennisnet-voor-docenten-1.htm" }, "lead": "Wat heeft Groen Kennisnet te bieden, hoe kun je dat allemaal vinden en wat kun je ermee voor je onderwijs en eigen professionalisering? Groen Kennisnet verzorgt workshops van 2½ uur waarin docentengroepen zich oriënteren op wat dit kennisplatform hen kan bieden en ervaren in korte praktische oefeningen hoe dat werkt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/c/4/cid599959_workshop-thinkstock%2520%2528002%2529_13fb6b16_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-03T14:09+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }