{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600653", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Wetenschappers steunen klimaatstaking van scholieren", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wetenschappers-steunen-klimaatstaking-van-scholieren-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600653, "identifier": "mediaitem_600653", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wetenschappers-steunen-klimaatstaking-van-scholieren-1.htm", "title": "Wetenschappers steunen klimaatstaking van scholieren", "lead": "Meer dan 10.000 scholieren kwamen vandaag naar Den Haag om politici op te roepen meer ambitie te tonen voor het klimaat. De scholieren kregen steun van ongeveer 350 wetenschappers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/d/cid600653_15310805135_36f8fc52bc_z.jpg", "width": 640, "height": 476, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-07T14:55+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Vandaag, donderdag 7 februari, zijn meer dan 10.000 scholieren uit heel Nederland naar Den Haag gekomen. De scholieren staken voor het klimaat. Ze vinden het ontwerp klimaatakkoord<\/a> onvoldoende en vinden dat de overheid een beter klimaatbeleid moet voeren. Ze roepen de politiek daarom op om maatregelen te nemen. De scholieren volgen zo het voorbeeld van de Zweedse Greta Thunberg, die al sinds de zomervakantie staakt voor het klimaat.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Open brief<\/h2>

De actie van de scholieren wordt gesteund door 350 Nederlandse wetenschappers. In een open brief<\/a> schrijven die wetenschappers dat de scholieren groot gelijk hebben: \"Het is inderdaad nu hoog tijd voor ingrijpende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen snel en drastisch te reduceren, en zo de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C en bij voorkeur tot 1.5°C.\" In de open brief leggen ze uit dat angst voor klimaatverandering geen doemdenken is, maar een realiteit gebaseerd op feiten.<\/p>

Temperatuurstijging<\/h2>

Zo noemen de wetenschappers dat vaststaat dat de gemiddelde temperatuur op aarde sinds 1900 al met ongeveer 1°C is gestegen. Die temperatuurstijging kun je voor zo goed als 100% toeschrijven aan de toenemende concentraties van CO₂ en andere broeikasgassen in de atmosfeer als gevolg van menselijke activiteiten. En nu al worden we geconfronteerd met effecten als stijging van de zeespiegel, koraalsterfte, extreme weersomstandigheden. Bij een stijging van 2°C neemt niet alleen de kwetsbaarheid van veel regio’s, sectors en systemen sterk toe, - zo schrijven de wetenschappers - maar ook de kans dat de klimaatopwarming zichzelf gaat versterken, door allerlei terugkoppelingseffecten.<\/p>

Politiek leiderschap<\/h2>

De wetenschappers besluiten hun brief met de constatering dat Nederland niet voldoet aan de door Nederland zelf opgestelde klimaatdoelen. Bovendien is het klimaatakkoord niet afdoende en te vrijblijvend. De wetenschappers vinden, met de scholieren, dat het hoog tijd wordt voor politiek leiderschap: 'Ambitieus klimaatbeleid is chefsache<\/em>, en overstijgt partijpolitieke belangen. We kunnen ons niet permitteren om nog langer te wachten met noodzakelijke maatregelen. Als politiek leiderschap hand in hand gaat met effectieve maatregelen en gedragsverandering, dan kunnen wij dit probleem tijdig oplossen. Anders zijn juist de jongeren die deze week protesteren voor hun eigen toekomst de dupe.' <\/p>

<\/p>

(Bron foto<\/em>: Flickr mediActivista<\/a><\/em> <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18894674, "identifier": "element_18894674", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Ontwerp van het klimaatakkoord<\/a>, Klimaatberaad, december 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Klimaatdoelstellingen : onze verantwoordelijkheid?<\/a> artikel Binder : ledenblad agrarische jongeren juni 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18894678, "identifier": "element_18894678", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Wetenschappers steunen klimaatspijbelaars: 'Groot gelijk'<\/a>, NOS bericht 7 februari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Open Brief Klimaatakkoord: tijd voor politiek leiderschap!,<\/a> Trouw 7 februari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Klimaatverandering: Hoe komt Nederland in actie?<\/a>, Infographic Ministerie van Infrastructuur en Milieu", "indentlevel": 0 }, { "item": "Scholierendossier Klimaatverandering<\/a>, Klimaat voor ruimte", "indentlevel": 0 }, { "item": "Klimaatverandering, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Klimaatverandering<\/a> Long Read Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Forse reductie broeikasgassen uit landbouw is mogelijk<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, december 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Klimaatverandering en wereldvoedselvoorziening<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet april 2018", "indentlevel": 0 } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }