{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601644", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Weinig zicht op onttrekking grondwater door landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Weinig-zicht-op-onttrekking-grondwater-door-landbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601644, "identifier": "mediaitem_601644", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Weinig-zicht-op-onttrekking-grondwater-door-landbouw-1.htm", "title": "Weinig zicht op onttrekking grondwater door landbouw", "lead": "Er is onvoldoende zicht op de onttrekking van grondwater voor beregening in de landbouw. De droogte in de zomers van 2019 en 2020, toen meer grondwater opgepompt werd, zette het grondwatersysteem onder druk. Dit blijkt uit een rapportage van de Unie van Waterschappen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/2/4/cid601644_DSCN0045.JPG", "width": 1024, "height": 740, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Er is geen volledig beeld van het aantal onttrekkingen van grondwater en de hoeveelheid onttrokken grondwater voor beregening door de landbouw. Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport 'Overzicht grondwateronttrekkingen<\/a>' dat in januari verscheen. Voor minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is dat een reden het grondwater- en beregeningsbeleid te herijken, blijkt uit een kamerbrief van maart 2021<\/a>.<\/p>

Meldingsplicht<\/h2>

Één van de redenen voor die onduidelijkheid is dat er voor het oppompen van grondwater voor beregening van de landbouw niet altijd wordt opgegeven hoeveel water er onttrokken wordt. In principe geldt voor grondwateronttrekking een vergunning- of meldingsplicht, waarbij de gebruikers moeten melden hoeveel water ze onttrekken. Maar de regelgeving biedt ruimte om gevallen aan te wijzen waarvoor die verplichting niet geldt. Een aantal waterschappen stelt die opgave van onttrokken hoeveelheden daarom niet verplicht. Daarnaast zijn kleine onttrekkingen tot 10 m3<\/sup> per uur vrijgesteld van een vergunnings- of meldingsplicht. Een deel van de onttrekkingen in met name de landbouw wordt daarom niet geregistreerd.<\/p>

De hoeveelheid onttrokken grondwater is door de droogte in de zomers van 2019 en 2020 toegenomen. De watervraag nam toe terwijl tegelijkertijd door de droogte de waterbeschikbaarheid afnam. Dit zette het grondwatersysteem in de hoger gelegen delen van het land onder druk. Daarom is het volgens de opstellers van het rapport dringend nodig het grondwater- en beregeningsbeleid van de waterschappen en provincies te herijken. <\/p>

Herijking beleid<\/h2>

De registratie en metingen van de grondwateronttrekkingen moeten verbeterd worden, met name voor de landbouw en voor de kleine onttrekkingen. En het Landelijk Register Grondwater, dat onderdeel is van de Basis Registratie Ondergrond, moet verder worden aangevuld en verbeterd. Daarnaast willen overheden dat de cumulatieve effecten van grondwateronttrekkingen beter in beeld gebracht worden. Wat is de invloed van de onttrekkingen is op de grondwaterstanden en grondwatervoorraad in een gebied? <\/p>" } , { "id": 18923472, "identifier": "element_18923472", "type": "text", "title": "Rapport Overzicht grondwateronttrekkingen", "url": "https://edepot.wur.nl/544474", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Minister van Nieuwenhuizen schrijft in een kamerbrief<\/a> dat de bevindingen in het rapport gebruikt zullen worden voor een herijking van het grondwater- en beregeningsbeleid. <\/p>" } , { "id": 18923474, "identifier": "element_18923474", "type": "text", "title": "Kamerbrief bij rapport", "url": "https://edepot.wur.nl/547222", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Jan Nijman<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18923478, "identifier": "element_18923478", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Overzicht grondwateronttrekkingen, provincies en waterschappen<\/a>, rapport Unie van Waterschappen januari 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kamerbrief bij rapport grondwateronttrekkingen<\/a>, Rijksoverheid 29 maart 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verdroging van de Nederlandse natuur : bijna een halve eeuw goed onderzoek en falende politiek<\/a>, artikel Stromingen 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het invloedsgebied van grondwateronttrekkingen voor droogteschade<\/a>, AdviesCommissie Schade Grondwater 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18923484, "identifier": "element_18923484", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Waterschappen gaan registratie grondwateronttrekkingen verbeteren<\/a>, artikel H2O Actueel maart 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Provincies en waterschappen zetten ambitie neer voor beter grondwaterbeheer<\/a>, bericht Unie van Waterschappen maart 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Van Nieuwenhuizen: te weinig zicht op grondwateronttrekking door landbouw,<\/a> bericht Waterforum maart 2021", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18923489, "identifier": "element_18923489", "type": "text", "title": "Dossier droogte", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18923491", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601468", "title": "Onherstelbare schade in natuur na drie droge zomers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onherstelbare-schade-in-natuur-na-drie-droge-zomers-1.htm" }, "lead": "De zomer van 2020 was - na de droge zomers van 2018 en 2019 - opnieuw droog. Dit leidt in sommige gevallen tot onomkeerbare schade in natuurterreinen, zo blijkt uit een inventarisatie van terreinbeherende organisaties.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/f/8/cid601468_outdoors-3084158_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601504", "title": "Bedrijfswaterplannen en vochtsensoren in de strijd tegen droogte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bedrijfswaterplannen-en-vochtsensoren-in-de-strijd-tegen-droogte-1.htm" }, "lead": "Voor het derde jaar op rij was de zomer droog. Beheerders van golfterreinen en sportvelden zoeken naar mogelijkheden om grasvelden groen te houden en het beschikbare water zo goed mogelijk te benutten. Vochtsensoren en bedrijfswaterplannen kunnen daarbij helpen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/5/0/cid601504_121302930.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600874", "title": "Zinvolle lessen van een te droge zomer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zinvolle-lessen-van-een-te-droge-zomer-1.htm" }, "lead": "Melkveehouders maakten in 2018 als gevolg van de extreem droge zomer extra kosten. Die extra kosten liepen soms op tot €950 per ha. Maar de droogte leverde ook nieuwe kennis op waardoor je droogteschade in de toekomst kunt beperken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/2/cid600874_earth-3545203_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }