{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601175", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Weidevogelbeheer in de Hoeksche Waard", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Weidevogelbeheer-in-de-Hoeksche-Waard-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601175, "identifier": "mediaitem_601175", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Weidevogelbeheer-in-de-Hoeksche-Waard-1.htm", "title": "Weidevogelbeheer in de Hoeksche Waard", "lead": "Twee boeren die meedoen met het agrarisch natuurbeheer in het Oudeland van Strijen hebben sinds een aantal jaren een deel van hun perceel speciaal ingericht voor de weidevogel. Dat doen ze door een laagje water op een deel van hun perceel te pompen, zodat het plasdras wordt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/c/d/cid601175_scholeksters%2520bij%2520plasdras.JPG", "width": 6000, "height": 4000, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-16T13:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

(Bron: CCHW)<\/p>

In het afgelopen voorjaar trok dat veel broedende weidevogels aan. Nu zien we dat veel vogels op weg naar het zuiden gebruik maken van deze natte plekken om brandstof op te doen voor de lange tocht die ze straks af gaan leggen.<\/p>

Natte plekken nodig<\/h2>

De agrarische natuur Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) houdt zich niet alleen bezig met het akkerrandenbeheer in de Hoeksche Waard, maar in een deel van het Oudeland van Strijen wordt ook samen met boeren gewerkt aan weidevogelbeheer. Twee boeren hebben al een aantal jaren een deel van een perceel in het voorjaar zo ingericht dat er een 'plasdras' ontstaat. De pompen, die werken op zonnepanelen, zorgen ervoor dat natte en modderige plekken ontstaan. Weidevogels hebben deze vochtige weilanden nodig. In de natte, zachte bodem kunnen de vogels met hun lange snavels goed naar voedsel zoeken, en door variatie aan te brengen in het landschap zitten ze goed beschut. In het afgelopen droge voorjaar hebben we opnieuw goed kunnen zien hoe belangrijk deze natte plekken zijn voor weidevogels. In de harde droge grond vinden ze geen voedsel, met het risico dat ze ernstig verzwakken. Bij de plasdras kunnen de vogels wel met hun snavels in de grond, waar ze volop insecten aantreffen. Vooral voor kuikens is dat belangrijk. Tijdens het broedseizoen zijn de randen en de plasdras een belangrijk opgroeigebied voor onder andere grutto-, kievit- en tureluurkuikens. Dit jaar zijn er zelfs meerdere nesten van de kluut succesvol uitgebroed. <\/p>

Plasdras<\/h2>

Voor het agrarisch natuurbeheer moet de plasdras tot 1 juli in stand blijven, daarna mogen de pompen worden stilgezet en wordt het weer gewoon grasland. Het kost even tijd voordat het grasland weer helemaal droog is. Ook nu, half juli, zien we nog steeds veel vogels bij de plasdras zoals kieviten en scholeksters. Maar ook veel zeldzamere soorten zijn er waargenomen, zoals kemphanen en zwarte ruiters. Ze hebben het er duidelijk nog erg naar hun zin! De plasdrassen zijn nu, nadat de broedperiode voorbij is, een verzamelplaats voor vogels terwijl ze zich voorbereiden op hun trek naar het zuiden. Ze foerageren er om op die manier brandstof op te doen voor hun lange reis. Eén van hun favoriete snacks zijn muggenlarven, waar we ze in de zomer zeker dankbaar voor zullen zijn! Onze twee boeren met plasdras zijn erg betrokken bij het weidevogelbeheer. Een van hen, A.P. Overwater, neemt al vanaf 1987 daaraan deel met in het voorjaar rustperiodes op het grasland. Vrijwillig kozen ze ervoor om nog niet alle pompen uit te zetten, waardoor het nog wat langer vochtig blijft en ze hun steentje bijdragen aan een goede conditie van de trekvogels.<\/p>" } , { "id": 18909486, "identifier": "element_18909486", "type": "text", "title": "Meer over Agrarisch Natuurbeheer (ANLb)", "url": "https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/agrarisch-natuurbeheer-anlb/", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Gea Zevenbergen)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18909490, "identifier": "element_18909490", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Weidevogelbescherming : weidevogels in Nederland <\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Webinar Natuurinclusieve landbouw : Beheermaatregelen voor weidevogels<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Actieplan moet weidevogels Noord-Holland redden <\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Greppel-plasdrassen: goed begin voor beter weidevogelbeheer? <\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "id": 18909496, "identifier": "element_18909496", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Website CCHW<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Agrarisch Natuurbeheer (ANLb)<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18909500", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601154", "title": "Voorweiden beter voor weidevogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voorweiden-beter-voor-weidevogels-1.htm" }, "lead": "Weidevogels zijn gebaat bij uitgestelde maaidatums. Maar op rijkere gronden kan het gras dan te hoog en te dicht worden voor weidevogelkuikens. Door dit grasland vroeg in het seizoen te beweiden, ontstaat er grasland dat geschikt is voor weidevogelkuikens.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/5/5/cid601154_shutterstock_553536145_NL_koeien_landschap.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_agri24", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601096", "title": "De melkveehouderij moet natuurinclusiever worden : Wat zijn de belemmeringen?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-melkveehouderij-moet-natuurinclusiever-worden-Wat-zijn-de-belemmeringen-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse melkveehouderij is productief, maar heeft ook als effect dat het nadelig is voor de biodiversiteit, de milieukwaliteit en de landschapskwaliteit. Voor verduurzaming van de melkveehouderij zijn er nu nog belemmeringen die ontwikkeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering beperken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/9/f/cid601096_IMG_2761.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601254", "title": "Video's en presentaties webinar natuurinclusieve landbouw beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Videos-en-presentaties-webinar-natuurinclusieve-landbouw-beschikbaar-1.htm" }, "lead": "Op dinsdag 19 mei organiseerde het EU-project ‘Greener Future for Young Farmers’ een webinar met korte lessen over natuurinclusieve landbouw. De video's en presentaties zijn beschikbaar op Groen Kennisnet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/c/4/cid601254_shutterstock_12496027_laptop_akker.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-20T10:08+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601329", "title": "Vier video-essays Natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vier-video-essays-Natuurinclusieve-landbouw-1.htm" }, "lead": "De inzendingen voor de prijsvraag voor video-essay Natuurinclusieve landbouw hebben een aantal mooie filmpjes opgeleverd. Twee meer projectmatige filmpjes gaan over de stadsboerderij Almere en de Midwolder Bouten. Daarnaast kregen ook kruidenrijke graslanden en weidevogelbeheer op een gangbaar intensief bedrijf het podium.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/e/cid601329_video_essays_still_youtube.JPG", "width": 1432, "height": 939, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-28T13:52+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }