{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601548", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Wegwijs met Duurzame Doelen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wegwijs-met-Duurzame-Doelen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601548, "identifier": "mediaitem_601548", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wegwijs-met-Duurzame-Doelen-1.htm", "title": "Wegwijs met Duurzame Doelen", "lead": "In 2015 heeft de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) vastgesteld. Tijdens de duurzame derde donderdag meeting presenteerde het Nieuwe Netwerk team wat die verschillende SDG’s zijn en hoe die met elkaar samenhangen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/7/e/cid601548_SGG-flag-NL-final.png", "width": 1200, "height": 800, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-09T07:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Pauline Schakenbos trapte de online bijeenkomst op donderdag 18 maart af met een duik in de wereld van de duurzame economie. De concepten van de 'wellbeing econony<\/em>' en Kate Raworth’s ' Donut economy' <\/em> werden toegelicht en gekoppeld aan duurzame ontwikkelingsdoelen. Een duurzamere wereld en een eerlijkere wereld gaan hand in hand.<\/p>

Sustainable Development Goals<\/h2>

Wouter Winters van Pidzh<\/a> gelooft dat er voor alles een oplossing is en dat we vooral dingen moeten gaan doen. Deze partner in duurzaamheid begon zijn bedrijf na zijn tijd bij I-did, waar hij zag hoe circulaire kleding het verschil kan maken. Winters maakt zich hard voor creativiteit in duurzame ontwikkeling en ziet de SDG’s niet als een stok om mee te slaan, maar als een feestje. Hoe dit feestje begint? Met het doel waar echt je hart ligt, en van daaruit kom je er vanzelf achter dat al die doelen met elkaar verbonden zijn. <\/p>

Lokaal impact maken<\/h2>

Aad Jörgens heeft als verbinder precies dat gedaan: met zijn hart voor SDG nummer 17 - partnerschap en samenwerking - is hij SDG Lokaal<\/a> begonnen. Hij liet zien hoe het werken aan duurzame doelen er concreet uit kan zien. Door samen te werken met lokale overheden, ondernemers, non-profit organisaties en burgers leggen ze verbindingen tussen duurzame dingen die nu al plaatsvinden. Slim: door plaatselijke bibliotheken als hub te gebruiken weten ze laagdrempelig en effectief het lokale netwerk te mobiliseren. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Ook online worden door SDG lokaal de verbindingen gelegd. Voorbeeldproject Oosterhout lokaal<\/a> is een site waar initiatieven worden gepresenteerd en waar ze worden gekoppeld aan de SDG’s. Dit geeft een mooi overzicht van de verschillende projecten die in de gemeente plaatsvinden en hun maatschappelijke waarde. <\/p>

Studenten aan zet<\/h2>

Tot slot was het woord aan Demi Hordijk over Talk The Future van Student Alliance Wageningen<\/a>. Ze sprak over de noodzaak van systeemverandering, ook op lokale schaal. Door groendenkende, academische studenten te koppelen aan bedrijven willen ze een brug vormen. Op dit moment zijn ze hard op zoek naar organisaties die kunnen helpen met verder ontwikkelen van dit plan, en bedrijven die wel een frisse Wageningse input kunnen gebruiken. <\/p>" } , { "id": 18920960, "identifier": "element_18920960", "type": "text", "title": "Neem contact op met Talk the Future", "url": "mailto:%20sustainability@sawageningen.nl", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: SDG Nederland<\/a> )<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18920964, "identifier": "element_18920964", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Gemeente Oosterhout wint tweede prijs in de Global Goals Gemeente 2021<\/a>, Artikel gemeente Oosterhout, 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Talk The Future. Wat, waarom en hoe?<\/a>, Artikel Wageningen Duurzaam, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18920969, "identifier": "element_18920969", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Het Nieuwe Netwerk<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Pidzh<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "SDG Nederland<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "SDG Lokaal<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Talk The Future<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "De Duurzame Derde Donderdag<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18920977", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600518", "title": "Voedselzekerheid in 2030", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voedselzekerheid-in-2030-1.htm" }, "lead": "In 2015 tekenden 193 landen de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Voedselzekerheid is een van de agendapunten. In 2030 moet de honger in de wereld beëindigd zijn, maar voedselzekerheid is een ingewikkelde puzzel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/c/cid600518_shutterstock_108585317_supermarkt_boodschappen.jpg", "width": 902, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_voedselzekerheid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselzekerheid", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599931", "title": "Samenwerking nodig voor duurzaam landbeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Samenwerking-nodig-voor-duurzaam-landbeheer-1.htm" }, "lead": "De Verenigde Naties hebben voor 2030 duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld. Een van die doelen is gericht op herstel van ecosystemen en behoud van biodiversiteit. Wil je die doelen halen, dan is duurzaam landbeheer nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/8/e/cid599931_shutterstock_65739844_uitgedroogd_grond.jpg", "width": 800, "height": 536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599879", "title": "Duurzame ontwikkeling in beeld", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-ontwikkeling-in-beeld-1.htm" }, "lead": "De wereld staat voor veel verschillende uitdagingen als het om duurzaamheid gaat zoals voedselproductie, water- en landgebruik of de energievoorziening. Maar duurzame ontwikkeling is complex, je kunt die uitdagingen niet los van elkaar zien. Het rapport 'People and the Earth' brengt die uitdagingen in beeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/9/b/cid599879_wind-farm-1209784_640.jpg", "width": 640, "height": 425, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-10-18T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_dier", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }