{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601077", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Wegen is essentieel voor optimale geitenopfok", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wegen-is-essentieel-voor-optimale-geitenopfok-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601077, "identifier": "mediaitem_601077", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wegen-is-essentieel-voor-optimale-geitenopfok-1.htm", "title": "Wegen is essentieel voor optimale geitenopfok", "lead": "Wegen is een essentieel onderdeel van het concept ‘Goatstart’. Door geitenlammeren regelmatig te wegen, minimaal vijf keer, kun je beter sturen op een optimale ontwikkeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/b/5/cid601077_TW%2520Agrifirm-wegen.jpg", "width": 4928, "height": 3280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_geitenhouderij", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_agri24", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het vaak wegen van geitenlammeren is misschien een investering in tijd, maar door frequent wegen kan de opfok van een lam wel 10 euro goekoper uitvallen, zegt lammerspecialist Tessa Pieffers in een artikel in vakblad Geitenhouderij<\/a>. Pieffers gaat met het concept 'GoatStart<\/a>' de boer op. Daarbij streef je er naar geitenlammeren in homogene koppels te laten opgroeien zodat de ontwikkeling van de dieren gunstiger wordt. Wegen van de lammeren is daarbij essentieel.<\/p>

Biestgift<\/h2>

Je moet gedurende de opfokperiode de geitenlammeren minstens vijf keer wegen. Vlak na de geboorte weeg je de lammeren om de biestgift te bepalen. Kleinere lammeren, lammeren met een geboortegewicht lager dan 3 kilo, zet je bij elkaar zodat ze de kans krijgen goed op te groeien. Later weeg je de lammeren voor een optimale melkgift, of om het speen- of dekmoment te bepalen.<\/p>

Een geitenlam zou minimaal 400 ml biest moeten krijgen. Maar je moet niet te veel biest geven. Bij een teveel aan biest kan het maagdarmstelsel ernstig beschadigd raken. Een lam van 2 kilo zou 10% van het geboortegewicht aan biest moeten krijgen. Later in de opfokperiode moet je voorkomen dat een lam te hard groeit. Een te snelle groei geeft risico op skeletbeschadiging, kromme pootjes, navelbreuken, vervetting en ook minder gewenste uierontwikkeling.<\/p>

Dekmoment<\/h2>

In 40 dagen kan een lam van 3 kilo naar 12 kilo groeien. Het beste moment voor spenen is wanneer het lichaamsgewicht tussen de 12 en 14 kilo is. Ook daarvoor moet je wegen. Een lam moet minimaal 6 tot 7 weken oud zijn en in goede conditie verkeren. Je kunt dan overstappen op vastvoer, zoals hooi, brokjes en gehakseld stro.<\/p>

Om het moment te bepalen dat een jonge geit voor het eerste gedekt kan worden, moet je opnieuw wegen. Het lichaamsgewicht zou dan 60% van het volwassen gewicht moeten zijn.<\/p>" } , { "id": 18906551, "identifier": "element_18906551", "type": "text", "title": "Vakbladartikel Wegen is weten", "url": "https://edepot.wur.nl/520037", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Agrifirm<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18906555, "identifier": "element_18906555", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Wegen is weten : opfok optimaliseren door dieren vaak te wegen<\/a> Artikel Geitenhouderij februari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Antistoffen in biest en bloed : lammeren met weerstand<\/a>, Artikel Geitenhouderij februari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lammeren bij de moeder laten … het kan<\/a>, artikel Geitenhouderij februari 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Geitenbiest of kunstbiest voor lammeren?<\/a>, artikel Geitenhouderij, augustus 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18906563, "identifier": "element_18906563", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Dossier Welzijn Geiten", "indentlevel": 0 }, { "item": "GoatStart Van gezonde lammeren naar hoogproductieve geiten<\/a>, Agrifirm", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18906568", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600204", "title": "Geitenopfok met CAE-vrije biest", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Geitenopfok-met-CAE-vrije-biest-1.htm" }, "lead": "Jonge geiten fok je het best op met geitenbiest. Maar met die biest kun je ook het CAE-virus overdragen op jonge geiten. Een protocol van vier stappen maakt het mogelijk geiten op te fokken met CAE-vrije biest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/a/9/cid600204_147284272.jpg", "width": 1024, "height": 743, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-13T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598890", "title": "Aandacht voor uiergezondheid bij geiten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aandacht-voor-uiergezondheid-bij-geiten-1.htm" }, "lead": "Mastitis of uierontsteking komt soms voor bij melkgeiten, maar het is lastig te zien. Veel geiten hebben uierinfecties zonder duidelijke zichtbare verschijnselen. Het celgetal en kiemgetal kan helpen infecties op te sporen. Door aanpassing in de melkstal kun je infecties beperken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/0/1/cid598890_geiten%2520in%2520stal_bron%2520Wageningen%2520UR%2520Livestock%2520Research_530%2520-%2520kopie.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-09-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_greenport", "gkn_udv", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599265", "title": "Voer voor geiten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voer-voor-geiten-1.htm" }, "lead": "Geiten zijn anders dan koeien. Ze grazen niet, maar eten hapsnap. Naast gras eten ze ook bladeren, schors. Hun menu is gevarieerd. Geitenhouders hebben daarom ook interesse in bijproducten om het voer te verrijken", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/4/a/cid599265_139871018.jpg", "width": 757, "height": 575, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-07-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_greenport", "gkn_udv", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598767", "title": "Meer aandacht voor geitenfokkerij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-aandacht-voor-geitenfokkerij-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse geitenhouders kunnen een kwaliteitsslag maken door meer aandacht te besteden aan de fokkerij. Het gaat niet alleen om productieaanleg, maar om meer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/8/6/cid598767_goat-50290_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1441, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-03-14T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dier", "gkn_greenport", "gkn_udv", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }