{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601262", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Watermanagement in de stad: minder stenen, meer groen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Watermanagement-in-de-stad-minder-stenen-meer-groen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601262, "identifier": "mediaitem_601262", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Watermanagement-in-de-stad-minder-stenen-meer-groen-1.htm", "title": "Watermanagement in de stad: minder stenen, meer groen", "lead": "Water wordt schaars door klimaatverandering, maar kan ook voor veel overlast zorgen. Steden kunnen in de toekomst efficiënter omgaan met water door na te denken over een andere inrichting. Meer groen en minder betegeling is daarbij belangrijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/6/f/cid601262_Nioo-groen-dak.JPG", "width": 1024, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dat wordt benadrukt in een artikel van Wageningen Climate Solutions<\/a> waarin Tim van Hattum, onderzoeker aan Wageningen University & Research, aan het woord is. In het artikel gaat Van Hattum dieper in op kansen om water beter vast te houden in steden.<\/p>

Extreem weer<\/h2>

Steden krijgen steeds vaker te maken met watertekorten. Extreme droogte kan een bedreiging zijn voor de drinkwatervoorziening. Maar daarnaast is er door extreem weer ook vaker kans op wateroverlast door bijvoorbeeld vaker optredende zware regenbuien of wolkbreuken. Een hoge mate aan bestrating in de stad laat water slecht door. Rioleringen kunnen al dat water niet goed verwerken, aldus Van Hattum in het artikel.<\/p>

Meer groen in de stad is niet alleen goed voor mens, natuur en biodiversiteit. Ook kan groen in de stad bijdragen aan beter watermanagement. Steden zouden beter ingericht moeten worden om met extremen in het weer om te kunnen gaan, zo wordt benadrukt in het artikel. Zo kun je een overvloed aan water bergen en opslaan voor tijden van droogte.<\/p>

Waardevolle grondstof<\/h2>

Op veel verschillende manieren kunnen steden groen inzetten voor watermanagement in de stad. Zo stelt Van Hattum dat in de stad van de toekomst geen plek is voor betegelde tuinen. Ook natuurdaken en waterpleinen in de stad houden goed water vast. Slimme waterbergingen vlak buiten steden kunnen ook veel water opslaan voor tijden van droogte.<\/p>

Er zijn in Nederland al veel initiatieven voor beter watermanagement. Zo richt Operatie Steenbreek zich op het verminderen van betegeling in tuinen en draagt stadslandbouw zoals de Rotterdamse DakAkker ook bij aan wateropslag. Toch kan Nederland nog veel doen voor beter stedelijk watermanagement, aldus van Hattum. Daarvoor is nog veel onderzoek nodig. Zo haalt hij inspiratie uit steden als Singapore, waar de hele stad ingericht is om elke druppel water te kunnen gebruiken.<\/p>" } , { "id": 18911987, "identifier": "element_18911987", "type": "text", "title": "Lees het artikel in Wageningen Climate Solutions", "url": "https://edepot.wur.nl/511366", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Bron foto: <\/em>Pimvantend<\/em><\/a> via <\/em>Wikimedia Commons<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18911991, "identifier": "element_18911991", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Stenen eruit, groen erin<\/a> artikel Wageningen Climate Solutions, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Amsterdam Rainproof<\/a> Rainproof magazine, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Water en groen in goede banen<\/a> artikel Stad+Groen, 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18911996, "identifier": "element_18911996", "type": "text", "title": "Portal Groen en welbevinden", "url": "", "html": "" } , { "id": 18911998, "identifier": "element_18911998", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "DakAkker Rotterdam<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Operatie Steenbreek<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18912002", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601225", "title": "Nederland over 100 jaar ‘blauwgroen’", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nederland-over-100-jaar-blauwgroen-1.htm" }, "lead": "Hoe ziet Nederland er over 100 jaar uit? Wageningen University & Research heeft een toekomstvisie voor het jaar 2120 ontwikkeld. Natuur krijgt een hoofdrol en de rivieren krijgen de ruimte.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/3/e/cid601225_kaart2120.jpg", "width": 1090, "height": 1500, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600788", "title": "Klimaatverandering vraagt om watermanagement", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatverandering-vraagt-om-watermanagement-1.htm" }, "lead": "Door klimaatverandering is er meer kans op droge periodes, met waterschaarste en verzilting tot gevolg. We zullen ons watersysteem anders moeten gaan inrichten on hiermee om te gaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/e/c/cid600788_webimage-39AD11C3-B301-4FF3-8C587044B2AB21D6.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601007", "title": "Waardevermeerdering met een groen dak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Waardevermeerdering-met-een-groen-dak-1.htm" }, "lead": "Een groen dak heeft niet alleen een toegevoegde waarde voor de stedelijke omgeving door het verkoelend effect of bijdrage aan biodiversiteit. Een groen dak zorgt ook voor financiële voordelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/c/cid601007_shutterstock_37344229_ecologisch_gebouw.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }