{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601253", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Waterlinzen op je bord", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Waterlinzen-op-je-bord-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601253, "identifier": "mediaitem_601253", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Waterlinzen-op-je-bord-1.htm", "title": "Waterlinzen op je bord", "lead": "Waterlinzen of eendenkroos zijn mogelijk een interessante eitwitbron. De waterplantjes bevatten 30 tot 40% eiwit. Onderzoek richt zich op introductie in de markt van dit duurzaam voedingsgewas.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/f/cid601253_shutterstock_270341987_eendenkroos_groen.jpg", "width": 899, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Om de groeiende wereldbevolking in de toekomst te kunnen blijven voeden, zullen we naast dierlijke eiwitbronnen gebruik moeten maken van andere eiwitbronnen. Waterlinzen - een andere benaming voor eendenkroos - zouden een bijdrage kunnen leveren aan deze eiwittransitie. De waterplanten bevatten 30 tot 40% eiwit. Daarnaast vermenigvuldigen ze zich snel via vegetatieve voortplanting. De soort hoeft geen tijd te steken in het maken van bloemen en zaden. En je oogst ze makkelijk omdat ze drijvende kolonies vormen op het wateroppervlak. <\/p>

Novel food <\/h2>

Omdat waterlinzen in Europa nog niet op grote schaal worden gegeten door mensen, gelden ze als nieuw voedingsmiddel of novel food<\/em>. Voor introductie in de markt moet dan eerst worden aangetoond dat consumptie ervan veilig is. Daarvoor moet een uitgebreid dossier worden ingediend bij de Europese voedsel­veiligheidsorganisatie EFSA. <\/p>

Stichting Goeie Grutten, die een bijdrage wil leveren aan een verantwoorde, gezonde en gevarieerde voeding, zou graag zien dat waterlinzen binnen afzienbare tijd op ons menu staan. Daarom ondersteunt de stichting het waterlinzenproject van de Wageningen University & Research, dat als doel heeft het dossier voor de EFSA te vervolmaken. <\/p>

Kant-en-klaarproducten <\/h2>

Uit een artikel in Wageningen World<\/a> blijkt dat de onderzoekers onder meer hebben gekeken naar de effecten op gezondheid en smaak. De resultaten van dat onderzoek zijn hoopgevend, zo is te lezen. Daarnaast hebben de onderzoekers gekeken hoe je waterlinzen kunt verwerken. Kun je diepvriesproducten maken van waterlinzen? Hoe lang moet je ze blancheren? Welke kant-en-klaarproducten kun je maken? En hoe maak je producten aantrekkelijk voor mensen? <\/p>" } , { "id": 18911718, "identifier": "element_18911718", "type": "text", "title": "Artikel Waterlinzen als nieuwe eiwitbron", "url": "https://edepot.wur.nl/524110", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18911722, "identifier": "element_18911722", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Waterlinzen als nieuwe eiwitbron<\/a> Artikel Wageningen World 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stap voor stap eendenkroos telen<\/a>, Inagro 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Waterlinzen: eiwitbron van de toekomst<\/a>, artikel V-focus december 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Waterlinzenburger' komt eraan<\/a>, artikel Resource 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer publicaties over waterlinzen of eendenkroos<\/a> zoekvraag Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18911729, "identifier": "element_18911729", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Project Waterlinzen (eendenkroos) als nieuwe duurzame eiwitbron voor humane consumptie<\/a>, Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Plantaardige eiwitbronnen, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Project Waterlinzen<\/a>, Next Garden", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18911735", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601162", "title": "Hennep en eendenkroos financieel interessante gewassen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hennep-en-eendenkroos-financieel-interessante-gewassen-1.htm" }, "lead": "De teelt van eiwitrijke gewassen is niet alleen beter voor het milieu. Ook voor je portemonnee kan die teelt interessant zijn, stelt Aeres-student Jan Jetze de Vries. Hennep en eendenkroos lijken interessante gewassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/8/2/cid601162_hennep_jn.JPG", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_lectoraat", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600378", "title": "Eendenkroos op je bord", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Eendenkroos-op-je-bord-1.htm" }, "lead": "Eendenkroos is een interessante eiwitbron, ook voor menselijke consumptie. Uit een studentenonderzoek blijkt dat westerse consumenten best bereid zijn eendenkroos op het menu te zetten, maar dan is voorlichting essentieel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/b/9/cid600378_duckweed-377535.jpg", "width": 1809, "height": 1286, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_eiwittransitie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599065", "title": "Een model voor eendenkroosgroei", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Een-model-voor-eendenkroosgroei-1.htm" }, "lead": "De Ecoferm Kringloopboerderij in Uddel zet mest, lichaamswarmte en COâ‚‚ van vee om in eendenkroos dat weer gebruikt kan worden als veevoer. Pieter Rooijakkers onderzocht als student een model om groei van het kroos te voorspellen", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/7/7/cid599065_Klein_kroos_Lemna_minor.jpg", "width": 865, "height": 575, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-09-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biobased_economy", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "gkn_greenport", "gkn_hbo", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }