{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600629", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Watercrassula bestrijden met kokendheet water niet effectief", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Watercrassula-bestrijden-met-kokendheet-water-niet-effectief-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600629, "identifier": "mediaitem_600629", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Watercrassula-bestrijden-met-kokendheet-water-niet-effectief-1.htm", "title": "Watercrassula bestrijden met kokendheet water niet effectief", "lead": "De bestrijding van watercrassula, een invasieve exoot die in natuurterreinen voor steeds grotere problemen zorgt, is lastig. Naast plaggen of afdekken zou behandeling met kokendheet water een bestrijdingsmogelijkheid zijn. Maar uit een praktijkproef blijkt dat dit toch niet goed werkt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/7/1/cid600629_Crassula_helmsii_12.JPG", "width": 640, "height": 428, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Watercrassula (Crassula helmsii<\/em>) is een vetplantje afkomstig uit Australië dat zich in de laatste decennia in Nederland heeft gevestigd. De plant is in 1995 voor het eerst ontdekt in Noord-Brabant. Sindsdien is deze invasieve exoot bezig aan een opmars. Door de snelle groei kan de plant zeer dominant worden en de aanwezige inheemse flora verdringen.<\/p>

Kokendheet water<\/h2>

De bestrijding van deze plant blijkt lastig. Zo worden besmette terreinen wel afgedekt met landbouwplastic of wordt de besmette toplaag afgeplagd. Dat zijn ingrijpende maatregelen. Omdat kokendheet water als bestrijdingsmethode steeds vaker genoemd wordt, hebben onderzoekers op een praktijklocatie in Noord-Brabant gekeken of dit werkt. Vakblad Natuur Bos Landschap schrijft over dit onderzoek in het artikel 'Effectiviteit van kokend water bij bestrijding en beheer van watercrassula in natuurgebieden<\/a>'.<\/p>

In het Rietven bij Achtmaal is 150 m² van de bodem in de zomer van 2018 twee keer behandeld met heet water van bijna 100 ̊C. Van die behandelde bodem zijn veertig zodes gestoken die in bakjes werden gelegd. Bij de helft van die bakjes werd de bovenste laag van afgestorven planten van een centimeter dik verwijderd. Een deel van de bakjes is natgehouden met regenweter. Na 10 weken keken de onderzoekers of watercrassula bestreden was.<\/p>

Terugkeer<\/h2>

Het hete water bleek niet goed te werken. In de helft van de behandelde bodemmonsters met achtergebleven afgestorven plantenresten bleek dat watercrassula spontaan terugkeerde. In de bakjes waar de plantenresten verwijderd was, trad minder hergroei op, maar ook daar keerde watercrassula in 5% van de gevallen terug.<\/p>

De onderzoekers concluderen dat je watercrassula kunt doden met kokendheet water, maar dat dit niet meer dan een tijdelijk effect is. Heet water is daarom niet echt geschikt voor natuurherstel omdat je het frequent moet herhalen. <\/p>

(Bron foto: <\/em>Benjamin Blondel [CC BY-SA 4.0<\/a>], via Wikimedia Commons<\/a> <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18894015, "identifier": "element_18894015", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Effectiviteit van kokend water bij bestrijding en beheer van watercrassula in natuurgebieden<\/a>, artikel VNBL, januari 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Infoblad veldwerkplaats : watercrassula<\/a>, VBNE 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bestrijding van watercrassula: een strijd voor beheerders<\/a>, artikel VBNL, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Praktijkadvies Watercrassula<\/a>, VBNE, 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18894021", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600537", "title": "Aanpak watercrassula door afdekken soms succesvol", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanpak-watercrassula-door-afdekken-soms-succesvol-1.htm" }, "lead": "Watercrassula, een invasieve exoot, zorgt steeds vaker voor problemen in natuurgebieden. Bestrijding blijkt lastig. Het afdekken met landbouwplastic - dat vaak wordt toegepast - leidt soms tot een succesvolle bestrijding.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/2/1/cid600537_6017389088_a82b4265a5_z.jpg", "width": 640, "height": 413, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-29T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599033", "title": "Verwijder exoten direct na ontdekking", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verwijder-exoten-direct-na-ontdekking-1.htm" }, "lead": "De vestiging van exotische dieren of planten, zoals het damhert of de reuzenbalsemien, heeft schadelijke ecologische of sociaal-maatschappelijke gevolgen. Uitroeien nadat ze een plaag zijn geworden, lijkt zinloos. Wil je iets doen, dan moet je ze direct na ontdekking verwijderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/e/3/cid599033_fallow-deer-597550_1280.jpg", "width": 1280, "height": 892, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-11-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant", "gkn_boomkwekerij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }