{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600182", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Waterbeheer cruciaal voor herstel laagveenlandschap", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Waterbeheer-cruciaal-voor-herstel-laagveenlandschap-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600182, "identifier": "mediaitem_600182", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Waterbeheer-cruciaal-voor-herstel-laagveenlandschap-1.htm", "title": "Waterbeheer cruciaal voor herstel laagveenlandschap", "lead": "In laagveenlandschappen staat de biodiversiteit onder druk door verdroging als gevolg van een ander waterbeheer. Voor herstel is waterbeheer een belangrijke invalshoek. Tien jaar onderzoek heeft veel kennis opgeleverd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/4/cid600182_2010-05-25%2520moeraskartelblad.JPG", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-17T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het laagveenlandschap beslaat een belangrijk deel van het Nederlandse landschap. Je vindt het in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel en Friesland. Ecologische processen hebben een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van dat landschap, maar ook de mens heeft een belangrijke invloed gehad door vervening, ontginning en waterbeheersing. Het zijn waardevolle halfnatuurlijke landschappen, met soms een grote biodiversiteit.<\/p>

Planten en libellen<\/h2>

In het themanummer van Landschap noemt het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) verschillende voorbeelden zoals de Polder Westzaan, de Nieuwkoopse Plassen, de Oostelijke Vechtplassen en Het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Je vindt er bijzondere planten zoals echt lepelblad en orchideeën als de groenknolorchis en de veenmosorchis. En je komt er typische libellen tegen als de bruine korenbout en de groene glazenmaker. En in de Weerribben kun je de zeldzame grote vuurvlinder tegenkomen.<\/p>

Verdroging<\/h2>

Helaas is door verschillende oorzaken zoals vermesting, verzuring en een ander waterbeheer veel van de biodiversiteit in deze landschappen verloren gegaan. Omdat die biodiversiteit zo sterk onder druk stond, heeft het onderzoek van OBN zich tien jaar lang geconcentreerd die laagveengebieden. Dat onderzoek heeft veel kennis opgeleverd over maatregelen die beheerders kunnen nemen om natuurherstel mogelijk te maken. Een belangrijke invalshoek is die van het waterbeheer.<\/p>

In het themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap komen verschillende aspecten aan de orde zoals kennis over behoud van trilvenen en herstel van verlanding of van waterkwalteit. In twee artikelen worden het Nieuwkoopse Plassengebied en Nationaal Park Weerribben-Wieden uitgelicht. <\/p>

(Moeraskartelblad<\/em> foto: Jan Nijman<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18881479, "identifier": "element_18881479", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "OBN en het laagveenlandschap<\/a>, artikel themanummer Landschap, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mesotrofe verlanding en behoud van trilvenen<\/a>, artikel themanummer Landschap, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap<\/a>, artikel themanummer Landschap, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Op pad met … Martijn van Schie in het Nieuwkoopse Plassengebied : succes en teleurstelling met trilveen<\/a>, artikel themanummer Landschap, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Roadmap voor herstel Weerribben-Wieden<\/a> : effecten laag-dynamisch water- en natuurbeheer, artikel themanummer Landschap, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Toekomstig onderzoek voor het laagveen- en zeekleilandschap<\/a>, artikel themanummer Landschap, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Late verlanding en vroege verzuring<\/a>, artikel themanummer Landschap, 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18881488, "identifier": "element_18881488", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Kennisdelen over natuurherstel in het lage land<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, februari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kennis over laagveen- en het zeekleilandschap<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, december 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Herstel laagveen met paludicultuur<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, november 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Forse schade door bodemdaling<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, januari 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }