{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600618", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Wat is de echte en eerlijke prijs van voedsel?", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wat-is-de-echte-en-eerlijke-prijs-van-voedsel-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600618, "identifier": "mediaitem_600618", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wat-is-de-echte-en-eerlijke-prijs-van-voedsel-1.htm", "title": "Wat is de echte en eerlijke prijs van voedsel?", "lead": "Met de echte prijs wordt niet de prijs bedoeld die je betaalt voor een product in de supermarkt. Het gaat om wat een product werkelijk aan kosten veroorzaakt. Dus naast productiekosten wordt gekeken naar de impact van het product op bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit, dierenwelzijn en sociale aspecten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/9/5/cid600618_shutterstock_122875861_rijstveld_arbeid.jpg", "width": 4928, "height": 3264, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De echte en eerlijke prijs van voedsel, dat is wat Wageningen Economic Research in kaart wil brengen. In het consortium zitten naast Wageningen Economic Research twee private partijen (True Price en Bionext) en het bedrijfsleven. Met de echte en eerlijke prijs wordt bedoelt dat er niet alleen gekeken wordt naar de productiekosten van voedsel. Uitputting van de bodem, klimaatverandering en arbeidsomstandigheden zijn voorbeelden die ook mee wegen. <\/p>

De echte prijs<\/h2>

De echte prijs helpt inzichtelijk te krijgen welke producten duurzaam zijn, zo is te lezen in het artikel 'Wat kost ons voedsel echt?<\/a>'. Als we de echte prijs weten zou dit het koopgedrag van de consument kunnen beïnvloeden. Het is dan ook de bedoeling dat de echte prijs van producten voor iedereen gratis beschikbaar is.<\/p>

Nu is het zo dat de producent van voedsel zijn producten zo goedkoop mogelijk wil aanbieden. Aantasting van klimaat, biodiversiteit, dierenwelzijn en sociale aspecten staan daarbij niet op de eerste plaats. De maatschappij draait op voor deze verborgen kosten. De echte prijs vaststellen is een flinke klus. Vooral bij het berekenen van sociale aspecten komt veel bij kijken. Maar ook over hoe zwaar uitputting van de bodem meeweegt ten opzichte van bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden. <\/p>

CO₂-belasting<\/h2>

Omdat CO₂-belasting relatief makkelijk te berekenen is zou de uitstoot van CO₂ een belangrijk onderdeel van de echte prijs kunnen worden. Producenten die klimaatmaatregelen treffen zouden met dit systeem beloond worden. Bij investering in duurzame productie worden de verbogen kosten namelijk verlaagd. <\/p>

Eerlijke verdeling van de kosten<\/h2>

Het consortium bekijkt ook hoe een eerlijke verdeling van de kosten gemaakt kan worden over de verschillende partijen in de voedselketen. Dus dat niet alleen de boeren maar ook de supermarkten, importeurs, handelshuizen etc. allemaal een deel van de werkelijke prijs voor hun rekening nemen.  <\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18893701, "identifier": "element_18893701", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Wat kost ons eten echt? <\/a> WageningenWorld, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Op weg naar de echte prijs, echte waarde en echte winst van voedsel<\/a> Rapport Wageningen Economic Research, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Maatschappelijke effecten van voedsel<\/a> Rapport Wageningen Economic Research, 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18893706, "identifier": "element_18893706", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "We moeten van onze verslaving aan goedkoop voedsel af<\/a> de Volkskrant", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier Voedsel en klimaat Groen Kennisnet, 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } , { "identifier": "element_18893710", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600489", "title": "Te goedkoop vlees", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Te-goedkoop-vlees-1.htm" }, "lead": "Zou je maatschappelijke kosten meenemen dan zou de prijs van vlees hoger zijn dan wat de consument nu betaalt. Zo zou de echte prijs van varkensvlees zo'n 50% hoger moeten uitkomen dan de supermarktprijs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/8/6/cid600489_shutterstock_166875689_vlees_kopen%255Bred%255D.jpg", "width": 809, "height": 604, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-24T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600373", "title": "Klimaatverandering en wereldvoedselvoorziening", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatverandering-en-wereldvoedselvoorziening-1.htm" }, "lead": "Klimaatverandering wordt steeds duidelijker merkbaar, zegt Reinier van den Berg, en de oorzaken zijn bekend. Die klimaatverandering heeft gevolgen voor de land- en tuinbouw zoals verzilting van landbouwgrond. We moeten daarom werken aan oplossingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/b/c/cid600373_shutterstock_142286461_wateroverlast_bodem.jpg", "width": 800, "height": 559, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_voedselzekerheid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_voedselzekerheid", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600849", "title": "Circulaire economie en ons voedsel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Circulaire-economie-en-ons-voedsel-1.htm" }, "lead": "Uit diverse onderzoeken blijkt dat het duurzaamheidsbesef onder consumenten toeneemt, en dat ze bereid zijn om meer te betalen voor duurzaam voedsel. Maar er zijn ook veel consumenten die niet zo duurzaam zijn ingesteld. Vakblad Voedingsindustrie zet de trends en ontwikkelingen op een rij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/1/d/cid600849_shutterstock_177524129_consument_etiket.jpg", "width": 898, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600855", "title": "Ideeën voor verduurzaming voedselproductie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ideeen-voor-verduurzaming-voedselproductie-1.htm" }, "lead": "Om de productie van voedsel te verduurzamen zet het Sustainability Consortium (TSC) zich in om de duurzaamheid van producenten in kaart te brengen. In een brochure worden ideeën van TSC over verduurzaming van bedrijven en ketens besproken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/e/a/cid600855_shutterstock_62427025_analyseren_graan_boer_laptop.jpg", "width": 5616, "height": 3744, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }