{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601098", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Wat bepaalt je eetgedrag?", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wat-bepaalt-je-eetgedrag-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601098, "identifier": "mediaitem_601098", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wat-bepaalt-je-eetgedrag-1.htm", "title": "Wat bepaalt je eetgedrag?", "lead": "De meer dan 200 voedselkeuzes die we elke dag maken zijn vaak via aangeleerd en ingesleten gedrag. Een gezondere omgeving, bewustwording en het maken van een plan kunnen bijdragen aan gezondere voedingskeuzes.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/4/3/cid601098_317.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de maatschappij wordt je op allerlei manieren verleid tot het maken van vaak ongezonde keuzes. Een manier om consumenten gezondere keuzes te laten maken is door de omgeving aan te passen waarbij het aantrekkelijker wordt te kiezne voor gezondere opties . Wat kan helpen zijn een maaltijd- en kookplanner en een boodschappenlijstje, zo staat in het artikel van Nutrinews 'Gezond eten, zo kan het ook'<\/a> <\/p>

Voedselkeuze<\/h2>

Aan de voedselkeuze gaan aangeboren voedselinstincten vooraf: Bij het zien van eten loopt het water je al in de mond. Ook psychologische factoren zoals zelfcontrole en prikkels uit de omgeving spelen hierbij een rol. We hebben een aangeboren voorkeur voor suiker en vet. Hierdoor kiezen we vaak voor ongezond voedsel. <\/p>

Omgeving<\/strong><\/h2>

Je wordt op veel manieren verleid om eten of drinken te kopen. Vaak zijn deze verleidingen ongezond, denk aan snoep bij de kassa’s, reclame en de M naast de snelweg. Maar ook geuren en kleuren kunnen aanzetten tot impulsieve voedingskeuzes. Weerstand bieden aan verleidingen kost veel energie. Daarom maak je vaak onbewust een keuze. Bij een ongezond voedingsaanbod leidt dat sneller tot een ongezonde voedselkeuze. In 2019 heeft het TV-programma 'De monitor' een reportage uitgezonden over 'De verleiding van de ongezonde hap'<\/a> met daarin voorbeelden van de ongezonde omgeving. <\/p>

Maaltijdplanner<\/strong><\/h2>

Omdat kiezen voor een keuze gestuurd wordt door het automatische systeem klinkt gezond eten makkelijker dan het is. Gedragsverandering is lastig en kiezen voor een gezonde voeding wordt onderschat. Wat je op weg kan helpen is het  maken van een maaltijdplanner. Hierbij plan je je maaltijden in voor meerdere dagen. Kies daarbij producten uit de Schijf van Vijf en zorg voor voldoende variatie en kleur op je bord. Verder is het goed om al je eetmomenten te plannen. <\/p>

Boodschappenlijst<\/strong><\/h2>

Een boodschappenlijst verkleint de kans op impulsieve voedselaankopen. De boodschappenlijst maak je op basis van je maaltijdplanner. Verder kan je beter niet gaan winkelen als je honger hebt. De Universiteit van Gent heeft gekeken of online boodschappen doen leidt tot gezondere keuzes. Uit dit onderzoek bleek dat onlineshoppers minder geld spenderen aan ongezonde snacks. Dit zou kunnen komen doordat ongezonde online producten makkelijker te weerstaan zijn. <\/p>

Kookplanner<\/strong><\/h2>

In een kookplanner leg je kookmomenten vast waarop je vooruit of voor meerdere dagen kookt. Je kunt daarbij ingredienten voorbereiden (bijvoorbeeld wassen, snijden) of een hele maaltijd klaarmaken. Belangrijk is wel dat je gezonde maaltijden maakt. De kookplanner voorkomt dat je ongezonde producten gaat eten wanneer je weinig tijd hebt. <\/p>" } , { "id": 18907220, "identifier": "element_18907220", "type": "text", "title": "Artikel 'Gezond eten, zo kan het ook'", "url": "https://edepot.wur.nl/525560", "html": "" } , { "id": 18907222, "identifier": "element_18907222", "type": "text", "title": "De Monitor over 'De verleiding van de ongezonde hap'", "url": "https://edepot.wur.nl/478198", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18907227, "identifier": "element_18907227", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Gezond eten, zo kan het ook<\/a>, artikel Nutrinews, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "De verleiding van de ongezonde hap<\/a>. Video De Monitor, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Een gezonde leefstijl stimuleren: van individu tot context. Artikel Nederlands tijdschrift voor voeding en dietetiek<\/a>, 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18907232, "identifier": "element_18907232", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " ‘Iemand met overgewicht staat in huidige maatschappij met 2-0 achter’<\/a>, website de Monitor, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Invloed van de omgeving op eetgedrag<\/a>, voedingscentrum, 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18907236", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600738", "title": "Geur inzetten voor gezonder voedselpatroon", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Geur-inzetten-voor-gezonder-voedselpatroon-1.htm" }, "lead": "Geur is heel belangrijk voor onze smaakbeleving en speelt onbewust een belangrijke rol bij onze eetbeslissingen. Je zou geur in kunnen zetten voor het opwekken van eetlust bij ouderen. En je kunt mensen met geuren verleiden meer groenten en fruit te eten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/a/cid600738_shutterstock_34334050_eten_ruiken.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601168", "title": "Weet jij wat je eet? : Lesmateriaal Voortgezet Onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Weet-jij-wat-je-eet-Lesmateriaal-Voortgezet-Onderwijs-1.htm" }, "lead": "Kennis over voeding helpt bij het ontwikkelen van een gezonde relatie met voeding. Het voedingscentrum biedt gratis lesmateriaal aan over gezond, veilig en duurzaam eten. Het lesmateriaal bestaat uit tien losse lessen en is geschikt voor de onderbouw van vmbo, havo, vwo en mbo.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/3/e/cid601168_Weet%2520wat%2520je%2520eet.webimage-03BE72D2-9FB9-4A63-8EF88787BD565C18.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "bbe_mbo", "bbe_vmbo", "bbe_vo", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling", "gkn_onderwijs" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601261", "title": "Baas over je eetgedrag?!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Baas-over-je-eetgedrag-1.htm" }, "lead": "Wie of wat bepaalt nu eigenlijk wat we eten? We streven ernaar om gezond te eten, maar in de praktijk lukt dat vaak niet. In deze video vertellen drie wetenschappers welke factoren ervoor zorgen dat we bepaalde voedselkeuzes maken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/1/cid601261_Baas%2520over%2520eetgedrag.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601308", "title": "Eet- en koopgedrag weinig veranderd door corona", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Eet-en-koopgedrag-weinig-veranderd-door-corona-1.htm" }, "lead": "Besteden Nederlanders tijdens de coronamaatregelen meer aandacht aan hun gezondheid? Of zwichten ze voor ongezonde verleidingen thuis? Uit onderzoek van het voedingscentrum blijkt dat er kleine veranderingen zijn in ons eet- en koopgedrag.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/1/a/cid601308_Web%252072%2520DPI-shutterstock_54058999_vis_voeding.jpg", "width": 800, "height": 531, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }