{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601417", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Wageningen helpt mee in de strijd tegen Corona", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wageningen-helpt-mee-in-de-strijd-tegen-Corona-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601417, "identifier": "mediaitem_601417", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wageningen-helpt-mee-in-de-strijd-tegen-Corona-1.htm", "title": "Wageningen helpt mee in de strijd tegen Corona", "lead": "Het Wageningse laboratorium voor Virologie gaat eiwitten maken die gebruikt worden bij de ontwikkeling van een vaccin tegen Covid-19. En in het diergeneeskundig laboratorium in Lelystad, onderdeel van Wageningen University & Research, is de testcapacitieit uitgebreid. Per dag kunnen er tot 1500 coronatests worden uitgevoerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/9/5/cid601417_49716199682_975f71620c_b.jpg", "width": 862, "height": 574, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-09T16:20+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Een vaccin tegen het coronavirus is de ultieme oplossing voor de huidige pandemie. Helaas is dat vaccin er nog niet. Wereldwijd wordt er door wetenschappers in diverse laboratoria gewerkt aan de ontwikkeling van zo'n vaccin. Maar de ontwikkeling ervan kost tijd. De hoop is dat begin 2021 zo'n vaccin beschikbaar is.<\/p>

Immuunsysteem<\/h2>

Het Laboratorium voor Virologie van Wageningen University & Research levert een bijdrage in de ontwikkeling van een Covid-19 vaccin. Vanuit Nederland maakt dit Wageningse laboratorium met het Leids Universitair Medisch Centrum deel uit van een Europees consortium<\/a> dat hoopt - met financiële steun van de EU - een kandidaat vaccin te kunnen ontwikkelen. De Wageningse virologen gaan daarvoor een speciaal eiwit ontwikkelen.<\/p>

Dat eiwit wordt nagemaakt op basis van de eiwitten die op de uitsteeksels van het Corona-virus zitten. Het idee is dat die eiwitten het immuunsysteem in het lichaam aanzetten zodat antistoffen ontwikkeld worden. Als het goed werkt, zou je immuun moeten zijn tegen het virus. In een video van de Universiteit van Nederland legt Wagenings hoogleraar Huub Savelkoul uit hoe ons immuunsysteem werkt bij een infectie door het coronavirus.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

De Wageningse wetenschappers gebruiken voor de ontwikkeling van dat speciaal eiwit een techniek die ze in 2013 ook gebruikt hebben bij de ontwikkeling van een prototype vaccin gemaakt tegen het chikungunyavirus.<\/p>

Beginfase<\/h2>

Ze maken daarbij gebruik van een voor mensen ongevaarlijke baculovirus waarmee ze insecten infecteren. Door een aanpassing van het dna in dit virus kun je insectencellen speciale eiwitten laten produceren die je kunt gebruiken voor de ontwikkeling van een Covid-19 vaccin. Als dat lukt, gaan de insectencellen naar een bioreactor, waarin die corona-eiwitten in grote hoeveelheden kunnen worden aangemaakt.<\/p>

Het proces zit nu in een beginfase, zegt onderzoeker Gorben Pijlman in een bericht van Wageningen University<\/a>. Het is met zijn team nu bezig met het kloneren van een stukje dna uit het coronavirus en hoopt over twee maand een eiwit te hebben. Daarna moet het nog uitgebreid getest worden.<\/p>

Testcapaciteit<\/h2>

Een heel andere test, is de test op besmetting met het coronavirus. Omdat dat testcapaciteit voor het coronavirus in Nederland beperkt is, heeft het Wageningse diergeneeskundig laboratorium in Lelystad (Wageningen Bioveterinary Research, WBVR) toegezegd hun laboratorium beschikbaar te stellen voor tests. Het laboratorium kon al coronatests uitvoeren, maar door de aanschaf van een nieuw testapparaat is die testcapaciteit fors uitgebreid.<\/p>

Vanaf 1 april worden er nu tests uitgevoerd. Onder normale omstandigheden kunnen er zo'n 500 tests per dag worden uitgevoerd. Als de medewerkers langer doorwerken in een 24/7 werkschema kan die testcapaciteit uitgebreid worden, meldt Wageningen University<\/a>. <\/p>

(Bron<\/em> foto:<\/em> Wageningen Bioveterinary Research<\/em>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18916569, "identifier": "element_18916569", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Wageningen helpt bij ontwikkeling vaccin tegen coronavirus<\/a>, Wageningen University & Research 6 maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Persbericht van het Covid-19-consortium<\/a> 9 maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Virologie maakt onderdeel van het corona-vaccin<\/a>, artikel Resource 20 maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Coronavaccin: de stand van zaken<\/a>, Zorgwijzer.nl", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gorben Pijlman op radio en televisie over vaccin tegen coronavirus<\/a>, bericht Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kennis over corona<\/a>, artikel Resource 26 maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "1500 extra coronatests per dag<\/a>, artikel Resource 30 maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "WBVR gestart met testen coronapatiënten<\/a>, Bericht Wageningn Univeristy & Research 1 april 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het coronavirus: waarom overlijden daar meer mannen dan vrouwen aan? Hoogleraar immunologie Huub Savelkoul van Wageningen University legt in een video uit het je lichtaam de strijd aangaat tegen Corona<\/a>. Universiteit van Nederland, video 2 april", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe snel is er een medicijn tegen het Coronavirus?<\/a> : highlights webinar 23-25 maart ‘Combating Corona Virus’", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } , { "id": 18916581, "identifier": "element_18916581", "type": "text", "title": "Coronovirus, dossier Groen Kennisnet", "url": "", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }