{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601007", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Waardevermeerdering met een groen dak", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Waardevermeerdering-met-een-groen-dak-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601007, "identifier": "mediaitem_601007", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Waardevermeerdering-met-een-groen-dak-1.htm", "title": "Waardevermeerdering met een groen dak", "lead": "Een groen dak heeft niet alleen een toegevoegde waarde voor de stedelijke omgeving door het verkoelend effect of bijdrage aan biodiversiteit. Een groen dak zorgt ook voor financiële voordelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/c/cid601007_shutterstock_37344229_ecologisch_gebouw.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De waarde van een pand in een groene omgeving kan wel 4 tot 8% hoger zijn dan van een vergelijkbaar pand in een grijze omgeving, schrijft vakblad Stad + Blauw in een artikel over groen(blauwe) daken<\/a>. Maar er zijn meer financiële voordelen van een groen dak. Zo verdubbelt de levensduur van een plat dak bij vergroening, waardoor kosten voor aanleg en onderhoud over een periode van 50 jaar met 26% dalen.<\/p>

Koelend effect<\/h2>

Ook vanuit energieoogpunt zijn er voordelen. Blauwgroene daken hebben een koelend effect op het binnenklimaat. De temperatuur kan dan wel met 4°C dalen. Je kunt daardoor tot wel 75% energie besparen op airconditioning. En als je zonnepanelen combineert met een groen dak, leveren ze door de koeling 6% meer energie op.<\/p>

Omdat waterschade voor overheid, verzekeraars en particulieren een groeiende kostenpost is, kunnen groene daken ook hier financiële voordelen opleveren. Als alle daken in een wijk groen zijn, betekent dit dat het riooloverstortvolume met 50% kan worden verminderd.<\/p>

Biodiversiteit<\/h2>

In het artikel worden de voordelen van groene daken onderverdeeld in vijf categorieën: technisch en financieel, watermanagement, biodiversiteit, gezondheid, en energie.. Een infographic<\/a> illustreert het effect van groene daken.<\/p>

Omdat groene daken voedsel bieden voor vlinders, bijen en andere insecten, leveren groene daken een belangrijke impuls voor de fauna in de stad. En omdat de beplanting op groene daken ook zo'n 200 gram fijnstof per m² kan filteren, dragen ze ook bij aan een betere leefomgeving.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18904246, "identifier": "element_18904246", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Waarom kiezen voor een groen(blauw) dak? <\/a>, artikel Stad + groen, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Facts and values groenblauwe daken<\/a>, Green Deal Groene Daken", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groene daken nader beschouwd : over de effecten van begroeide daken in breed perspectief met de nadruk op de stedelijke waterhuishouding<\/a>, rapport STOWA 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Van groen naar groen-blauw<\/a>, artikel Leven op daken, 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Green Deal Groene Daken<\/a>, Rijksoverheid 2014", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18904253, "identifier": "element_18904253", "type": "text", "title": "Portaal Groen en Welbevinden", "url": "", "html": "" } , { "id": 18904255, "identifier": "element_18904255", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Green Deal Groene Daken<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Toolbox Amsterdam Rainproof <\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18904259", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600077", "title": "Fietsen op het schooldak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Fietsen-op-het-schooldak-1.htm" }, "lead": "Om genoeg hoogte te krijgen over het Amsterdam-Rijnkanaal is de in 2017 geopende Dafne Schippersbrug in Utrecht gebouwd op het dak van een school. Zo combineer je school, plantsoen en fietsbrug in een samenhangend geheel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/2/cid600077_800px-Dafne_Schippersbrug_east_end_with_school.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599122", "title": "Groene daken voor woningbouwcorporaties", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groene-daken-voor-woningbouwcorporaties-1.htm" }, "lead": "Gemeenten kunnen, samen met woningbouwcorporaties, meer doen om groene daken te simuleren. Zo kun je inspelen op klimaatverandering. Je voorkomt wateroverlast en vermindert hittestress.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/a/7/cid599122_moss-808972_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1440, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-07-06T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598907", "title": "Ruimte voor groene daken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ruimte-voor-groene-daken-1.htm" }, "lead": "Groene daken dragen bij aan een verbetering van het leefklimaat in de stad. Het is goed voor het welzijn en de gezondheid van mensen en versterkt de biodiversiteit. In een Green Deal Groene Daken worden pilots opgezet om verdienmodellen uit te werken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/0/c/cid598907_doelbeelden5217.jpg", "width": 600, "height": 399, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-06-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599131", "title": "Dakvergroening in Tilburg", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dakvergroening-in-Tilburg-1.htm" }, "lead": "Groene daken maken een stad leefbaarder. Ze vangen fijnstof en regenwater op, isoleren geluid en nemen CO2 op. Tilburg ziet mogelijkheden. Alterra biedt handvatten voor beleid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/6/8/cid599131_3926468274_1185491b6b_z.jpg", "width": 640, "height": 420, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-02-08T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596622", "title": "Van groene naar groen-blauwe daken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Van-groene-naar-groen-blauwe-daken-1.htm" }, "lead": "Het draagvermogen van een dak bepaalt of een groen dak ook een groen-blauw dak kan worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/d/b/cid596622_wikimedia-groen-dak.jpg", "width": 950, "height": 639, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-08-31T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T02:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595960", "title": "Stadsgebouwen vergroenen: meer baten dan kosten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stadsgebouwen-vergroenen-meer-baten-dan-kosten-1.htm" }, "lead": "De voordelen van dak- en gevelgroen op gebouwschaal zijn -voor eigenaren en gebruikers- 'inmiddels goed bekend'. De kosten zijn wel hoger dan de baten. Op stadschaal pakken de baten wel hoger uit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/9/d/cid595960_gulli-349496_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2014-08-22T12:01+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }