{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601352", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Waar moet het naartoe met landbouw en voedsel in Nederland?", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Waar-moet-het-naartoe-met-landbouw-en-voedsel-in-Nederland-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601352, "identifier": "mediaitem_601352", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Waar-moet-het-naartoe-met-landbouw-en-voedsel-in-Nederland-1.htm", "title": "Waar moet het naartoe met landbouw en voedsel in Nederland?", "lead": "Om voedsel en landbouw hoog op de agenda te zetten voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart, organiseerde Schuttelaar & Partners een debat over duurzame landbouw, economie en voedselbeleid. Uitdagers gaan vanuit hun persoonlijke visie en werkzame leven in debat met politici.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/9/a/cid601352_Web%252072%2520DPI-shutterstock_108034589_groenten_schaal.jpg", "width": 853, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Nederland heeft goed opgeleide boeren met een enorme exportwaarde. Toch komt bijna de helft van de stikstofdepositie uit de landbouw, gooien we voedsel weg en is overgewicht een probleem. De vraag is hoe de politiek deze problemen kan oplossen. Drie uitdagers gaan vanuit hun persoonlijke visie en werkzame leven in debat met twee politici over de thema’s duurzame landbouw, economie en voedselbeleid.<\/p>

In de videoregistratie van het debat ‘Verkiezingen & Voedsel’, dat op 7 september plaatsvond, komen verschillende onderwerpen aan bod: duurzame landbouw, economie en voedselbeleid. Advies- en communicatiebureau. Schuttelaar & Partners<\/a> wil met het debat landbouw en voedsel prominent op de agenda te zetten voor de verkiezingen.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Duurzame landbouw<\/strong><\/h2>

Een duurzaam voedselsysteem vraagt om minder grootschalige landbouw en minder grootschalige veehouderij in Nederland is de stelling voor een debat over duurzame landbouw. Rob van Tilburg, directeur Programma’s Natuur & Milieu<\/a>, gaat in debat met de politici Tjeerd de Groot (D66) en Maurits von Martels (CDA). Volgens Van Tilburg moet duurzaamheid lonend zijn. Nu is duurzaamheid voor zowel de boer als de consument duurder. Boeren moeten financiële steun van de overheid krijgen. En op internationaal niveau moet de strategie van ‘Farm to Fork’<\/a> aandacht krijgen. De Groot vult aan dat diversiteit belangrijk is. Von Martels wil concrete stappen horen. Van Tilburg en De Groot zijn voor een vleestaks. Von Martels is hier sceptisch over. <\/p>

Economie (na 24 min)<\/strong><\/h2>

Marc Jansen, directeur van Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)<\/a>, gaat in debat met Laura Bromet (GroenLinks), en Arne Weverling (VVD). Jansen verdedigt de stelling dat het noodzakelijk is voor een (groene) doorstart in de economie dat ondernemers in de voedselketen meer ruimte krijgen van de overheid. Jansen vindt voedingseducatie belangrijk en pleit voor de nutri-score volwassenen te helpen met gezonde keuze door de nutri-score. Ook moeten er duurzaamheidseisen komen. Bromet wil ongezonde producten voor kinderen uit de schappen halen en wil dat maatschappelijke kosten worden meeberekend in producten. Weverling legt ook verwantwoordelijkheid bij de supermarkten. <\/p>

Voedselbeleid (na 54 min)<\/strong><\/h2>

Marcel Schuttelaar gaat namens de Smart Food Alliance<\/a> in debat met Maurits von Martels (CDA), en William Moorlag (PvdA). De stelling is: 'Er moet een Nationaal Deltaplan Voedsel komen dat zich richt op duurzame landbouw, gezonde voeding en eerlijke beloning.' Verandering van het voedelbeleid is nodig, voor meerdere kabinetsperiodes, net als een gezond verdienmodel voor de hele keten, aldus Schuttelaar. Von Martels en Moorlag zijn het ermee eens dat het beleid voor meerdere kabinetsperiodes moet gelden. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18914740, "identifier": "element_18914740", "type": "list", "title": "Downloads", "url": "", "items": [ { "item": " Smart Food Alliance 10 Puntenplan : Voor een duurzaam, gezond en eerlijk voedselsysteem<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Van landbouwbeleid naar voedselbeleid en terug <\/a>, artikel Boer&tuinder, 2020, Smart Food Alliance, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": " Een \"van boer tot bord\"-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem <\/a>, Europese Comissie, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lessen trekken uit de crisis <\/a> Wageningen world, 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18914746, "identifier": "element_18914746", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Schuttelaar & Partners<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": " Natuur&Milieu<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "CBL<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Smart Food Alliance<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Van boer tot bord<\/a>, website van de Europese Commissie", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18914753", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601051", "title": "'Transitie van het voedselsysteem loopt via het boerenerf'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Transitie-van-het-voedselsysteem-loopt-via-het-boerenerf-1.htm" }, "lead": "De landbouw en het systeem van voedselproductie zit in een veranderingsproces. Die transitie komt mogelijk in een versnelling door diverse ontwikkelingen zoals klimaatverandering of aandacht voor circulaire economie, zegt Joris Lohman. In een Food Hub College legt hij uit hoe die voedseltransitie tot stand komt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/4/c/cid601051_shutterstock_29983801_ploegen_landbouw.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601150", "title": "Verduurzaming landbouw in EU met 'Farm to fork'-strategie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verduurzaming-landbouw-in-EU-met-Farm-to-fork-strategie-1.htm" }, "lead": "De Europese Commissie wil dat in 2030 het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gehalveerd is, het gebruik van meststoffen met 20% vermindert en dat 25% van de landbouwgrond gebruikt wordt voor biologische landbouw. Dat staat in de op 20 mei vastgestelde ‘Farm to Fork’-strategie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/d/7/cid601150_hanna-schwichtenberg-dWGIyfMCzO4-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601515", "title": "Tien puntenplan voor een duurzaam voedselsysteem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tien-puntenplan-voor-een-duurzaam-voedselsysteem-1.htm" }, "lead": "De Smart Food Alliance, waaraan zo’n 35 agrofoodbedrijven meedoen, heeft een tien puntenplan opgesteld. Het plan is bedoeld voor politieke partijen om een duurzaam voedselsysteem op de agenda te krijgen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/e/cid601515_Web%252072%2520DPI-shutterstock_251248795_peer_boom.jpg", "width": 903, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601449", "title": "Suikertaks, een goed idee?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Suikertaks-een-goed-idee-1.htm" }, "lead": "Vijftig procent van de Nederlanders heeft overgewicht. De overheid wil dit in 2040 terugbrengen naar 38 procent. De suikertaks, een belasting op suikerhoudende dranken, zou een maatregel kunnen zijn tegen overgewicht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/5/8/cid601449_Web%252072%2520DPI-shutterstock_51989239_plastic_fles_sap.jpg", "width": 903, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_retail", "GKN2IMPORT", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601477", "title": "CO₂-voetafdruk voor de productie varkensvlees in kaart gebracht", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/CO2-voetafdruk-voor-de-productie-varkensvlees-in-kaart-gebracht-1.htm" }, "lead": "Onderzoekers van Wageningen Economic Research hebben de CO₂-productie van varkensvlees in kaart gebracht. Factoren uit de hele keten zijn meegenomen, vanaf productie van het voer tot aan de verkoop.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/c/e/cid601477_Web%252072%2520DPI-varkens_RGB5446.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-02T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_voeding", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }