{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601313", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Waar blijven de insecten?", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Waar-blijven-de-insecten-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601313, "identifier": "mediaitem_601313", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Waar-blijven-de-insecten-1.htm", "title": "Waar blijven de insecten?", "lead": "Veel insectensoorten gaan in aantal achteruit. Om te kunnen achterhalen welke insectensoorten waar in Nederland voorkomen en hoe groot de insectenpopulatie is, hebben verschillende kennispartners het project DIOPSIS opgezet. Met behulp van speciale apparatuur worden insecten gemonitord.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/2/cid601313_Vlinder%2520-%2520zwartsprietdikkopje%2520IMG_7808.jpg", "width": 2524, "height": 1683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wie herinnert zich nog dat een aantal jaar geleden je autoruit vol zat met insecten na een autorit? Waarom blijven onze autoruiten nu schoon? Waar zijn de insecten gebleven en hoe kunnen we ze monitoren? Het project DIOPSIS<\/a> (Digitally Identification of Photographically Sampled Insect Species) is een initiatief van Cosmonio<\/a>, EIS Kenniscentrum Insecten<\/a>, Naturalis Biodiversity Center<\/a> en de Radboud Universiteit<\/a>. DIOPSIS ontwikkelt een geautomatiseerd waarnemingsapparaat om te kunnen achterhalen wat er gebeurt met onze insecten. <\/p>

Werking van de camera<\/h2>

Het waarnemingsapparaat bestaat uit een digitale camera en een scherm. Dit scherm zit met een statief vast aan de camera, op een afstand van 35 centimeter. Het scherm heeft de kleur wit, geel of blauw omdat vliegende insecten aangetrokken worden door deze kleuren. De camera maakt iedere 10 seconden foto's; dag en nacht. Het verwerken van de foto's gebeurt automatisch met de software die gekoppeld is aan het apparaat. Om 's nachts te kunnen fotograferen zit er een UV LED-licht in de camera. <\/p>

In het apparaat zit een geheugenkaart voor de opslag van foto's. Foto’s worden via een dataverbinding doorgebeld naar een centrale server. Alleen foto's met nieuwe informatie worden doorgestuurd zodat insecten die langer op het scherm zitten niet worden dubbelgeteld. In de server worden de foto's met speciaal ontwikkelde software geanalyseerd.<\/p>

Tellen en determineren<\/h2>

De software van de camera kan insecten onderscheiden van andere elementen op de foto. Insecten die 10 seconden eerder al aanwezig waren op de foto worden niet meegeteld. Daarna worden de individuele insecten gedetermineerd door deep-learning herkenningssoftware van Cosmonio<\/a>. Herkenning tot op soortniveau is niet altijd mogelijk maar wel herkenning op het niveau van orde of familie. Minder betrouwbare determinaties worden uitgefilterd.<\/p>

Inschatten gewicht<\/h2>

Na het tellen en determineren wordt het gewicht geschat van de insecten. Dit wordt gedaan voor onderzoek dat gaat over biomassa. Deze biomassa schatting vindt plaats door de lengte van het insect te meten en het toepassen van bepaalde ijkformules. Deze ijkformules zijn nauwkeuriger als het ordeniveau van het insect bekend is. Het determineren van insecten is dus belangrijk om het gewicht te kunnen inschatten.<\/p>

Praktijk<\/h2>

In 2019 hebben in Nederland ongeveer honderd van deze insecten camera's gedraaid gedurende vier weken. Dertig van deze camera's stonden in de provincie Zuid-Holland. Vanaf 1 mei 2020 staan de rapporten met de resultaten op www.diopsis.eu<\/a>.<\/p>

Momenteel worden de camera's alleen gebruikt voor het registreren van vliegende insecten maar mogelijk zouden ze ook voor bodemfauna gebruikt kunnen worden.<\/p>" } , { "id": 18913519, "identifier": "element_18913519", "type": "text", "title": "Meer over het project Diopsis", "url": "https://diopsis.eu/", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18913523, "identifier": "element_18913523", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Meester Prikkebeen wordt digitaal<\/a>, Artikel Holland's duinen, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Boeren meten dag- en nachtvlinders op hun land en erf in het BIMAG-project : special natuurinclusieve landbouw<\/a>, Artikel Vakblad natuur bos landschap, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nulmeting Nationale Bijenstrategie<\/a>, Rapport EIS Kenniscentrum, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bijen, zweefvliegen en dagvlinders in bermen van de A4 in 2019<\/a>, Rapport EIS Kenniscentrum, 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18913529, "identifier": "element_18913529", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "DIOPSIS<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Naturalis Biodiversity Center<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Cosmonio<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Radbout Universiteit<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "EIS Kenniscentrum<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "De Vlinderstichting<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18913537", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601179", "title": "Bosmieren in de knel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bosmieren-in-de-knel-1.htm" }, "lead": "Bosmieren spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het bos. Maar het gaat niet goed met die bosmieren. Het aantal nesten neemt af. Stikstofdepositie zou een mogelijke verklaring voor die teruggang kunnen zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/8/1/cid601179_the-anthill-5219821_640.jpg", "width": 640, "height": 360, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601288", "title": "Beschermingsplan voor de zandhommel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Beschermingsplan-voor-de-zandhommel-1.htm" }, "lead": "De zandhommel is een van de meest bedreigde hommelsoorten in Nederland. Door gerichte maatregelen, zoals het verhogen van bloemrijkdom in bermen, agrarische gebieden en natuurgebieden, kun je de bestaande populatie beschermen. Dat blijkt uit een beschermingsplan van Kenniscentrum EIS.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/2/b/cid601288_800px-Bombus_veteranus_-_Trifolium_pratense_-_Keila.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-30T18:47+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "Natuur- en landschapsbeheer", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding" ], "keywords": [ "Dierenwelzijn", "Natuur- en landschapsbeheer" ], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Insecten, Bedreigde soorten", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_600836", "title": "Natuurbeheer gericht op insecten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurbeheer-gericht-op-insecten-1.htm" }, "lead": "Het gaat niet goed met de insecten. In dertig jaar tijd is het aantal insecten fors afgenomen, zowel in natuurgebieden als daarbuiten. Natuurbeheerders kunnen met insectenvriendelijk beheer de diversiteit aan insecten bevorderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/d/d/cid600836_nature-3541485_1280.jpg", "width": 1124, "height": 812, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-22T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601173", "title": "Lantaarntjes gevoelig voor neonicotinoïden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lantaarntjes-gevoelig-voor-neonicotinoiden-1.htm" }, "lead": "Het gaat niet goed met de insecten, hun aantallen nemen af. Ook het aantal libellen lijkt af te nemen. Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van residuen van neonicotinoïden in het oppervlaktewater een rol kunnen spelen bij die achteruitgang.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/e/cid601173_damselfly-674419_640.jpg", "width": 640, "height": 413, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601230", "title": "Bloemrijke bermen voor bijen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bloemrijke-bermen-voor-bijen-1.htm" }, "lead": "Onze bijenpopulaties worden met uitsterven bedreigd. Om wilde bijen te faciliteren, zijn veranderingen nodig in ons groenbeheer. De gemeente Breda heeft hier het voortouw in genomen. Met 146 bijensoorten kan Breda zichzelf een bijenrijke gemeente noemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/f/9/cid601230_shutterstock_111802475_bijen_bloemen.jpg", "width": 906, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT", "gkn_bijen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_bijen", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }