{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601404", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Vruchtwisseling met blijvend grasland", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vruchtwisseling-met-blijvend-grasland-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601404, "identifier": "mediaitem_601404", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vruchtwisseling-met-blijvend-grasland-1.htm", "title": "Vruchtwisseling met blijvend grasland", "lead": "Blijvend grasland heeft een positief effect op de bodemvruchtbaarheid en maakt grasland minder gevoelig voor droogte of extreme neerslag. Met een bouwplan met 60% blijvend grasland, 20% tijdelijk grasland en 20% maïs kun je rekening houden met de verschillende eisen voor een duurzame bedrijfsvoering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/f/a/cid601404_tractor-3068578_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agri24", "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Van melkveehouders wordt verwacht dat ze stikstofverliezen verlagen, dat ze het organische stofgehalte van de bodem verhogen om zo koolstof vast te leggen en de grond minder gevoelig te maken voor extreme weersomstandigheden. Daarnaast moeten ze rekeningen houden met die eisen voor derogatie - minimaal 80% grasland - biodiversiteit en diverse duurzaamheidsprogramma’s van de zuivel. Met blijvend grasland voldoen je aan al die eisen, aldus vakblad Veeteelt in een artikel<\/a>.<\/p>

Vruchtwisseling<\/h2>

In blijvend grasland wordt veel organische stof vastgelegd in de bodem, waardoor de bodemvruchtbaarheid verbetert. Je krijgt een betere bodemstructuur, meer bodemleven en het stikstofleverend vermogen stijgt. Maar veehouders willen ook ruimte voor maïs als energierijk voer. Bovendien brengt maïs meer op dan gras. En een kunstweide met tijdelijk grasland en rode en witte klaver kan zorgen voor extra eiwitopbrengst.<\/p>

Met een bouwplan met 60% blijvend grasland, 20% tijdelijk grasland en 20% maïs sluit je volgens onderzoekers van Wageningen University & Research en het Louis Bolk Instituut goed aan op de verschillende eisen, zo meldt het vakblad. Je voldoet zo aan de derogatie-eis van 80% grasland. Op 40% van de landbouwgrond kun je een vruchtwisseling toepassen van om en om drie jaar maïs en drie jaar gras met klaver en eventueel kruiden. Je zou in plaats van maïs ook andere voedergewassen kunnen telen, of het land verhuren aan akkerbouwers voor andere teelten.<\/p>

Grasland scheuren<\/h2>

In blijvend grasland wordt veel organische stof opgebouwd. Scheur je blijvend grasland, dan komt er veel stikstof vrij. Bij volgteelten moet je daarom rekening houden met stikstofnalevering. Scheur je grasland van drie jaar of ouder, dan kun je bij een volggewas besparen op de stikstofgift van zo’n 100 kilo per ha, en in het tweede jaar na scheuren nog 30 kilo. Je kunt het risico op stikstofuitspoeling verkleinen door alleen grasland van maximaal vier jaar oud met een laag organische stofgehalte te scheruen, zegt Wagenings onderzoeker Wim van Dijk. Ouder grasland met een hoog stikstofleverend vermogen moet je zo veel mogelijk met rust laten.<\/p>

DLV-adviseur Albert Bos vindt dat je de vruchtwisseling planmatig moet aanpakken. Een deel van de percelen gebruik je voor vruchtwisseling met maximaal vier jaren gras en enkele jaren maïs of akkerbouwgewassen. Een kunstweide met rode en witte klaver en andere kruiden als smalle weegbree en cichorei kan ook bijdragen meer biodiversiteit. Een consequente scheiding tussen blijvend en kortdurende grasland in vruchtwisseling ook financieel interessant, zo blijkt uit een doorrekening van Wageningen Livestock Research. <\/p>" } , { "id": 18916189, "identifier": "element_18916189", "type": "text", "title": "Vakbladartikel Vruchtwisseling geeft bodem veerkracht", "url": "https://edepot.wur.nl/518993", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: RetroTRAKTOR<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18916193, "identifier": "element_18916193", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Special : Vruchtwisseling geeft bodem veerkracht<\/a> Artikel Veeteelt maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Sturen op eiwit : Rekenen met stikstof en maaimoment <\/a>Artikel Grondig, maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kruidenrijk gras past in verhaal,<\/a> artikel De Zelfkazer 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aandeel blijvend grasland 57% op Koeien & Kansen-bedrijven<\/a>, Koeien & Kansen 4 oktober 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kringloop sluiten door gras te telen: serie kringlooplandbouw in de praktijk: de bodem<\/a>, artikel Veeteelt, oktober 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18916200, "identifier": "element_18916200", "type": "text", "title": "Dossier Kringlooplandbouw", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18916202", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601065", "title": "Sturen op het eiwitgehalte in gras", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Sturen-op-het-eiwitgehalte-in-gras-1.htm" }, "lead": "Het gehalte ruw eiwit in gras is een belangrijke kengetal voor de voederwaarde. Op zandgrond streven melkveehouders naar een wat hoger eiwitgehalte, terwijl op veengrond het eiwitgehalte soms te hoog is. Je kunt sturen op het eiwitgehalte met het maaimoment of de stikstofgift.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/c/1/cid601065_shutterstock_641393104_koeien_voer_stal.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601097", "title": "Goede productie van kruidenrijk grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Goede-productie-van-kruidenrijk-grasland-1.htm" }, "lead": "De opbrengst van productief kruidenrijk grasland is even hoog of soms zelfs hoger dan bij regulier grasland. En ook de voederwaarde ervan is vergelijkbaar met die van regulier grasland. Maar het beheer vraagt wel aanpassingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/e/c/cid601097_field-957663_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600569", "title": "Kringlooplandbouw in de melkveehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-in-de-melkveehouderij-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse landbouw moet omschakelen naar een kringlooplandbouw, zo luidt de toekomstvisie van minister Schouten. Maar hoe doe je dat? Je kunt een betere voerefficiëntie nastreven of meer eiwit van eigen land. Kringloopboeren zetten de bodem centraal, zegt Frank Verhoeven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/f/e/cid600569_shutterstock_35640352_NL_koe_weide.jpg", "width": 800, "height": 510, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600421", "title": "Kringlooplandbouw met 100% grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-met-100-grasland-1.htm" }, "lead": "Grasland is de beste keuze voor de meeste melkveehouders als ze willen werken volgen principes van kringlooplandbouw omdat gras het beste is voor de bodem en de meest natuurlijke manier om de kringloop te sluiten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/e/0/cid600421_shutterstock_69145018_bodem.jpg", "width": 1065, "height": 606, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600377", "title": "Meer organische stof in ouder grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-organische-stof-in-ouder-grasland-1.htm" }, "lead": "In de bodem onder grasland neemt het organische stofgehalte vooral de eerste jaren snel toe. Het merendeel van die organische stof is afkomstig uit grasresten en graswortels. Op zand kan het organische stofgehalte oplopen tot 5%, op klei tot 9%. Zo kun je veel CO₂ binden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/5/cid600377_shutterstock_63805981_grond_handen.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "dww_melkvee", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "dww_melkvee", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }