{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600947", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Vrouwelijke bedrijfshoofden zijn succesvol", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vrouwelijke-bedrijfshoofden-zijn-succesvol-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600947, "identifier": "mediaitem_600947", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vrouwelijke-bedrijfshoofden-zijn-succesvol-1.htm", "title": "Vrouwelijke bedrijfshoofden zijn succesvol", "lead": "Het aandeel vrouwelijke bedrijfshoofden in de agrarische sector groeit, maar is nog altijd laag. Maar vrouwelijke ondernemers blijken wel succesvol. Ze geven anderen meer ruimte.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/2/c/cid600947_114266511_27d8706b_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_akkerbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In 2018 is het aantal vrouwelijke bedrijfshoofden op melkveebedrijven groter dan ooit, schrijft vakblad de Boerin. En dat aantal stijgt, verzekert NAJK-bestuurder Martje Klever. Ze spreekt uit ervaring. Zelf heeft ze ook het ouderlijk bedrijf overgenomen.<\/p>

Toch is het aandeel vrouwelijke bedrijfseigenaren in de melkveehouderij met 2% niet hoog, zo blijkt uit het artikel 'Steeds meer vrouwen aan het roer<\/a>'. In vrijwel alle andere agrarische sectoren is dat aandeel hoger. In de paard- en ponyhouderij is dat aandeel zo'n 20%. In het overige bedrijfsleven ligt dat aandeel rond de 15%.<\/p>

Dochters<\/h2>

Dat er nog zo weinig vrouwelijke ondernemers zijn in de melkveehouderij, heeft iets met cultuur te maken. Van oudsher nemen zonen het bedrijf over. De oudere generatie denkt in eerste instantie aan hun zonen als ze aan bedrijfsopvolgers denken. Zij lijken een blinde vlek te hebben voor hun dochter in de opvolging, zelfs als ze een geschikte opleiding heeft gevelgd, aldus businesscoach Dorine Huijbregts.<\/p>

Agrarische school<\/h2>

Een van die vrouwelijke ondernemers, die het vakblad portetteert is Nadine Stemerdink-Bongen uit Aalten. Toen zij op de agrarische school zat, had ze nog wel eens het gevoel dat ik ze zich extra moest bewijzen. 'Van jongens wordt meer aangenomen dat ze het wel kunnen, bijvoorbeeld met trekkerwerk, zegt ze. Maar wat mannen kunnen, kunnen vrouwen ook, vindt ze. Met drie parttime medewerkers verzorgt ze nu 250 koeien.<\/p>

Familiebedrijven<\/h2>

In de praktijk blijken dochters vaak heel geschikte kandidaten te zijn voor bedrijfsovername. Veel vrouwen hebben het gevoel dat ze hun best moeten doen. Daarnaast blijken vrouwen het in familiebedrijven ook heel goed te doen omdat ze in het algemeen beter aanvoelen wat er leeft. Ze vragen makkelijker om hulp en geven anderen meer ruimte. Bovendien zijn dat vrouwelijke bedrijfshoofden over het algemeen hoger opgeleid. <\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18902585, "identifier": "element_18902585", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Steeds meer vrouwen aan het roer<\/a>, artikel de Boerin, oktober 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18902589, "identifier": "element_18902589", "type": "text", "title": "Dossier Bedrijfsovername", "url": "", "html": "" } , { "id": 18902591, "identifier": "element_18902591", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Vier fasen in het proces van bedrijfsovername<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Doordachte aanpak bedrijfsopvolging<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet januari 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veilig trouwen met een boer<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet november 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Boer zoekt opvolger<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet oktober 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }