{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600435", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Vrijloopkraamstallen in ontwikkeling", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vrijloopkraamstallen-in-ontwikkeling-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600435, "identifier": "mediaitem_600435", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vrijloopkraamstallen-in-ontwikkeling-1.htm", "title": "Vrijloopkraamstallen in ontwikkeling", "lead": "Om het welzijn van varkens te verhogen worden in veel Europese landen kraamstallen ontwikkeld met een tijdelijke kooi of zonder kooi. Zeugen hebben er meer bewegingsvrijheid. Toch blijven de meerkosten van die vrijloopstallen nog aanzienlijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/2/2/cid600435_179000889.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Om biggen te beschermen gebruiken varkenshouders vaak een kraamkooi. De kans dat een zeug op de biggen gaat liggen is dan een stuk kleiner, maar een zeug heeft dan weinig bewegingsvrijheid. Daarom wordt er in diverse Europese landen geƫxperimenteerd met kraamstallen met een tijdelijke kooi of geen kooi zodat de zeugen vrij kunnen rondlopen.<\/p>

Vakblad Management&Techniek zet in het artikel 'Vrijloopkraamstallen: vrije zeug-blije zeug?<\/a>' de ontwikkelingen op een rij. Er zijn twee typen vrijloopkraamstallen, zo legt het vakblad uit. Je hebt kraamhokken zonder kraamkooien, en er zijn kraamhokken waarin zich een tijdelijke kooi bevindt. In dat laatste type wordt de zeug tijdens de meest kritische periode, zo'n 5 tot 6 dagen na het werpen in de kooi opgesloten.<\/p>

Zonder kooi<\/h2>

Van de kraamstallen zonder kooi zijn er verschillende typen zoals PigSAFE die is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk. In die kooi is er een kleine driehoekige nestruimte voor de biggen en een grotere ruimte voor de zeug. De biggenmortaliteit is vergelijkbaar met klassieke kraamhokken. Maar het is een vrij duur hok, aldus het vakblad. SowComfort is een Noorse variant: een vrij ruim kraamhok met een nestgedeelte en een mestruimte. FAT is een Zwiters systeem en bestaat uit een mestruimte, nestruimte met apart biggennest.<\/p>

Pro Dromi<\/h2>

In Nederland wordt gewerkt met het ProDromi-concept: Het eerste concept Pro Dromi I was een vrijloopkraamhok met kooi, het tweede concept Pro Dromi II is een vrijloopkraamhok zonder kooi. Het kraamhok is zo'n 7m2 groot en heeft een apart biggennest. Zo'n hok zou circa 750 euro extra kosten en vraagt bovendien extra arbeid. Zonder markttoeslag worden die meerkosten niet volledig gecompenseerd, schrijft het vakblad.<\/p>

Tijdelijke kooi<\/h2>

Ook van vrijloopkraamstallen met tijdelijke kooien zijn er verschillende types. In Oostenrijk zijn drie verschillende types onderzocht: Trapez, Wing en Knick die in het artikel worden besproken. En er is een Deens concept SWAP (Sow Welfare And Piglet Protection) waarbij de nestafscheiding functioneert als scharnierende kooiwand. De zeug heeft er veel bewegingsvrijheid.

Vrijloopkraamstallen zijn volop in ontwikkeling, constateert het vakblad: Hoewel de praktijkresultaten uitwijzen dat in vergelijking met klassieke kraamkooien je vergelijkbare resultaten kunt behalen, blijven de meerkosten aanzienlijk. <\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18887871, "identifier": "element_18887871", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Vrijloopkraamstallen: vrije zeug-blije zeug?<\/a>, artikel Management&Techniek, maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Optimaal kraamstalmanagement leidt tot minder biggenuitval<\/a>, artikel Management&Techniek arpil 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Brochure kraamstalmanagement - in functie van vitale biggen en rendement<\/a>, Varkensloket februari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Literatuuronderzoek naar groepshuisvesting van kraamzeugen en hun biggen<\/a>, rapport Wageningen UR Livestock Research 2014", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18887876, "identifier": "element_18887876", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Welzijn varkens, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Minder biggenuitval met goed kraammanagement<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennsinet augustus 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groepskraamsysteem: geleidelijk spenen voorkomt speendip<\/a>, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, maart 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Pro Dromi: project afgerond en nu de praktijk<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet januari 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }