{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601154", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Voorweiden beter voor weidevogels", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voorweiden-beter-voor-weidevogels-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601154, "identifier": "mediaitem_601154", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voorweiden-beter-voor-weidevogels-1.htm", "title": "Voorweiden beter voor weidevogels", "lead": "Weidevogels zijn gebaat bij uitgestelde maaidatums. Maar op rijkere gronden kan het gras dan te hoog en te dicht worden voor weidevogelkuikens. Door dit grasland vroeg in het seizoen te beweiden, ontstaat er grasland dat geschikt is voor weidevogelkuikens.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/5/5/cid601154_shutterstock_553536145_NL_koeien_landschap.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_agri24", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Op percelen met een uitgestelde maaidatum na 1 juni kan het gras eind mei al zo hoog en dicht zijn dat het niet geschikt meer is voor weidevogelkuikens. Zou je percelen op rijkere gronden eerder weiden, dan ontstaat er een voor weidevogelkuikens geschikt grasland. Het gras is korter, opener en gevarieerder in lengte en dichtheid. Dit voorweiden doe je voor half mei. Om te onderzoeken wat de beste behandeling is werden, op twee melkveebedrijven op kleigrond in Zuidwest Friesland binnen het POP3-project, Vogels en Voorspoed Fryslân praktijkproeven uitgevoerd. Vakblad V-focus besteedt in een artikel <\/a>aandacht aan dit onderzoek.<\/p>

Schoonmaaien<\/h2>

In die proeven werd onder meer gekeken wat het effect is van schoonmaaien na voorweiden, bemesting en de lengte van de rustperiode bepaald op grashoogte, variatie in grashoogte, opbrengst en kwaliteit van het geoogste gras. Dit schoonmaaien van beweid land wordt gedaan om een gelijkmatige en schone hergroei te creëren met een hoge voederwaarde. Er is minder risico op besmetting van het kuilgras met weidemest. Bovendien ziet het land er voor het gevoel weer netjes uit, maar voor weidevogels is dit schoonmaaien niet zo zinvol.<\/p>

Uit de proeven blijkt dat het schoonmaien niet zo veel effect heeft op de drogestofopbrengst en de voederwaarde van het gras. Wanneer het gras bij het uitscharen van het vee wat hoger is, resulteert het schoonmaken zelfs in een wat lagere drogestofopbrengst. Daartegenover staat dat het wel een positief effect heeft op de voederwaarde, het VEM- en RE-gehalte van het geoogste gras. In het praktijkonderzoek blijkt dat het weglaten van de bemesting weinig effect heeft op opbrengst en grashoogte, mits de rustperiode niet te lang is. Het weglaten van de bemesting levert daarom ook niet veel voordeel op voor de weidevogels, aldus het vakblad.<\/p>

Opbrengst<\/h2>

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat gebruik van voorbeweid grasland als kuikenland niet per definitie leidt tot een minder hoge drogestofopbrengst of voederwaarde. In sommige gevallen is een vergoeding voor melkveehouders wel op zijn plaats, bijvoorbeeld wanneer je de koeien moet uitscharen op het moment dat het beschikbare weideareaal eigenlijk niet groot genoeg is. Voor het opstellen van goede richtlijnen voor melkveehouders zou er meer onderzoek nodig zijn om het effect van bijvoorbeeld de veedichtheid of uitschaarhoogte op de kwaliteit van het kuikenland te bepalen. <\/p>" } , { "id": 18908885, "identifier": "element_18908885", "type": "text", "title": "Artikel over voorweiden en weidevogelbeheer", "url": "https://edepot.wur.nl/522386", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

De artikelen in V-focus zijn niet vrij toegankelijk. Om ze te kunnen lezen, kun je een gratis account op V-focus aanmaken. <\/em><\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18908889, "identifier": "element_18908889", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Kansen voor voorweiden in weidevogelbeheer<\/a>, artikel V-focus 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voorweiden voor weidevogels<\/a>, artikel V-focus oktober 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Invloed maaidatum op voederwaarde en opname<\/a>, artikel V-focus april 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Factsheet weidevogels & beweiding<\/a>, Vogelbescherming Nederland 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18908895, "identifier": "element_18908895", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Voorweiden voorkomt negatieve effecten van uitgestelde maaidatum?<\/a> Weidewinst", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beweiding, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Portal Natuurinclusieve landbouw Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18908900", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600699", "title": "Weidevogelbeheer met voorweiden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Weidevogelbeheer-met-voorweiden-1.htm" }, "lead": "Binnen het agrarisch weidevogelbeheer geldt vaak een latere maaidatum to half juni. Dat is niet altijd gunstig, omdat het gewas dan te zwaar kan worden. Met voorweiden wordt een deel van dit probleem opgelost.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/e/4/cid600699_shutterstock_102757706_kievit_weiland.jpg", "width": 800, "height": 530, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600717", "title": "Onderzoeksresultaten WeideWinst online", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderzoeksresultaten-WeideWinst-online-1.htm" }, "lead": "WeideWinst publiceert berichten over het beheer van graslanden en de effecten hiervan op insecten en weidevogels. Dit zijn de resultaten van een onderzoeksproject.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/b/5/cid600717_shutterstock_247302493_weidevogel_kievit.jpg", "width": 4081, "height": 2703, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600359", "title": "Weidevogels als neventak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Weidevogels-als-neventak-1.htm" }, "lead": "Vader en zoon Kortleve in Oud-Alblas combineren hun melkveehouderij met weidevogelbeheer. De bijna 100 weidevogelnesten op het bedrijf levert veel arbeidsplezier op. Voor hen is weidevogelbeheer een hobby en neventak tegelijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/4/cid600359_shutterstock_37707016_NL_veenweide_landschap.jpg", "width": 800, "height": 486, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-23T11:58+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }