{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601346", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Voorkom paratuberculose met biestmelkbehandeling", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voorkom-paratuberculose-met-biestmelkbehandeling-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601346, "identifier": "mediaitem_601346", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voorkom-paratuberculose-met-biestmelkbehandeling-1.htm", "title": "Voorkom paratuberculose met biestmelkbehandeling", "lead": "Kalveren tot ongeveer een jaar oud zijn gevoelig voor besmetting met de bacterie die paratuberculose veroorzaakt, een ongeneeslijke darminfectie. Besmetting is te voorkomen door biestmelk te behandelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/2/b/cid601346_bottle-feeding-calf-15300263874ky.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_kalverhouderij", "gkn_dierverzorging", "dww_melkvee", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_melkvee", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Een kleine 2% van de Vlaamse koeien scoort positief op paratuberculose, schrijft vakblad Boer&Tuinder. Die ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium avium<\/em> subsp. paratuberculosis<\/em>, kortweg MAP. Tegen deze ziekte bestaat geen remedie. De enige methode om de ziekte een halt toe te roepen, is te voorkomen dat kalveren besmet raken. Dat kan door biestmelk te behandelen. In een artike<\/a>l gaat het vakblad in op twee methoden om die biestmelk - of colostrum - te behandelen.<\/p>

Paratuberculose<\/h2>

Paratuberculose is een lastig aan te pakken ziekte omdat niet alle besmette dieren ziekteverschijnselen vertonen. Toch kunnen besmette dieren 10 jaar lang de ziekteveroorzakende bacteriën uitscheiden in hun melk en mest. Dieren die wel ziekteverschijnselen vertonen geven minder melk, krijgen chronische diarree of vermageren sterk. Ze kunnen er aan overlijden. De ziekte kan zo dus zorgen voor bedrijfseconomische schade. Uit een onderzoek blijkt dat voor een besmet bedrijf met zo'n 50 melkkoeien de schade ongeveer 6000 euro per jaar kan bedragen.<\/p>

Kalveren kunnen al voor de geboorte besmet raken via de baarmoeder of via besmet sperma. Jonge dieren kunnen besmet raken via de stalomgeving (mest, stof en aërosols) en door water, voeding en biestmelk. Toch is die biest essentieel voor kalveren. Er zitten belangrijke afweerstoffen zoals immunoglobulineG (IgG) in.<\/p>

Stremming<\/h2>

Door biestmelk vrij van MAP-cellen (de paratuberculose-bacteriën) te maken, kun je besmetting beperken. Daarvoor is een eenvoudige methode ontwikkeld. Na het stremmen van biestmelk blijken de essentiële afweerstoffen vooral in de wei te zitten, terwijl de MAP-cellen juist in de wrongel zitten. Als je na een stremmingsproces wei en wrongel scheidt, en die wei aan kalveren voert, kun je besmetting voorkomen. In die wei is zo'n 90% van de MAP-cellen verdwenen. Dat is voldoende om besmetting van kalveren te voorkomen, aldus het vakblad.<\/p>" } , { "id": 18914513, "identifier": "element_18914513", "type": "text", "title": "Download artikel over biestbehandeling", "url": "https://edepot.wur.nl/502997", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Een andere methode is het centrifugeren van de wei waardoor de MAP-cellen neerslaan. Het vakblad gaat in het artikel in op dit proces. Door centrifugatie kun je mogelijk ook besmetting met salmonella, rundertuberculose (Mycobacterium bovis<\/em>) en Escherichia coli<\/em> beperken.<\/p>

(Bron foto: Petr Kratochvil via PublicDomainPictures<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18914517, "identifier": "element_18914517", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Behandel biestmelk en vermijd para-tbc op je bedrijf<\/a>, artikel Boer&Tuinder", "indentlevel": 0 }, { "item": "Goede hygiëne, optimale kalveropfok<\/a>, artikel GD herkauwer 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wat is belangrijk in de biestperiode?<\/a> Artikel GD Herkauwer 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Totaal aanpak Vitaal, Gezond en Duurzaam kalf<\/a>, brochure Vee & Logistiek, SBK en LTO, 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18914523, "identifier": "element_18914523", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Paratuberculose<\/a>, Gezondheidsdienst voor Dieren", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18914527", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600867", "title": "Goede zorg voor kalveren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Goede-zorg-voor-kalveren-1.htm" }, "lead": "Wat doe je als jonge kalveren ziek worden als gevolg van een infectie? Of wat als ze diarree hebben? Een goede zorg voor zieke kalveren is belangrijk. Daarnaast kun je ook werken aan een goede weerstand.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/4/2/cid600867_shutterstock_207300541_kalf_holstein.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_dierverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600240", "title": "Biest voor gezonde opfok", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biest-voor-gezonde-opfok-1.htm" }, "lead": "Voor een gezonde opfok van kalveren is biest belangrijk. Biest is de eerste melk die een koe geeft direct na afkalven. Die dikke melk heeft een hoog energiehalte, is rijk aan vitaminen en bevat antistoffen. Je kunt de kwaliteit van biest testen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/a/2/cid600240_cow-1766102_960_720.jpg", "width": 960, "height": 539, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_melkvee", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_diervoeding", "dww_diergezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599639", "title": "Voorkom paratuberculose bij kalveren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voorkom-paratuberculose-bij-kalveren-1.htm" }, "lead": "Jonge kalveren tot een maand of zes kunnen besmet raken met de paratuberculose-bacterie. Omdat er geen behandeling is voor deze ziekte, moet je jonge kalveren beschermen. Houd ze gescheiden van oudere dieren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/4/c/cid599639_cow-1766102_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1079, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-05-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }