{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601320", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Voorkom hittestress bij rundvee", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voorkom-hittestress-bij-rundvee-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601320, "identifier": "mediaitem_601320", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voorkom-hittestress-bij-rundvee-1.htm", "title": "Voorkom hittestress bij rundvee", "lead": "Runderen hebben last van hitte bij een temperatuur hoger dan 24°C en een luchtvochtigheid van meer dan 50%. Je kunt die hittestress beperken door dieren zo min mogelijk bloot te stellen aan hitte en door middel van een aangepast voermanagement.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/a/7/cid601320_koeien_WUR3202.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bij temperaturen hoger dan 24°C kan rundvee httestress ervaren. Om warmtproductie te beperken, nemen ze minder voer op en daalt de herkauwactiviteit. Daardoor wordt er minder speeksel gevormd waardoor pensverzuring kan optreden. De dagelijkse groei van dieren kan verminderen tot zo'n 10%, zo is te lezen in een artikel in vakblad VeeteeltVlees.<\/p>

Warmteproductie<\/h2>

Bij vertering van voer komt energie vrij. Een deel van die energie gaat verloren via uitgeademde gassen of urine. De overblijvende energie wordt door het dier gebruikt voor het metabolisme: voor onderhoud, groei of voortplanting. Maar een deel van die energie wordt ook omgezet in warmte. Als het te heet wordt, zal een dier proberen de warmteproductie te verminderen. Hier dier neemt dan minder voer op. Verlaging van het zetmeelniveau in het voer kan ook helpen om de warmteproductie te verminderen, aldus het vakblad.<\/p>

Voermanagement<\/h2>

Veehouders kunnen hittestress bij dieren beperken. Je kunt zorgen voor ventilatie, daken besproeien of voor ruimte in de stal. Door een aangepast voermanagement kun je de warmteproductie bij dieren beperken. Zorg dat dieren voldoende fris en vers voer hebben, voer twee maal daags en neem het restvoer weg, schijft het vakblad. Daarnaast kun je de krachtvoergift aanpassen en het zetmeelniveau in het voer verlagen.

Ook is de watervoorziening een belangrijk aandachtspunt. De waterbehoefte bij hitte kan namelijk tot wel 40% stijgen. <\/p>" } , { "id": 18913743, "identifier": "element_18913743", "type": "text", "title": "Artikel over hittestress bij vleesvee", "url": "https://edepot.wur.nl/526541", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Beeldbank WUR, Eddy Teenstra<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18913747, "identifier": "element_18913747", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Anticiperen op dagen met hittestress<\/a>, artikel VeeteeltVlees juli 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verkennende studie naar hittestress bij melkvee tijdens weidegang in gematigde klimaatstreken<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research, september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tips om hittestress te beperken bij hoge buitentemperaturen<\/a>, Wageningen Livestock Research, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vleesveehouders gaan hitte te lijf<\/a>, artikel VeeteeltVlees 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Focus op water: hittestress bij hoogproductive koeien beperken<\/a>, artikel GD Herkauwer, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Draaiboek hittestress<\/a>, Gezondheidsdienst voor Dieren, 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18913755", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_594794", "title": "Hittestress bij varkens voorkomen met hitteprotocollen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Hittestress-bij-varkens-voorkomen-met-hitteprotocollen-1.htm" }, "lead": "Het is belangrijk om varkens in de stal en tijdens transport op hete zomerse dagen te beschermen tegen hitte. Managementmaatregelen in de stal kunnen het de varkens wat aangenamer maken ten tijde van warme perioden. Ook treden hitteprotocollen voor transport in werking op warme dagen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/4/7/cid594794_Pig%2520drinker2_no%2520competition_%2520123RF_950.jpg", "width": 950, "height": 439, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-21T09:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T20:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_varkens", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_varkens" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Varkens, Hittestress", "target_audience_abstract": "Varkenshouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_600996", "title": "Tips om hittestress bij dieren te voorkomen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tips-om-hittestress-bij-dieren-te-voorkomen-1.htm" }, "lead": "Met temperaturen van boven de dertig graden, wordt het de komende week heet. Veel dieren kunnen hierdoor last van hittestress krijgen. Van belang is voldoende water, schaduw en verkoeling, en bij aanhoudende hitte dat de dieren blijven eten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/c/0/cid600996_Groepshuisvesting%2520paarden_bron%2520Marko%2520Ruis_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-22T20:46+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-15T20:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_honden", "dww_huisvesting", "dww_katten", "dww_kinderboerderijdieren", "dww_melkvee", "dww_paarden", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_sport_en_ontspanning", "dww_varkens", "dww_zorg", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_honden", "dww_katten", "dww_melkvee", "dww_paarden", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_kinderboerderijdieren", "dww_sport_en_ontspanning", "dww_varkens", "dww_zorg" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Hittestress, Huisdieren, Landbouwhuisdieren", "target_audience_abstract": "Dierverzorger, Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600885", "title": "Kennisvragen over hittestress bij koeien", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kennisvragen-over-hittestress-bij-koeien-1.htm" }, "lead": "Hittestress is een aandachtspunt onder Nederlandse melkveehouders, zeker na de hete zomer van 2018. Uit onderzoek blijkt dat koeien al hittestress ervaren bij temperaturen tussen de 20-24°C. Maar er zijn nog veel vragen voor de praktijk. Hoe pas je het rantsoen aan? Welke aanpassingen in weidemanagement zijn nodig?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/e/a/cid600885_cows-2231313_640.jpg", "width": 638, "height": 460, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "dww_huisvesting", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_productiedieren", "dww_melkvee" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600070", "title": "Hittestress bij koeien vaker dan gedacht", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hittestress-bij-koeien-vaker-dan-gedacht-1.htm" }, "lead": "Een koe kan al hittestress ervaren in een omgeving van 18°C met een hoge luchtvochtigheid. Je kunt hittestress moeilijk meten, maar je ziet het wel aan het gedrag van de koe.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/e/2/cid600070_155305097.jpg", "width": 1024, "height": 678, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-13T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }