{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601099", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Voorkom hitte en droogte in de stad", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voorkom-hitte-en-droogte-in-de-stad-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601099, "identifier": "mediaitem_601099", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voorkom-hitte-en-droogte-in-de-stad-1.htm", "title": "Voorkom hitte en droogte in de stad", "lead": "Klimaatverandering zal naar verwachting leiden tot meer hittegolven, droge zomers of extreme weersomstandigheden. In stedelijk gebied zullen die gevolgen sterker merkbaar zijn. Gemeenten kunnen er op inspelen door een andere inrichting van de stad.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/8/2/cid601099_doelbeelden11211.jpg", "width": 600, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De klimaatscenario's van het KNMI geven aan dat klimaatverandering zal leiden tot hogere luchttemperaturen en meer hittegolven met een grotere kans op hittestress en droogte. De verwachting is dat de gemiddelde dagtemperatuur in de zomer rond 2050 met 0,9 tot 2,4 °C zal kunnen toenemen en dat de frequentie van droge zomers toeneemt. <\/p>

Droogte<\/h2>

Door die ontwikkeling kan er een tekort ontstaan aan drinkwater. De vraag naar zoetwater zal mogelijk toenemen, terwijl er mogelijk minder zoet water beschikbaar is omdat de wateraanvoer in de grote rivieren dan flink kan teruglopen. Door het smelten van gletsjers zal de Rijn van karakter veranderen: van smeltwaterrivier wordt het een regenrivier. De kans op droogte neemt dus toe. <\/p>

Hittestress en droogte in de stad kunnen negatieve maatschappelijke gevolgen hebben. Hitte heeft met name effect op de gezondheid van inwoners. Daarnaast kan de leefbaarheid onder druk komen. Gemeenten kunnen er op inspelen door steden anders in te richten. Het rapport 'Droogte en hitte in de stad<\/a>' van STOWA gaat in op de problematiek en biedt mogelijke maatregelen. <\/p>

Groene stad<\/h2>

Er is een veelheid aan maatregelen mogelijk, zo blijkt uit het rapport. Met name groen heeft sterke effecten. In een groene stad kan hemelwater beter in de bodem infiltreren dan in een versteende stad. Er is dan meer water beschikbaar voor verdamping door planten, wat een verkoelend effect kan hebben. Een vuistregel is dat 10% meer groen de Urban Heat Index (UHI) met 0,6 °C kan doen dalen.<\/p>

In het rapport wordt dieper ingegaan op andere mogelijke maatregelen. Zo kun je maatregelen nemen om daling van de grondwaterstand tegen te gaan en maatregelen nemen om het waterpeil en waterkwaliteit van het oppervlaktewater op peil te houden. In veel gevallen is samenwerking tussen waterschappen en gemeenten noodzakelijk.<\/p>" } , { "id": 18907259, "identifier": "element_18907259", "type": "text", "title": "Lees het rapport van STOWA", "url": "https://edepot.wur.nl/522609", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Meer informatie over droogte vind je in het dossier Droogte van Groen Kennisnet<\/p>

<\/p>

(Bron foto: Doelbeelden.nl)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "id": 18907264, "identifier": "element_18907264", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "
Deltafact: Droogte en hitte in de stad<\/a>, rapport Stowa 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stenen eruit, groen erin<\/a> artikel Wageningen Climate Solutions, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Factsheet Groen in de stad : waterhuishouding<\/a>, Wageningen University & Research 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Factsheet Groen in de stad : klimaat en temperatuur<\/a>, Wageningen University & Research 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Deltafact: Zoetwatervoorziening<\/a>, rapport Stowa 2014", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18907271, "identifier": "element_18907271", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Portal Groen en Welbevinden, Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18907275, "identifier": "element_18907275", "type": "text", "title": "Dossier Droogte", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18907277", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601108", "title": "Klimaatadaptieve binnenstad in Utrecht", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatadaptieve-binnenstad-in-Utrecht-1.htm" }, "lead": "De structuur van de Utrechtse binnenstad biedt veel potentie voor klimaatadaptatie. Door gebruik te maken van de singelstructuur en een aangepaste beplanting, kun je de overlast door extreme droogte, hitte of wateroverlast beperken, zo blijkt uit een verkenning.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/f/2/cid601108_utrecht-2652483_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601340", "title": "Een leefbare stad door burgers te betrekken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Een-leefbare-stad-door-burgers-te-betrekken-1.htm" }, "lead": "Er zijn tal van uitdagingen om een stad leefbaar, gezond en duurzaam te maken. Je kunt denken aan oplossingen voor extreme weersomstandigheden met wateroverlast en droogte, een betere beschikbaarheid van voldoende gezond voedsel of een gezonder gedrag door burgers meer te laten bewegen. Een brochure laat zien hoe je burgers kunt betrekken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/f/2/cid601340_doelbeelden14579.jpg", "width": 1000, "height": 749, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601262", "title": "Watermanagement in de stad: minder stenen, meer groen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Watermanagement-in-de-stad-minder-stenen-meer-groen-1.htm" }, "lead": "Water wordt schaars door klimaatverandering, maar kan ook voor veel overlast zorgen. Steden kunnen in de toekomst efficiënter omgaan met water door na te denken over een andere inrichting. Meer groen en minder betegeling is daarbij belangrijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/6/f/cid601262_Nioo-groen-dak.JPG", "width": 1024, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }