{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601078", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Voorgenomen veevoermaatregel geschrapt", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voorgenomen-veevoermaatregel-geschrapt-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601078, "identifier": "mediaitem_601078", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voorgenomen-veevoermaatregel-geschrapt-1.htm", "title": "Voorgenomen veevoermaatregel geschrapt", "lead": "De minister van landbouw ziet af van de voorgenomen veevoermaatregel die vanaf 1 september ingevoerd zou worden. Die maatregel zou te weinig stikstofuimte opleveren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/3/e/cid601078_koeien_stal_shutterstock.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dit voorjaar maakte de minister bekend dat vanaf 1 september een tijdelijke veevoermaatregel zou worden ingevoerd. Tot het einde van het jaar zouden veehouders geen aangekocht krachtvoer mogen gebruiken met eiwitgehaltes hoger dan voorgeschreven. Met die maatregel zou stikstofruimte worden gecreëerd die nodig is voor de woningbouw en voor een aantal infrastructurele projecten van algemeen belang. <\/p>

Weerstand<\/h2>

Vanaf begin mei - toen de voorgenomen maatregel<\/a>l aangekondigd werd - riep de eiwitnorm voor krachtvoer veel weerstand op. Veehouders maakten zich grote zorgen over de gezondheid van hun dieren. Met name rond het afkalven en de start van een nieuwe lactatie kunnen er problemen ontstaan. Door eiwittekorten kan de productie verminderen en kan risico ontstaan op vervetting. <\/p>

Daarnaast noemen veehouders als bezwaar dat het lastig is om op korte termijn te anticiperen op zo'n maatregel. Toen de maatregel bekend werd, was de maïs al ingezaaid. De mogelijkheden om te schuiven in het rantsoen zijn dan al beperkt. In overleg tussen het ministerie en het landbouwcollectief wel diverse andere - in de ogen van de veehouders - meer uitvoerbare voorstellen genoemd. Het probleem bleek steeds dat ambtenaren twijfelden over de borging en juridische houdbaarheid. <\/p>

Weinig stikstofwinst<\/h2>

Nadat uit een studie van Wageningen University & Research<\/a> bleek dat de eiwitgehalten van de voorjaarskuilen op alle grondsoorten aanzienlijk lager zijn dan in de periode van 2016 tot 2019, werd duidelijk dat de omstreden veevoermaatregel weinig stikstofwinst zou opleveren. <\/p>" } , { "id": 18906582, "identifier": "element_18906582", "type": "text", "title": "Download notitie van Wageningen Research", "url": "https://edepot.wur.nl/529553", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

De minister maakte daarom in een kamerbrief van 19 augustus<\/a> bekend de eiwitmaatregel te schrappen. Om toch te voorzien in de noodzakelijke stikstofruimte, zal de minister de beoogde stikstofruimte leveren vanuit de bestaande maatregel warme sanering van de varkenshouderij.<\/p>" } , { "id": 18906584, "identifier": "element_18906584", "type": "text", "title": "Download kamerbrief", "url": "https://edepot.wur.nl/529552", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18906588, "identifier": "element_18906588", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Kamerbrief Bijstelling pakket aanpak stikstofproblematiek<\/a>, ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 19 augustus 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ruwvoersituatie begin juli 2020 Vergelijking graskuilen voorjaar 2020 met graskuilen uit voorjaar van voorgaande jaren<\/a>, notitie Wageningen University & Research 19 augustus 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": " Eiwitnorm voor krachtvoer stelt sector voor (bijna) onmogelijke opgave<\/a>, artikel Veeteelt 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ministeriele regeling tot wijziging van Regeling diervoeders 2012 in kader van stikstofcrisis<\/a> Kamerstuk 7 mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wijziging van de Regeling diervoeders 2012 in verband met stikstof<\/a> Kamerbrief 7 mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Minder eiwit: het kan, maar wel oppassen<\/a> artikel Veehouder en Veearts januari 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18906596, "identifier": "element_18906596", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Jan Dijkstra in de media over minder eiwit in veevoer<\/a> Wageningen University", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier Stikstof Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18906600", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601392", "title": "Minister Schouten presenteert regels eiwitgehalten in krachtvoer voor melkvee", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minister-Schouten-presenteert-regels-eiwitgehalten-in-krachtvoer-voor-melkvee-1.htm" }, "lead": "Door het eiwitgehalte in het voer te beperken, moet de stikstofuitstoot door de melkveehouderij worden verminderd. Op 6 mei presenteerde Landbouwminister Carola Schouten een voorstel voor maximale eiwitgehalten in krachtvoer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/a/a/cid601392_shutterstock_59326222_gedroogd_veevoer.jpg", "width": 800, "height": 531, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-06T16:11+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601372", "title": "Lager eiwitgehalte en gezonde koeien", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lager-eiwitgehalte-en-gezonde-koeien-1.htm" }, "lead": "Het eiwitgehalte in het veevoer moet naar beneden zodat de uitstoot van stikstof vermindert. Deskundigen denken dat het gehalte omlaag kan door de krachtvoergift te verminderen en beter te bemesten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/1/cid601372_theo-leconte-ktkVUTzVMm8-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601469", "title": "Discussie over de eiwitmaatregel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Discussie-over-de-eiwitmaatregel-1.htm" }, "lead": "Landbouwminister Carola Schouten wil een limiet stellen aan de toegestane hoeveelheid eiwit in veevoer. Per september wil zij die voermaatregel invoeren om woningbouw mogelijk te maken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/9/9/cid601469_Web%252072%2520DPI-IMG_5633.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-08T11:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }