{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601395", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Voordelen groene gevels wetenschappelijk aangetoond", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voordelen-groene-gevels-wetenschappelijk-aangetoond-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601395, "identifier": "mediaitem_601395", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voordelen-groene-gevels-wetenschappelijk-aangetoond-1.htm", "title": "Voordelen groene gevels wetenschappelijk aangetoond", "lead": "Groene gevels absorberen geluid, zuiveren lucht en zorgen voor een beter leefklimaat, zo blijkt uit Belgisch onderzoek. Kennis werd in mei 2019 gepresenteerd tijdens een studiedag.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/f/cid601395_IMG_1195.JPG", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Op het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) in Destelbergen in Vlaanderen werd in mei 2019 het evenement ‘Groene gevels: bouwstenen voor klimaatadaptieve steden’, georganiseerd. Tijdens die praktijkgerichte studiedag presenteerden onderzoekers de eindresultaten van het onderzoeksproject 'Groen Bouwen'. <\/p>

Systemen<\/h2>

Uit dat onderzoek blijkt dat groene gevels veel voordelen bieden. En uit praktijkvoorbeelden blijkt dat aanleg en onderhoud van een groene gevel ook heel goed praktisch uit te voeren is. In een artikel over groene gevels<\/a> legt vakblad Sierteelt&Groenvoorziening uit dat er verschillende systemen zijn. Zo kun je werken met grondgebonden groene wanden, waarbij de planten in de bodem wortelen. Maar je kun planten ook in een substraat laten groeien zonder contact met de bodem in de zogenaamde Living Wall Systems (LWS). In zo'n geval heb je een irrigatiesysteem nodig.<\/p>

Aandachtspunten bij de aanleg van de groene gevels zijn onder meer de plantkeuze, substraat en het watergeefsysteem. Door gebruikt te maken van een innovatieve sensortechnologie zou je de irrigatiehoeveelheid kunnen afstemmen op de behoefte van de planten. Een aandachtspunt bij het onderhoud is de bestrijding van taxuskever.<\/p>

Leefklimaat<\/h2>

Dat groene gevels veel voordelen bieden maakten diverse sprekers duidelijk. Zo ging Roeland Samson, hoogleraar van Universiteit Antwerpen in op de luchtzuiverende capaciteiten van groene gevels. Andere sprekers maakten duidelijk dat groene gevels het leefklimaat kunnen verbeteren. Ze absorberen geluid, zorgen voor sneller herstel na ziekte en zorgen dat extreme temperaturen getemperd worden. Groene gevels vormen zo de bouwstenen voor klimaatadaptieve steden.<\/p>

Uit het onderzoeksproject ‘Groen Bouwen’ is veel nieuwe kennis beschikbaar. Bestaande systemen, technieken en materialen werden geoptimaliseerd en nieuwe werden ontwikkeld. Via de projectwebsite www.gevelgroen.be<\/a> worden de resultaten van het project verder verspreid. Je vindt er een actueel overzicht van praktische voorbeelden in Vlaanderen. <\/p>

(Bron foto: Jan Nijman)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18915913, "identifier": "element_18915913", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Groene gevels: van nieuwigheid naar het nieuwe gewoon<\/a> artikel Sierteelt&Groenvoorziening 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het levende gebouw<\/a> : handleiding VHG 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ervaringen met 'groene gevels' in Nederland<\/a>, Tuinaannemer 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Duurzame gevels kleuren groen<\/a>, artikel Sierteelt&Groenvoorziening, 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18915919, "identifier": "element_18915919", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Groen Bouwen, groene gevels voor duurzam gebouwen en steden<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groen en Welbevinden, portaal Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18915923", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600703", "title": "De groene stad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-groene-stad-1.htm" }, "lead": "Door klimaatverandering zullen droge hete zomers en zachte natte winters vaker voorkomen. In steden kan het snel onaangenaam worden door het ‘Urban heat effect’. Daarnaast zorgt een toename van hevige regenval voor problemen met de riolering. Vergroening van de stad kan een manier zijn om de hitte te beperken en overstromingen te verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/8/cid600703_shutterstock_302474765_groen_dak_%255Bred%255D.jpg", "width": 5184, "height": 3456, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-11T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599316", "title": "Vergroen de stad met groene gevels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vergroen-de-stad-met-groene-gevels-1.htm" }, "lead": "Groen heeft een positief effect op het leefklimaat in de stad. Je kunt de stedelijke omgeving vergroenen door gevels te laten begroeien met klimplanten of met 'living wall sytems'.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/9/a/cid599316_wall-2133690_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-05-05T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596477", "title": "Bezwaren dak- en gevelgroen wegnemen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bezwaren-dak-en-gevelgroen-wegnemen-1.htm" }, "lead": "De uitbreiding van het aantal groene daken en gevels komt maar langzaam op gang. Magazine Vitale Groene Stad zet uiteen wat hiervan de redenen zijn en hoe bezwaren kunnen worden weggenomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/3/8/cid596477_dakgroen-moss-808972_1920-Pixabay.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-09-30T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T02:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }