{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600851", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Voor voedselveiligheid is betere samenwerking nodig", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voor-voedselveiligheid-is-betere-samenwerking-nodig-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600851, "identifier": "mediaitem_600851", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voor-voedselveiligheid-is-betere-samenwerking-nodig-1.htm", "title": "Voor voedselveiligheid is betere samenwerking nodig", "lead": "Hoe zit het met de manier waarop de veiligheid van voedsel in Nederland gecontroleerd wordt? Uit onderzoek blijkt dat voedselveiligheidsrisico’s niet altijd goed in beeld gebracht worden of te laat ontdekt worden. Het gevolg is dat onnodige schade aan de gezondheid kan ontstaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/7/cid600851_shutterstock_39562276_asperge_voedselveiligheid.jpg", "width": 5976, "height": 4000, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wie herinnert zich niet de fipronil-affaire van 2017. Als gevolg van fipronil in eieren mochten veel eieren niet verkocht worden. Naar aanleiding van deze affaire is een rapport uitgebracht. Dit rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, genaamd 'Opkomende voedselveiligheidsrisico’s’<\/a>, geeft inzicht in hoe opkomende risico’s en opkomende ontwikkelingen verbeterd moeten worden. Dit kan door betere en vroegtijdige signalering en beoordeling. <\/p>

Praktijkvoorbeelden<\/strong><\/h2>

Wat zijn de knelpunten bij het signaleren en beoordelen van veiligheidsrisico’s? Om deze vraag te beantwoorden, worden in het rapport vijf praktijkvoorbeelden onderzocht. Bij de fipronil-affaire had eerder onderzoek moeten plaatsvinden naar illegale middelen. Dit heeft geleid tot grote maatschappelijke onrust en grote economische schade. Bij groenten en fruit zou meer duidelijkheid moeten komen over wat de risico’s van ziekteverwekkers zijn. Wat het extra moeilijk maakt, is dat bij ziektegevallen bijna nooit bekend is van welk voedsel men ziek is geworden. De bron aanpakken en controleren is daardoor moeilijk. <\/p>

Opkomende risico’s en trends<\/strong><\/h2>

Opkomende risico’s, zowel nieuwe als toegenomen blootstelling aan een bestaand gevaar, moeten vroegtijdig en zo volledig mogelijk in beeld gebracht worden. Ook opkomende ontwikkelingen en trends die en gevaar kunnen zijn voor de voedselveiligheid moeten in kaart gebracht worden. Hierbij valt te denken aan de trend om onbewerkt en biologisch voedsel te eten of de toename van kwetsbare consumenten. In Nederland ontbreekt het aan een gestructureerde aanpak. Overheid en bedrijfsleven moeten samenwerken om risico’s scherp in beeld te krijgen. De beheersing van voedselveiligheid is complexer en kwetsbaarder geworden. Voedingsproducten kunnen van over de hele wereld hierheen komen. Een zogenaamde 'coördinerende eenheid', die een overzicht maakt van mogelijke veiligheidsrisico’s, kan zorgen voor een beter beeld van de veiligheidsrisico’s.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18900041, "identifier": "element_18900041", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Opkomende voedselveiligheidsrisico’s<\/a> Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid juni 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Samen in de keten : Verantwoordelijksverdeling tussen LNV and VWS op het vlak van voedselveiligheid <\/a> Rapport ABDTOPConsult", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18900045", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600451", "title": "Discussiepatronen in de fipronil-affaire", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Discussiepatronen-in-de-fipronil-affaire-1.htm" }, "lead": "Als vervolg op de fipronil-affaire ontstonden op diverse forums discussies over hoe deze crisis kon gebeuren. De studente Kelly Hoogkamer analyseerde die discussies en zag vier groepen forumdeelnemers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/9/2/cid600451_shutterstock_282984029_lab_eieren.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-28T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600886", "title": "Functioneren NVWA kan beter", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Functioneren-NVWA-kan-beter-1.htm" }, "lead": "Het functioneren van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit is afgelopen jaren vaak bekritiseerd tijdens voedselschandalen. Uit een studentenrapport blijkt dat de basis als wetgeving, structuur en bevoegdheden wel op orde zijn. Maar door fusies en bezuinigingen gaat het in crisissituaties soms niet goed.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/0/d/cid600886_shutterstock_1203086_vlees_onderzoek.jpg", "width": 718, "height": 518, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601026", "title": "Betere aanpak voedselveiligheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Betere-aanpak-voedselveiligheid-1.htm" }, "lead": "De overheid zal actie ondernemen om de voedselveiligheid verder te verbeteren, zeggen ministers Bruins en Schouten als reactie op het Actieplan Voedselveiligheid. Dat plan bevat maatregelen om de voedselveiligheid verder te verbeteren en volgt in reactie op de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/c/cid601026_shutterstock_38103670_eieren_sorteren.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600990", "title": "Voeding veiliger dan ooit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voeding-veiliger-dan-ooit-1.htm" }, "lead": "Je kunt beter een bespoten appel eten dan geen appel, zegt toxicoloog Aalt Bast. In een filmpje van een kwartier maakt hij duidelijk dat onze voeding veiliger is dan ooit. Met goede voeding kun je gezond blijven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/8/8/cid600990_shutterstock_34360312_meisje_appel.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }