{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601807", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Voedselverspilling en klimaat", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voedselverspilling-en-klimaat-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601807, "identifier": "mediaitem_601807", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voedselverspilling-en-klimaat-1.htm", "title": "Voedselverspilling en klimaat", "lead": "Wat is de milieu-impact van voedselverspilling? Onderzoekers presenteren een model om aan voedselverspilling te rekenen op de Samen tegen voedselverspilling Impactsessie van 17 December.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/c/3/cid601807_voedselverspilling.jpg", "width": 800, "height": 531, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_voedselzekerheid" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

'Voedselverspilling is niet alleen zonde van het geld en van ontzettend lekker en gezond eten, het draagt ook bij aan het klimaatprobleem', stelt Sanne Stroosnijder Program manager Food Loss & Waste Prevention bij Wageningen Food & Biobased Research<\/a>. Ze heeft twee deskundigen - Heike Axmann en Jan Broeze - uitgenodigd om dit verder toe te lichten.<\/p>

Landbouwemissies<\/h2>

Heike Axmann, expert in voedselketens bij Wageningen Food & Biobased Research, legt de relatie tussen voedselverspilling en het klimaat uit. De wereldwijde voedselproductie en de uitbreiding van landbouwgrond op plekken waar eerst natuur was, zorgen samen voor 25 tot 30% van de totale uitstoot van broeikasgassen. Van al het geproduceerde eten belandt ongeveer een derde in de afvalbak. Dit kun je voorkomen op verschillende plekken in de keten; bijvoorbeeld bij de productie, opslag, vervoer, in de supermarkt of bij de consument thuis. Door voedselverspilling over de hele keten tegen te gaan kun je de uitstoot van broeikasgassen dus verminderen. Het terugdringen van voedselverspilling wordt door de panel-experts dan ook gezien als een van de meest effectieve maatregelen om klimaatverandering aan te pakken.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Levenscyclusanalyse<\/h2>

Voedselverspilling kan plaatsvinden op iedere plek in de keten. Om een beter inzicht te krijgen waar voedselverspilling in de keten plaatsvindt heeft Jan Broeze, expert procesoptimalisatie bij Wageningen Food & Biobased Research, een model ontwikkeld. Dit model kan per product een nauwkeurige inschatting maken van de hoeveelheid voedselverspilling en de bijkomende milieu-impact door de gehele keten. Op deze manier kun je verschillende producten met elkaar vergelijken. Ook kun je hiermee kijken naar waar in de keten de grootste impact gerealiseerd kan worden.<\/p>

Tegengaan van verspilling<\/h2>

Deze plekken heeft Heike Axmann in haar onderzoek in kaart gebracht. Uit haar onderzoek komen een aantal 'kritische hotspots' naar voren. Dat zijn plekken waar er veel voedsel wordt verspild en waar de uitstoot van broeikasgassen hoog is. Waar deze kritische hotspots in de keten zitten - zo blijkt uit haar onderzoek - is afhankelijk van de welvaart van een land. <\/p>

In armere landen met een gebrek aan faciliteiten voor koeling vindt er vooral kort na de productie - tijdens de opslag en transport - veel verspilling plaats. In rijkere landen daarentegen vindt de verspilling vooral verderop in de keten plaats, zoals bij de consument thuis. Een ander punt van aandacht is de verspilling van dierlijke producten zoals vlees en zuivel. Hoewel deze producten minder vaak worden weggegooid is de milieu impact toch hoog. Dit komt door de grote hoeveelheid grondstoffen die er bij de productie aan te passen komen. <\/p>" } , { "id": 18927970, "identifier": "element_18927970", "type": "text", "title": "Bekijk de impactsessie Voedselverspilling, klimaat en broeikasgasuitstoot", "url": "https://edepot.wur.nl/536402", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Deze impactessie is ook te beluisteren als podcast<\/a> via verschillende streaming platforms. <\/p>

In aanloop naar de afsluiting van de MBO Challenge Voedselverspilling met een eindevenement op donderdag 22 april, besteedt Groen Kennisnet in de week van 19 tot en met 23 april extra aandacht aan het onderwerp voedselverspilling. <\/em><\/p>" } , { "id": 18927972, "identifier": "element_18927972", "type": "text", "title": "Themaweek voedselverspilling", "url": "", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "identifier": "element_18927977", "type": "contentitemslist", "title": "Column", "mediaitems": [] } , { "id": 18927979, "identifier": "element_18927979", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Online impactsessie 8: “Voedselverspilling, klimaat en broeikasgasuitstoot”<\/a>, webinar samen tegen voedselverspilling, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Naar een klimaatneutrale regionale voedselketen : een inventarisatie van de mogelijkheden voor gebiedscoöperatie Oregional in de regio Arnhem - Nijmegen<\/a>, rapport Wageningen UR, 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Docentenhandleiding module voedseltransitie : Educatie voor het voortgezet onderwijs en mbo over verduurzaming van het Nederlandse voedselsysteem<\/a>, Handleiding Aeres, 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18927984, "identifier": "element_18927984", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " samen tegen voedselverspilling<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het Klokhuis: Voedselverspilling<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18927989", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_588802", "title": "Minder voedselverspilling door gedragsverandering", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-voedselverspilling-door-gedragsverandering-1.htm" }, "lead": "Voedselverspilling vindt in de hele productieketen plaats, maar consumenten spelen ook een belangrijke rol. Veel voedsel wordt thuis verspild. Door gedragsverandering - beter je inkpen plannen, meer zicht op de voorraad in huis- kun je die verspilling terugdringen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/4/cid588802_cid580554_shutterstock_18810481_eten_afval.jpg", "width": 808, "height": 584, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-16T17:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601540", "title": "Betere benutting van reststromen tegen voedselverspilling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Betere-benutting-van-reststromen-tegen-voedselverspilling-1.htm" }, "lead": "Veel restromen die ontstaan bij de productie en consumptie van voedsel worden nu verbrand of gecomposteerd. Je zou die reststromen veel beter kunnen benutten, bijvoorbeeld als grondstof voor voedsel, veevoer of andere producten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/4/7/cid601540_99133591.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601809", "title": "Minder voedselverspilling voor een duurzame samenleving", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-voedselverspilling-voor-een-duurzame-samenleving-1.htm" }, "lead": "Voedselverspilling leidt tot onnodige kosten voor het milieu. Bij een een duurzame levensstijl past het om minder voedsel te verspillen. Consumenten zijn al goed op weg, zegt Toine Timmermans, maar er kan nog meer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/3/b/cid601809_leaf-flower-dish-meal-food-produce-740377-pxhere.com.jpg", "width": 1024, "height": 682, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }