{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601509", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Voedselveilig rundvlees", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voedselveilig-rundvlees-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601509, "identifier": "mediaitem_601509", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voedselveilig-rundvlees-1.htm", "title": "Voedselveilig rundvlees", "lead": "De consument moet erop kunnen vertrouwen dat het vlees in de supermarkt veilig is voor consumptie. Het Voedselketeninformatieformulier moet voorkomen dat niet geschikt vee toch geslacht wordt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/5/1/cid601509_Vlees.shutterstock_113432014_rundvlees.jpg", "width": 5459, "height": 3744, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_voedselverspilling", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "gkn_veehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA<\/a>) waarschuwt veehouders dat voedselveiligheid niet alleen geldt voor de melk van de koe maar zeker ook voor het vlees van de koe. Om voedselveiligheid te waarborgen is er het Voedselketeninformatie(VKI)-formulier dat informatie bevat over de gezondheidsstatus en het medicijngebruik van een dier. In een artikel gaat Nieuwe Oogst<\/a> in op de procedure.<\/p>

Het formulier is bedoeld om medewerkers van het slachthuis te informeren zodat zij kunnen beoordelen of een dier geschikt is voor consumptie. De gegevens op het formulier moeten overeenkomen met de bevindingen in het slachthuis. Afwijkingen worden gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Deze heeft de taak de meldingen te onderzoeken. Toezichthouders constateren dat er af en toe toch wat misgaat. <\/p>

VKI-formulier<\/h2>

Sinds 10 jaar bestaat het VKI-formulier. Dit formulier moet heel nauwkeurig ingevuld worden. Ziektes, medicijngebruik en toediening moeten worden gerapporteerd. Als een koe bijvoorbeeld uierontsteking heeft gehad dan moet dit op het formulier vermeld staan. Na medicijngebruik of ziekte is er een bepaald wachttermijn die de koe moet overbruggen voordat er geslacht mag worden. Als de bevindingen in het slachthuis niet matchen met de informatie op het formulier, of wanneer het dier nog in wachttermijn zit, dan kan het dat de koe niet geschikt wordt bevonden voor slacht en consumptie. Zo'n dier verdwijnt dan in de kadaverput.<\/p>

Meldingen<\/h2>

Vanuit de slachterij worden er jaarlijks 100 tot 200 meldingen gedaan van onjuist ingevulde VKI-formuliern aan de buitendienst van NVWA. Het NVWA gaat dan op bezoek bij de veehouderijen om de juiste informatie te achterhalen. Meestal gaat het niet om opzet maar om menselijke fouten. Zo kan het zijn dat diegene die het formulier invult niet op de hoogte was van een behandeling. Maar soms is er wel sprake van opzet. Dan worden bepaalde verkeerde keuzes bewust gemaakt. Het is de taak van de NVWA om dit te achterhalen en te blijven controleren.<\/p>" } , { "id": 18919516, "identifier": "element_18919516", "type": "text", "title": "Artikel Nieuwe Oogst", "url": "https://edepot.wur.nl/523530", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18919520, "identifier": "element_18919520", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Voedselveiligheid telt ook bij afvoer koe<\/a>, Artikel Nieuwe Oogst, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vleesproductie melkkoeien zorgt voor milieuwins<\/a>t, Artikel Nieuwe Oogst, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Afgekeurde karkassen voor menselijke consumptie<\/a>, Artikel VeeteeltVlees, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18919526, "identifier": "element_18919526", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "NVWA<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vlees, voedselveiligheid<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voedingscentrum, vlees<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Onderzoeksraad, veiligheid vlees<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18919532", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601499", "title": "Keuring karkassen voor bescherming van consumenten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Keuring-karkassen-voor-bescherming-van-consumenten-1.htm" }, "lead": "In slachthuizen wordt vlees gekeurd om de consument te beschermen voor vlees dat besmet is met ziekten of residuen van schadelijke stoffen. In Nederland wordt bijna 2% van het vlees afgekeurd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/b/d/cid601499_shutterstock_1692084_slachthuis_vlees.jpg", "width": 808, "height": 584, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "gkn_voedselzekerheid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_voedselzekerheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600886", "title": "Functioneren NVWA kan beter", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Functioneren-NVWA-kan-beter-1.htm" }, "lead": "Het functioneren van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit is afgelopen jaren vaak bekritiseerd tijdens voedselschandalen. Uit een studentenrapport blijkt dat de basis als wetgeving, structuur en bevoegdheden wel op orde zijn. Maar door fusies en bezuinigingen gaat het in crisissituaties soms niet goed.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/0/d/cid600886_shutterstock_1203086_vlees_onderzoek.jpg", "width": 718, "height": 518, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_594851", "title": "NVWA: keuring en toezicht voedselketen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/NVWA-keuring-en-toezicht-voedselketen-1.htm" }, "lead": "Het kabinet gaat keuring en toezicht van dierlijke en plantaardige producten vernieuwen en versterken. De private uitvoering van keuring- en toezichtstaken wordt weer een zaak van de overheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/8/7/cid594851_Varkens%2520slachthuis_Shutterstock_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-10-20T15:21+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-23T17:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "dww_diergezondheid", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergezondheid", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_greenport", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }