{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600475", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Voedselinnovatie in een digitaliseringstransitie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voedselinnovatie-in-een-digitaliseringstransitie-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600475, "identifier": "mediaitem_600475", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voedselinnovatie-in-een-digitaliseringstransitie-1.htm", "title": "Voedselinnovatie in een digitaliseringstransitie", "lead": "De consumentenvraag naar gemak en gezond is een belangrijke drijfveer voor voedselinnovatie, net als de vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel. Door digitalisering heeft de voedingsmiddelenindustrie te maken met grote veranderingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/a/4/cid600475_147318329.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_onderwijs" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

We zitten midden in een digitaliseringstransitie, zegt bedrijfsconsultant Ben Prins in Vakblad Voedingsindustrie. In het artikel 'Mis de 'Innovatie' boot niet<\/a>' wijst hij op de opkomst van Big data, blockchaintechnologie en robots. Veel ondernemers zijn terughoudend om data te delen, aldus Prins, maar ze kunnen zoveel van elkaar leren. Hij ziet ook kansen door de opkomst van robots. Zo is er al een zelflerende robot die continu plukrijpe komkommers herkent en afsnijdt en andere nog even laat groeien.<\/p>

Groen Onderwijs<\/h2>

Het vakblad verwijst in het artikel naar de informatie die het AgriFoodTech Platform in Snapshot 2018<\/a> publiceerde. Uit die informatie blijkt ook dat ontwikkelingen in de agrifoodsector hand in hand gaan met technologische innovatie. Het AgriFoodTech Platform constateert dat voor een sterk innoverende sector ook een sterk groen onderwijs nodig is. Groen onderwijs moet op niveau blijven en daarvoor zal het onderwijs de samenwerking moeten opzoeken met het ‘grijze’ onderwijs, zo is te lezen in de Snapshot.<\/p>

Ook de Rabobank ziet dat de voedingsindustrie te maken heeft met veel veranderingen. Naast nieuwe eisen zoals allergenenbeheer, traceability, clean label en snel wisselende consumentenvoorkeuren, speelt digitalisering ook een rol aldus het vakblad.<\/p>

Higtech en ict<\/h2>

Het is de reden waarom de samenwerking tussen de hightech en ICT-sector met de agrifoodsector steeds nauwer en professioneler wordt. Zo werd in juni in Wageingen het Digital Food Processing Initiative (DFPI) gepresenteerd. Dit DFPI is een initatief van Wageningen University & Research (WUR), TNO, AMSYSTEMS en de Technische Universiteit Eindhoven.<\/p>

In Leeuwarden kunnen voedselbedrijven in het innovatiecentrum voor voedseltechnologie (FACT) onderzoek doen, experimenteren en innoveren. De Provinsje Fryslân, het bedrijfsleven en het onderwijs investeerden dit centrum bij Hogeschool Van Hall Larenstein en MBO Life Sciences. <\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18888846, "identifier": "element_18888846", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Mis de 'Innovatie' boot nietd<\/a>, artikel Vakblad Voedingsindustrie, 11 september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Snapshot 2018: de sector in één oogopslag<\/a>, AgriFoodTech Platform", "indentlevel": 0 }, { "item": "Innovatie in de levensmiddelenindustrie: een internationale benchmarkstudie<\/a>, rapport Wageningen Economic Research, 2013", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18888850, "identifier": "element_18888850", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " AgriFoodTech Platform<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Innovatie in de voedingsindustrie, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Onderwijsontwikkeling door Rotterdam Food Cluster<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Innovatie-agenda topsector Agri&Food 2016-2019<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, augustus 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }