{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601506", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Voedselfamilies Academie zoekt agrarisch ondernemers", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voedselfamilies-Academie-zoekt-agrarisch-ondernemers-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601506, "identifier": "mediaitem_601506", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voedselfamilies-Academie-zoekt-agrarisch-ondernemers-1.htm", "title": "Voedselfamilies Academie zoekt agrarisch ondernemers", "lead": "De Zuid-Hollandse voedselfamilies werken in proeftuinen aan een duurzaam, gezond en betaalbaar voedselsysteem. Na de zomer gaat de Voedselfamilies Academie van start met oriënterende masterclasses.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/c/9/cid601506_78620521.jpg", "width": 766, "height": 554, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

(Bron GroenPact<\/a>)<\/p>

De Zuid-Hollandse Voedselfamilies vormen een vernieuwingsnetwerk voor voedselinnovatie. Zuid-Hollandse ondernemers werken in dat netwerk in proeftuinen aan een duurzaam, gezond en betaalbaar systeem voor voedselvoorziening. Die proeftuinen zijn projecten van de ondernemers waarin ze experimenteren en ervaring opdoen. Het is een testveld of een testruimte om duurzame innovaties mogelijk te maken. Je kunt daarbij denken aan experimenten met precisiebemesting, met een voedselbos of de teelt van oesterzwammen op koffiedik. Die proeftuinen zijn ook ontmoetingsplekken voor innovators en koplopers en plekken waar kennis gedeeld wordt, zo is te lezen in het Magazine van de Voedselfamilies<\/a>..<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Masterclasses<\/h2>

Het kennisteam van het netwerk - met partners van HAS Hogeschool, Wageningen Economic Research, DRIFT en Hogeschool Inholland Delft - wil met meer ondernemers uit de agrarische sector werken aan een toekomstbestendige land- en tuinbouwsector. Om die ondernemers in de voedseltransitie te betrekken, gaat na de zomer de Voedselfamilies Academie van start. Ondernemers uit de agrarische sector die willen werken aan het toekomstbestendig maken worden uitgenodigd deel te nemen aan het programma met twee oriënterende masterclasses en een coachingstraject.<\/p>

Coachingstraject<\/h2>

In die masterclasses kunnen ondernemers kennis maken met elkaar en kennis delen. De kennis uit het netwerk, over de verschillende ideeën over voedseltransitie in Zuid-Holland, en vier jaar ervaring met innovatie kan hen helpen om keuzes te maken voor hun bedrijf. Welke businessmodellen zijn er die perspectief kunnen bieden voor de toekomst? Na die twee oriënterende masterclasses kunnen ondernemers beslissen of ze meedoen aan het volledige jaarprogramma met een coachingstraject. <\/p>" } , { "id": 18919429, "identifier": "element_18919429", "type": "text", "title": "Magazine Eten waar je blij van wordt", "url": "https://edepot.wur.nl/525539", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18919433, "identifier": "element_18919433", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Eten waar je blij van wordt<\/a>, Magazine Voedselfamilies november 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zó smaakt de toekomst, Stappen en lessen uit de Zuid-Hollandse voedseltransitie<\/a>, brochure april 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eten maken waar je blij van wordt! : de voedselfamilies<\/a>, tweede voortgangsrapportage Zuid-Holland, mei 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18919438, "identifier": "element_18919438", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Zuid-Hollandse voedselfamilies<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Duurzame landbouw<\/a>, provincie Zuid-Holland", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18919443", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599064", "title": "Zuid Holland maakt sprong naar duurzame landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zuid-Holland-maakt-sprong-naar-duurzame-landbouw-1.htm" }, "lead": "In 2036 is de grondgebonden landbouw in Zuid-Holland duurzaam, sterk en toekomstbestendig door het inzetten van duurzame innovatie. Naast ondernemers en kennisinstellingen spelen ook het onderwijs en maatschappelijke organisaties hierin een rol.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/0/a/cid599064_A4FZQR_Copyright_K_de_Boer.jpg", "width": 862, "height": 647, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-06-15T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_voeding", "gkn_akkerbouw", "gkn_greenport", "gkn_glastuinbouw", "gkn_hbo", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601515", "title": "Tien puntenplan voor een duurzaam voedselsysteem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tien-puntenplan-voor-een-duurzaam-voedselsysteem-1.htm" }, "lead": "De Smart Food Alliance, waaraan zo’n 35 agrofoodbedrijven meedoen, heeft een tien puntenplan opgesteld. Het plan is bedoeld voor politieke partijen om een duurzaam voedselsysteem op de agenda te krijgen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/e/cid601515_Web%252072%2520DPI-shutterstock_251248795_peer_boom.jpg", "width": 903, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }