{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601241", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Voedseldilemma's in Afrika", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voedseldilemmas-in-Afrika-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601241, "identifier": "mediaitem_601241", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voedseldilemmas-in-Afrika-1.htm", "title": "Voedseldilemma's in Afrika", "lead": "In Afrika zullen vanwege de bevolkingsgroei en de klimaatverandering grote problemen ontstaan rond de voedselvoorziening. Dilemma’s en mogelijke oplossingen komen aan bod in het gratis e-book van de Volkskrant 'Hoe voeden we 10 miljard monden in 2050'?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/9/a/cid601241_DPI-shutterstock_5432278_markt_afrika_fc599303_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_voedselzekerheid" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_voeding", "gkn_voedselzekerheid", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In 2050 zijn we met 10 miljard mensen op de aarde. Hoe gaan we iedereen in 2050 voeden? Over dit vraagstuk heeft de Volkskrant <\/em>een reeks artikelen gepubliceerd onder de naam 'De Voedselzaak'. Een selectie van artikelen uit dit project staan in het e-book 'Hoe voeden we 10 miljard monden in 2050<\/a>'. <\/p>

Voedselvraagstuk<\/strong><\/h2>

In het e-book is te lezen dat Afrika te maken krijgt met grote dilemma’s rond de voedselvoorziening. Afrika is het continent met de grootste voedselonzekerheid. Er staat veel op het spel. De bevolking zal er naar verwachting verdubbelen naar ruim 2 miljard inwoners. Door klimaatverandering zullen landbouw, veeteelt en visserij hard getroffen worden. Er zullen langere perioden van droogte zijn, meer overstromingen en er zal sprake zijn van oprukkende woestijnen, aldus het e-book. Dit alles heeft tot gevolg dat meer mensen op minder vruchtbare grond moeten leven. En dat terwijl Afrika al kampt met ondervoeding en een verwaarloosde landbouwsector. <\/p>

Superbananen <\/strong><\/h2>

Er zullen dus oplossingen moeten komen om iedereen te kunnen blijven voeden. Als we niets doen zullen bepaalde voedingsmiddelen uit Afrika niet meer verkrijgbaar of betaalbaar zijn. In het e-book staan verassende oplossingen zoals genetisch gemodificeerde bananen die bestand zijn tegen droogte. <\/p>

Ook Nederlandse bedrijven investeren in Afrika. Zo kan een laboratorium in Nederland bodemanalyses doen. Een boer in Afrika krijgt via de app te horen hoe het gesteld is met de bodemvruchtbaarheid van zijn grond. De schrijvers staan ook stil bij de keerzijden van globalisering en dilemma’s rondom het voedselprobleem. Zo werpt een artikel de vraag op wat beter is: een arbeidsintensieve landbouw die zorgt voor baanzekerheid voor mensen? Oof een efficiënte landbouw zoals we die kennen in het Westen?<\/p>

Klimaatvriendelijk dieet<\/strong><\/h2>

Ten slotte is de vraag wat we zelf kunnen doen en hoe we over kunnen gaan op een klimaatvriendelijk dieet. Het boek sluit af met duurzame recepten die hierbij helpen.<\/p>" } , { "id": 18911403, "identifier": "element_18911403", "type": "text", "title": "E-book 'Hoe voeden we 10 miljard monden in 2050?'", "url": "https://edepot.wur.nl/520302", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18911407, "identifier": "element_18911407", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Hoe voeden we 10 miljard monden in 2050<\/a> E-book de Volkskrant, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Sprinkhanen bedreigen voedselzekerheid <\/a> artikel Nieuwe oogst, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Landbouwontwikkeling in Afrika: Welke factoren tellen? : ‘Zonder kunstmest blijft het behoud van ellende’ <\/a> Resource, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Afrika kan in 2050 niet genoeg voedsel produceren voor bevolking<\/a> de Volkskrant, 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18911414, "identifier": "element_18911414", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "\tZó voeden we 10 miljard monden in 2050 (met behoud van de aarde)<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe voeden we 10 miljard mensen in 2050<\/a> Video, de Volkskrant, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Oxam Novib: het overbevolkingsprobleem<\/a> Website Oxam Novib", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18911419", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600833", "title": "Ketens agrosector in beeld", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ketens-agrosector-in-beeld-1.htm" }, "lead": "Aan de basis van de productieketen in het agrocomplex staan 54.000 boeren en tuinders. Dit agrocomplex heeft een aandeel van zo'n 8% van de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde in Nederland. Een publicatie van Wageningen Economic Research geeft inzicht in een aantal agrarische productieketens.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/5/9/cid600833_shutterstock_19895293_tarwe_koren.jpg", "width": 798, "height": 576, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600940", "title": "World Food Prize uitgereikt aan Simon Groot", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/World-Food-Prize-uitgereikt-aan-Simon-Groot-1.htm" }, "lead": "Simon Groot, een zaadveredelaar uit Enkhuizen, krijgt de World Food Prize, ook wel de ‘Nobelprijs voor voedsel’ genoemd. De prijs krijgt hij vanwege zijn inzet om miljoenen kleine boeren in de tropen toegang te geven tot beter groentezaad en kennis.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-10-17T10:30+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599517", "title": "Uitdagingen en oplossingen voedselproblematiek", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Uitdagingen-en-oplossingen-voedselproblematiek-1.htm" }, "lead": "De wereldwijde voedselproblematiek stelt ons elke dag voor nieuwe uitdagingen, betoogt Rob Donker in zijn inspiratiesessie. In 20 minuten benoemt hij problemen als de groeiende vraag naar voedsel en voedselverspilling. Maar hij ziet ook oplossingen.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2017-03-09T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596762", "title": "Duurzame chocola verlangt eerlijke cacaoprijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-chocola-verlangt-eerlijke-cacaoprijs-1.htm" }, "lead": "De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan verduurzaming van de cacaoproductie. Volgens de Cacao Barometer 2015 moet dan eerst de armoede van de cacaoboeren aangepakt worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/3/a/cid596762_pixabay_cooking-chocolate-674508_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-03-30T09:29+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T02:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }