{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601119", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Voedingsindustrie verantwoordelijk voor gezond voedingspatroon", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voedingsindustrie-verantwoordelijk-voor-gezond-voedingspatroon-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601119, "identifier": "mediaitem_601119", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voedingsindustrie-verantwoordelijk-voor-gezond-voedingspatroon-1.htm", "title": "Voedingsindustrie verantwoordelijk voor gezond voedingspatroon", "lead": "Natuurlijk is de consument zelf verantwoordelijk voor een gezond voedingspatroon. Maar de voedingsindustrie is medeverantwoordelijk, stelt promovendus Tjidde Tempels. Die industrie zou meer mogen doen om ons gezonder te laten eten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/c/cid601119_shutterstock_284105546_sap_kopen.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De consument moet overstappen op een gezonder voedingspatroon, met meer vezels, groenten en fruit en minder vet, suiker en zouten. Voorlichtingscampagnes van de overheid of van het Voedingscentrum maken ons dat keer op keer duidelijk. Maar niet alleen de overheid en de consument hebben daarin een rol, ook de voedingsindustrie is medeverantwoordelijk stelt Tjidde Tempels. Op 13 november promoveerde hij in Wageningen op zijn onderzoek naar bedrijfs- en volksgezondheidsethiek. Wagenings Universiteitsblad Resource besteedt in een artikel<\/a> aandacht aan dit onderzoek.<\/p>

Verantwoordelijkheid<\/h2>

Bedrijven moeten een balans vinden tussen hun economische en sociale verantwoordelijkheid, zegt Tempels. Door de productie en marketing van ongezonde producten verleiden bedrijven de consumenten tot ongezonde keuzes. Ze dragen zo bij tot de toename van obesitas bijvoorbeeld. Maar bedrijven hebben ook morele verantwoordelijkheid. Ze zouden veel meer kunnen doen om ons gezonder te kunnen laten eten door ons goed te informeren over de voedingswaarde van producten.<\/p>

Ze kunnen bij de ontwikkeling van nieuwe producten rekening houden met de dagelijks aanbevolen hoeveelheden bijvoorbeeld. Bedrijven zouden moeten stoppen met de misleidende reclame van ongezonde producten. Door nudging, een klein duwtje in de goede richting, kunnen ze de consument verleiden tot andere keuzes. Als blijkt dat inspanningen van het bedrijfsleven onvoldoende effect hebben, is de overheid aan zet.<\/p>

Betutteling<\/h2>

Het zou kunnen dat consumenten de inspanningen van de voedingsindustrie om ons gezonder te laten eten, als betuttelend ervaren. Maar Tempels denk dat dit toch beter is dan een manipulatie richting ongezonde voeding. <\/p>" } , { "id": 18907830, "identifier": "element_18907830", "type": "text", "title": "Download artikel uit Resource", "url": "https://edepot.wur.nl/508786", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18907834, "identifier": "element_18907834", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " ‘Ook voedingsindustrie is verantwoordelijke voor gezondheid’<\/a> artikel Resource 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Een gezonde leefstijl stimuleren: van individu tot context<\/a>, artikel Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Expert aan het woord : gezonder kiezen door nudging<\/a>, artikel Nutrinews 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18907839, "identifier": "element_18907839", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Veranderend eetpatroon, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Innovatie in de voedingsindustrie, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18907843", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600721", "title": "Aanbevelingen voor een gezond eetpatroon", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanbevelingen-voor-een-gezond-eetpatroon-1.htm" }, "lead": "Gevarieerd en evenwichtig eten is belangrijk. Voor volwassenen zijn daarom vijf voedingsprioriteiten gesteld. Volkoren graanproducten, groenten, fruit, noten en zaden worden te weinig geconsumeerd. Zout daarentegen wordt te veel geconsumeerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/e/1/cid600721_Print%2520version%2520300%2520DPI-shutterstock_50418004_groenteboer_consument.jpg", "width": 1623, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600610", "title": "Bevorderen gezonde leefstijl", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bevorderen-gezonde-leefstijl-1.htm" }, "lead": "Een gezonde leefstijl, met daardoor minder kans op ziektes, wie wil dat nu niet? Helaas blijkt dit een moeilijke opgave voor veel mensen. Een groot deel van de Nederlanders heeft een ongezond voedingspatroon.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/a/c/cid600610_shutterstock_160898930_supermarkt_consument.jpg", "width": 7584, "height": 5000, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599513", "title": "Meer vezelconsumptie met nudging", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-vezelconsumptie-met-nudging-1.htm" }, "lead": "Nederlands eten te weinig vezels. Daarom is het zinvol consumenten te verleiden tot het eten van meer volkorenbrood. Nudging kan helpen, bijvoorbeeld door volkorenbrood aan te bieden in grappige vormen zoals hartjes.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/2/3/cid599513_bread-399286_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-10-20T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }