{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600990", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Voeding veiliger dan ooit", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voeding-veiliger-dan-ooit-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600990, "identifier": "mediaitem_600990", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voeding-veiliger-dan-ooit-1.htm", "title": "Voeding veiliger dan ooit", "lead": "Je kunt beter een bespoten appel eten dan geen appel, zegt toxicoloog Aalt Bast. In een filmpje van een kwartier maakt hij duidelijk dat onze voeding veiliger is dan ooit. Met goede voeding kun je gezond blijven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/8/8/cid600990_shutterstock_34360312_meisje_appel.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Er is een massale angst voor stoffen in ons eten, zo betoogt toxicoloog Aalt Bast van de Universiteit van Maastricht in een college over de veiligheid van voedsel. Die angst is niet terecht, zo legt hij uit. Onze voeding is veiliger dan ooit. In voedingsmiddelen zitten inderdaad veel stoffen, stoffen die soms ook een toxische werking hebben. Zo zit er in komkommers of courgettes van nature cucurbitacine. Die stof maakt komkommers bitter en is ook enigszins giftig. Echter is deze stof door veredeling uit het product verdwenen.<\/p>

Natuurlijke gifstoffen<\/h2>

Veel planten, groenten of vruchten bevatten van nature gifstoffen ter verdediging. Deze stoffen beschermen de planten tegen vraat. Wij hoeven voor onze consumptie niet meer bang te zijn, want we weten dat de groenten en het fruit dat je in de supermarkt koopt vrij zijn van te hoge concentraties van deze stoffen. Toch krijgen we dagelijks gifstoffen binnen. Maar anders dan veel mensen denken is 99,99% van die gifstoffen van natuurlijke oorsprong. Residuen van synthetische stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen, maken hoogui 0,01% uit van de stoffen die we binnen krijgen. En voor de synthetische stoffen worden ruime veiligheidsmarges aangehouden. De NVWA controleert of er te veel gifstoffen in voedingsmiddelen zitten.<\/p>

Cholesterol<\/h2>

In zijn betoog gaat Bast in op de waarde van de diverse natuurlijke stoffen die in groenten en fruit zitten. Zo zit er in broccoli een stof sulforafaan. Die stof heeft een giftige werking, maar in lage dosis kan het juis een gezondheidsstimulerend effect hebben. Sulforafaan zorgt er dan voor dat je endogene systemen in je organen aangejaagd worden. Ook in andere producten zitten nuttige stoffen. Catechines in cacao werken goed op bloedvaten, betaglucaan in gerst werkt goed op cholesterol, En hydroxythiazol in olijfolie gaat de cholestroloxidatie tegen.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Risico's<\/h2>

De veiligheidsrisico's van ons voedsel zijn klein. Het probleem is, zo zegt Bast, dat we niet goed meer om kunnen gaan met risico's. Zo is van de consumptie van rood vlees bekend dat het een klein verhoogd risico op darmkanker geeft. Echter, als je 20 uur per week tv kijkt, heb je een vergelijkbaar verhoogd risico op het ontstaan van darmkanker, zo stelt Bast. Omdat mensen risicoloos willen eten, kopen ze vaak biologisch voedsel. De vraag blijft of dat de risico's ook uitsluit.<\/p>

Omdat veel natuurlijke stoffen een gunstige effect hebben op onze gezondheid, ziet Bast veel mogelijkheden. Hij denkt dat we met voeding meer kunnen dan met de bestaande geneesmiddelen. 'Voeding wordt de apotheek van de toekomst', zegt hij. Hij vindt dat artsen moeten leren hoe voeding werkt. En dat consumenten moeten leren dat ze niet bang hoeven te zijn voor een bespoten appel: 'Je kunt beter een bespoten appel eten, dan geen appel.' <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18903735, "identifier": "element_18903735", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Softwaretool voor de blootstelling aan mengsels van pesticide residuen in groenten en fruit : Rapportage project Impactanalyse Pesticiden Groenten en Fruit (IPGF)<\/a>, Wageningen University & Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Opkomende voedselveiligheidsrisico’s<\/a> Onderzoeksraad voor Veiligheid 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nader bekeken : pesticiden in de voeding: 8 vragen en antwoorden<\/a>, artikel Nutrinews 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Residuen van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit<\/a> Overzicht van uitkomsten NVWA-inspecties juli 2013 - juni 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18903741, "identifier": "element_18903741", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Waarom is het eten van een bespoten appel geen probleem?<\/a> filmpje Universiteit van Nederland, YouTube", "indentlevel": 0 }, { "item": "Universiteit van Nederland<\/a>, website", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18903745", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599370", "title": "Feiten over fipronil in eieren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Feiten-over-fipronil-in-eieren-1.htm" }, "lead": "Sinds eind juli bekend werd dat bij het onstmetten van kippenstallen en bestrijding van kippenbloedluis het middel fipronil is gebruikt, is er veel onrust. Het insecticide blijkt aanwezig in eieren van verschillende bedrijven. Het NVWA publiceert een lijst met codes van besmette eieren. De schade voor leghennenhouders wordt geschat op zo'n 30 - 35 miljoen euro.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/5/9/cid599370_shutterstock_250375228_lab_eieren.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-08-07T14:42+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598970", "title": "Nederlands voedsel veilig door controle op bestrijdingsmiddelen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nederlands-voedsel-veilig-door-controle-op-bestrijdingsmiddelen-1.htm" }, "lead": "Bijna alle groente en fruit - meer dan 98 % - in Nederlandse winkels voldoet aan de wettelijke eisen voor wat betreft de toegestane aanwezigheid van resten van bestrijdingsmiddelen. Toch vindt NVWA overschrijdingen van de norm, vooral op producten uit niet EU-landen. Intensieve controles blijken te werken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/7/9/cid598970_178417355.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-08-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595707", "title": "Minder residuen in niet-Europese wijnen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-residuen-in-niet-Europese-wijnen-1.htm" }, "lead": "Wijnen die buiten de Europese Unie en Nederland zijn geproduceerd bevatten minder residuen van bestrijdingsmiddelen. De gehalten residuen in wijn zijn meestal enige factoren lager dan op tafeldruiven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/f/c/cid595707_bottle-96327_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2014-08-20T12:24+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T15:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_fruitteelt", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_tuinbouw", "gkn_voeding", "gkn_fruitteelt" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595914", "title": "Ook op importproducten steeds minder residuen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ook-op-importproducten-steeds-minder-residuen-1.htm" }, "lead": "Groenten en fruit uit Nederland en andere landen uit de Europese Unie (EU) bevatten steeds minder residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Dat geldt ook voor groenten en fruit uit niet-EU landen, maar het verschil met Europese productie is nog steeds groot.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/3/6/cid595914_131392549.jpg", "width": 1024, "height": 661, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2014-05-21T13:01+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_plant", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_voeding", "gkn_plantgezondheid", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601026", "title": "Betere aanpak voedselveiligheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Betere-aanpak-voedselveiligheid-1.htm" }, "lead": "De overheid zal actie ondernemen om de voedselveiligheid verder te verbeteren, zeggen ministers Bruins en Schouten als reactie op het Actieplan Voedselveiligheid. Dat plan bevat maatregelen om de voedselveiligheid verder te verbeteren en volgt in reactie op de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/c/cid601026_shutterstock_38103670_eieren_sorteren.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }