{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601856", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Voeding in de zorg kan duurzamer", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voeding-in-de-zorg-kan-duurzamer-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601856, "identifier": "mediaitem_601856", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voeding-in-de-zorg-kan-duurzamer-1.htm", "title": "Voeding in de zorg kan duurzamer", "lead": "Bij zorginstellingen en ziekenhuizen is er de laatste jaren meer aandacht voor duurzaamheid bij de inkoop van voeding waarbij ze met name aandacht hebben voor terugdringen van voedselverspilling en de milieubelasting van verpakking. Maar er kan meer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/8/e/cid601856_shutterstock_126687977_ziekenhuisbed_zuster.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-10T06:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:17+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Zorgaanbieders werken - als grootverbruikers van energie, water, voedsel, materialen en grondstoffen - al een aantal jaren aan verduurzaming. De Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’<\/a>, die in 2015 is afgesloten, had als ambitie dat 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders in 2018 zouden starten met een systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Uit een recent onderzoek blijkt dat er bij ziekenhuizen en zorginstellingen meer aandacht is voor duurzaamheid. <\/p>

Voedselverspilling<\/h2>

In opdracht van het Ministerie van VWS onderzocht MVO Nederland in hoeverre de inkoop van voeding in de zorg circulair en duurzaam is. En hoe dit gestimuleerd kan worden. Uit het een presentatie van de resultaten<\/a> blijkt dat er wel meer aandacht is voor circulair inkopen is ontstaan, maar dat het wordt nog nauwelijks integraal wordt toegepast. De meeste aandacht is er voor het tegengaan voor voedselverspilling, gezondheid en de milieubelasting van verpakkingen. <\/p>

Voedselverspilling kan interessant zijn omdat het ook kostenbesparend kan werken, maar in de praktijk blijkt het nog lastig in te dammen. De onderzoekers merken op dat doelstellingen van de instellingen wel wat ambitieuzer kunnen. Zo zijn er contracten waarbij 40% voedselverspilling wordt geaccepteerd.<\/p>

Eigen keuken<\/h2>

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het een groot verschil maakt of een zorginstelling een eigen keuken heeft of niet. Bij een eigen keuken blijkt een zorginstelling veel meer inspanning te verrichten om actief bij te dragen aan de inkoop van meer duurzame voeding door lokaal in te kopen. Bovendien kun je voedselverspilling beperken doordat je het eten na bereiding direct uitgeeft. Een instelling zonder eigen keuken is veel sterker afhankelijk van afspraken met leveranciers. <\/p>" } , { "id": 18929249, "identifier": "element_18929249", "type": "text", "title": "Rapport Circulaire voeding in de gezondheidszorg", "url": "https://edepot.wur.nl/543202", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18929253, "identifier": "element_18929253", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Circulaire voeding in de gezondheidszorg<\/a>, Rapport MVO Nederland, maart 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "De urgentie van duurzame en gezonde voeding in de zorg<\/a>, Resultaten Online Dialoog rapport van de Green Deal Duurzame Zorg 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voedselverspilling in Nederlandse ziekenhuizen : deel 1: hoe kun je een meting opzetten en wat kun je aan voedselverspilling doen?<\/a> Wageningen University & Research april 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Deel 2: Inzicht in typen en hoeveelheden voedselverspilling in een Nederlands ziekenhuis maakt benchmark vergelijking mogelijk<\/a>, rapport Wageningen University & Research, oktober 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Green Deal Nederland op weg naar duurzame zorg<\/a>, Green Deal 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18929260, "identifier": "element_18929260", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Green Deal Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst, 2015-2022<\/a>, Milieuplatform Zorgsector", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18929263", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600114", "title": "Gezonde voeding als medicijn", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gezonde-voeding-als-medicijn-1.htm" }, "lead": "De voedingswetenschap moet zich meer moeten richten op voedingsproducten als geheel in plaats van de losse inhoudsstoffen zegt Hoogleraar Witkamp. Hij richt zich in zijn onderzoek op de gezondheidseffecten van voeding.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/8/5/cid600114_shutterstock_73648138_ziekenhuis_voeding.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599188", "title": "Ziekenhuizen verspillen een derde van warme maaltijden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ziekenhuizen-verspillen-een-derde-van-warme-maaltijden-1.htm" }, "lead": "In ziekenhuizen wordt per patiënt dagelijks gemiddeld zo'n 200 gram van de warme maaltijd verspild. Ziekenhuizen zouden geld kunnen besparen door minder te verspillen. Nieuwe meetmethodes maken verspilling beter inzichtelijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/1/d/cid599188_Web%252072%2520DPI-shutterstock_31095961__afval_voedselverspilling.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-10-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voedselverspilling", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599008", "title": "Gezonde voeding in het ziekenhuis", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gezonde-voeding-in-het-ziekenhuis-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse ziekenhuizen hechten belang aan goede en gezonde voeding. Het kan zorgen voor een sneller herstel en korter verblijf van patiënten. Veel is goed geregeld, maar het kan beter.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/8/cid599008_153832234.jpg", "width": 1024, "height": 681, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-06-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voedselverspilling", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }