{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600423", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Vlinders gebaat bij tijdelijke natuur", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vlinders-gebaat-bij-tijdelijke-natuur-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600423, "identifier": "mediaitem_600423", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vlinders-gebaat-bij-tijdelijke-natuur-1.htm", "title": "Vlinders gebaat bij tijdelijke natuur", "lead": "Met de ontheffing 'Tijdelijke natuur' die is opgenomen in de nieuwe wet natuurbescherming, valt veel natuurwinst te halen, zeker voor vlinders.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/d/cid600423_flower-meadow-280384_640.jpg", "width": 640, "height": 423, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Projectontwikkelaars doen soms hun uiterste best te voorkomen dat terreinen met een bouwbestemming zich ontwikkelen tot natuurterrein. Ze willen zo voorkomen dat er zich beschermde soorten vestigen die kunnen zorgen voor vertraging bij de uitvoering van hun plannen. In de Wet natuurbescherming is geregeld dat soorten beschermd worden. Je mag beschermde soorten niet doden, verontrusten of hun leefgebied aantasten tenzij je een ontheffing hebt.<\/p>

Tijdelijke natuur<\/h2>

Maar met de ontheffing Tijdelijke Natuur<\/a>, die in de wet is opgenomen, hoef je geen vertraging op te lopen. Ontwikkelaars kunnen met die ontheffing niet-bebouwde terreinen voor een beperkte periode laten ontwikkelen tot 'tijdelijke natuur'. Ze moeten aan het begin wel een nulmeting doen, zodat je hard kunt maken dat soorten zich gevestigd hebben in de projectperiode.<\/p>

Vlinders<\/h2>

Kars Veling van de Vlinderstichting, schrijft in een bericht op NatureToday<\/a> dat er veel mogelijkheden voor tijdelijke natuurterreintjes, zeker als er zich een schrale en kruidenrijke begroeiing kan ontwikkeling. Die terreinen zijn een uitstekend leefgebied voor vlindersoorten als bruin zandoogje, icarusblauwtje en zwartsprietdikkopje. Hoewel het om tijdelijke natuur gaat, is er veel natuurwinst te halen, aldus Veling. In een paar jaren kunnen de soorten er zich goed voortplanten en verspreiden in de omgeving.<\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18887548, "identifier": "element_18887548", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Ruimte in regels voor natuur en biodiversiteit : een inventarisatie van knelpunten voor innovatieve ondernemers<\/a>, Rapport LEI, Wageningen UR 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Green deal tijdelijke natuur : gedurfde, innovatieve samenwerking met structurele resultaten<\/a>. eindverslag, Stroming en innovatienetwerk 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Green Deal tijdelijke natuur<\/a>, Rijksoverheid 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Inventarisatie potentiƫle locaties Tijdelijke Natuur in Nederland<\/a> rapport Innovatienetwerk 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vlinders beschermen door deals te sluiten<\/a>, artikel Vlinders 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer bronnen over tijdelijke natuur<\/a>, zoekvraag Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18887555, "identifier": "element_18887555", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Wegpesten planten en dieren is niet meer nodig in tijdelijke natuur<\/a>, artikel Nature Today, maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tijdelijke natuur<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer doen met overheidsgrond<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet augustus 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Soortenbescherming in de nieuwe wet Natuurbescherming<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet augustus 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }