{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601819", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Vleestaks op korte termijn niet uitvoerbaar", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vleestaks-op-korte-termijn-niet-uitvoerbaar-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601819, "identifier": "mediaitem_601819", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vleestaks-op-korte-termijn-niet-uitvoerbaar-1.htm", "title": "Vleestaks op korte termijn niet uitvoerbaar", "lead": "Om milieuschade te compenseren zou er een extra belasting op vlees moeten komen, vindt onder meer de True Animal Protein Price Coalition. Dat zou kunnen in de vorm van een accijns. Maar op korte termijn is dat niet haalbaar, blijkt uit een studie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/c/b/cid601819_shutterstock_2865506_vlees_supermarkt.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de discussie over verduurzaming van onze voedselproductie wordt vaak gesproken over de milieubelasting die ontstaat door de productie van dierlijke eiwitten. De dierlijke eiwitten is minder efficiënt dat de productie van plantaardige eiwitten. Zo kost de productie van vlees veel grondstoffen, en gaat gepaard met de uitstoot van broeikasgassen. En in een gezond voedingspatroon zou je de consumptie van vlees vaker moeten vervangen door plantaardige eiwitten. Daarom is er een roep van onder meer de True Animal Protein Price Coalition (TAPP-coalition)<\/a> om via een extra verbruiksbelasting op vlees - een vleestaks - de milieuschade te compenseren. Maar is dat ook haalbaar?<\/p>

Uitvoerbaarheid<\/h2>

Om antwoord te geven op die vraag hebben belastingadviseurs van Ernst & Young (EY) in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gekeken naar de handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid van een verbruiksbelasting op vlees. Het rapport 'De (on)mogelijkheden van een verbruiksbelasting op vlees'<\/a> laat zien dat de invoering van zo'n vleestaks niet eenvoudig is. <\/p>

De introductie van een nationale verbruiksbelasting op vlees(producten) nauwelijks uitvoerbaar, schrijven de opstellers van het rapport, In ieder geval niet op korte termijn. Naast praktische problemen zoals de aanpassing van de ICT-systemen van de Belastingdienst die nodig zijn, zijn er ook zorgen over de handhaafbaarheid, de uitvoerbaarheid en de fraudebestendigheid. <\/p>

Verbruiksbelasting<\/h2>

Zo wordt er gedacht op een belasting op het slachten van productiedieren, waarbij de kans op fraude reëel is. Er is kans dat er ongewenste grenseffecten optreden, dat er wordt uitgeweken naar slachtlocaties net over de grens in Duitsland en België. Zou je een verbruiksbelasting op vleesproducten invoeren, dan bestaat de kans dat dit geen effect heeft. De kans is immers groot dat zo'n belasting niet direct wordt omgezet in een prijsverhoging voor de consumenten. Mogelijk wordt de verbruiksbelasting afgewenteld op een generieke prijsverhoging voor alle producten. <\/p>

Op termijn zou het mogelijk wel haalbaar zijn, wanneer je een verbruiksbelasting op vleesproducten op EU-niveau introduceert. Dat zou op een vergelijkbare manier kunnen als als de manier waarop nu de accijns op alcoholhoudende dranken enminerale oliën is vormgegeven. <\/p>" } , { "id": 18928346, "identifier": "element_18928346", "type": "text", "title": "Rapport over verbruiksbelasting op vlees", "url": "https://edepot.wur.nl/541958", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18928350, "identifier": "element_18928350", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " De (on)mogelijkheden van een verbruiksbelasting op vlees<\/a>, rapport EY Belastingadviseurs LLP, februari 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "'Eerlijke prijs helpt, vleestaks niet'<\/a> Nieuwe Oogst 12 februari 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vleesconsumptie vraagt eerlijke discussie<\/a>, Nieuwe oogst 14 november 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "De echte prijs van vlees<\/a>, rapport CE Delft, maart 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18928356, "identifier": "element_18928356", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Vleestaks komt steeds dichterbij: 'Ben jij bereid om meer geld te betalen voor eerlijk en milieuvriendelijk vlees?<\/a> NPO Radio 1 23 december 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eerlijke vleesprijs inclusief milieukosten hard nodig, voor onze boeren en gezondheid<\/a>, bericht ESB november 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "True Animal Protein Price Coalition<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18928361", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601406", "title": "Opnieuw stijging van de vleesconsumptie in Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Opnieuw-stijging-van-de-vleesconsumptie-in-Nederland-1.htm" }, "lead": "Uit cijfers van Wageningen Economic Research blijkt dat de vleesconsumptie in Nederland voor het tweede jaar op rij gestegen is. Beide jaren is de vleesconsumptie toegenomen met 600 gram, wat vergelijkbaar is met vier hamburgers per persoon.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/1/2/cid601406_349.jpg", "width": 752, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_voeding", "gkn_eiwittransitie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600617", "title": "Lichte stijging van de vleesconsumptie in Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lichte-stijging-van-de-vleesconsumptie-in-Nederland-1.htm" }, "lead": "Uit cijfers van Wageningen Economic Research blijkt dat Nederlanders weer meer vlees gaan eten. De laatste 10 jaar daalde de vleesconsumptie. Dit jaar is het voor het eerst sinds 2009 dat er een lichte stijging te zien is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/0/6/cid600617_Office%2520use%2520150%2520DPI-shutterstock_2865506_vlees_supermarkt.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-24T04:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_eiwittransitie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600265", "title": "Vleesconsumptie daalt niet", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vleesconsumptie-daalt-niet-1.htm" }, "lead": "De vleesconsumptie van de Nederlandse bevolking was in 2017 76,6 kilo per persoon. Die consumptie is even hoog als in 2016. De dalende trend sinds 2010 stagneert nu terwijl veel mensen zeggen minder vlees te eten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/c/b/cid600265_shutterstock_279996446_ham.jpg", "width": 859, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-20T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600489", "title": "Te goedkoop vlees", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Te-goedkoop-vlees-1.htm" }, "lead": "Zou je maatschappelijke kosten meenemen dan zou de prijs van vlees hoger zijn dan wat de consument nu betaalt. Zo zou de echte prijs van varkensvlees zo'n 50% hoger moeten uitkomen dan de supermarktprijs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/8/6/cid600489_shutterstock_166875689_vlees_kopen%255Bred%255D.jpg", "width": 809, "height": 604, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-24T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }